Málefnasvið
Stofnun
Röðun
Staða máls
Tegund máls
Tímabil
Augnablik..
Sæki mál sem uppfylla valin skilyrði

ATH! Engin mál fundust fyrir þessi leitarskilyrði. Þú getur einnig leitað eftir málum með því að velja málefnasvið og stofnun hér efst á síðunni.

Reglugerð um tilkynningar til þátttakenda í vísindarannsóknum á heilbrigðissviði er birt hér í annað sinn til umsagnar.

Drög að breytingu á reglugerð um brennisteinsinnihald í tilteknu fljótandi eldsneyti sem felur í sér bann við notkun svartolíu innan íslenskrar landhelgi frá og með 1. janúar 2020.

Óskað er eftir umsögnum um textadrög þverpólitískrar nefndar sem vinnur að stofnun þjóðgarðs á miðhálendi Íslands um: skilgreiningu marka þjóðgarðsins, áherslur um skiptingu landsvæða í verndarflokka, umfjöllun um aðkomuleiðir og þjónustumiðstöðvar.

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið kynnir til umsagnar drög að reglugerð um úthlutun veiðiheimilda í grálúðu og gullkarfa vegna tvíhliða fiskveiðisamnings Íslands og Grænlands á fiskveiðiárinu 2019/2020.

Reglugerðardrögin eru ætluð til innleiðingar á framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1979 um vegið meðaltal hæsta verðs fyrir lúkningu símtala í farsíma í Sambandinu.

Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið kynnir til umsagnar drög að frumvarpi til nýrra laga um leigubifreiðar. Markmiðið með frumvarpinu er að auka frelsi á leigubifreiðamarkaðnum og tryggja örugga og góða þjónustu.

Drög að frumvarpi um breytingu á almannatryggingalögum varðandi rétt til örorkulífeyris. Kveðið er á um að réttindi á grundvelli framtíðarbúsetutímabila skuli vera í sama hlutfalli og raunveruleg búseta.

Með frumvarpinu eru lagðar til breytingar á lögum um almennar íbúðir til samræmis við yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar um stuðning við lífskjarasamninga. Með því eru einnig lagðar til breytingar á lögunum í ljósi þeirrar reynslu sem komin er á framkvæmd þeirra.

Forsætisráðuneytið kynnir til samráðs drög að stefnu ráðuneytisins um samþykki fyrir nýtingu lands og landsréttinda í þjóðlendum.

Frumvarpsdrög um meðferð ríkisaðstoðarmála.

Áformað er að höfundagreiðslur sem viðurkennd rétthafasamtök innheimta verði skattlagðar sem eignatekjur/fjármagnstekjur.

Með frumvarpinu er lagt til að höfundagreiðslur sem viðurkennd samtök rétthafa innheimta og greiddar eru til höfunda og/eða annarra einstaklinga sem rétthafa verði skattlagðar sem eignatekjur/fjármagnstekjur.