Málefnasvið
Stofnun
Röðun
Staða máls
Tegund máls
Tímabil
Augnablik..
Sæki mál sem uppfylla valin skilyrði

ATH! Engin mál fundust fyrir þessi leitarskilyrði. Þú getur einnig leitað eftir málum með því að velja málefnasvið og stofnun hér efst á síðunni.

Óskað er eftir umsögnum um textadrög þverpólitískrar nefndar sem vinnur að stofnun þjóðgarðs á miðhálendi Íslands um: Skilgreiningu marka þjóðgarðsins, áherslur um skiptingu landsvæða í verndarflokka, umfjöllun um aðkomuleiðir og þjónustumiðstöðvar.

Frumvarpsdrög um meðferð ríkisaðstoðarmála.

Áformað er að höfundagreiðslur sem viðurkennd rétthafasamtök innheimta verði skattlagðar sem eignatekjur/fjármagnstekjur.

Með frumvarpinu er lagt til að höfundagreiðslur sem viðurkennd samtök rétthafa innheimta og greiddar eru til höfunda og/eða annarra einstaklinga sem rétthafa verði skattlagðar sem eignatekjur/fjármagnstekjur.

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið kynnir til umsagnar drög að reglugerð um úthlutun veiðiheimilda í grálúðu og gullkarfa vegna tvíhliða fiskveiðisamnings Íslands og Grænlands á fiskveiðiárinu 2019/2020.

Með drögunum er leitast við að uppfæra núgildandi reglugerð nr. 992/2007 um öryggiskröfur fyrir jarðgöng með tilliti til breyttrar skipan hlutverka stofnanna ríkisins á sviði samgangna.

Með frumvörpunum verða ákvæði tilskipunar um dreifingu vátrygginga nr. 2016/97/ESB sem tekin hefur verið upp í EES-samninginn leidd í lög á Íslandi.

Í frumvarpinu eru lagt til að bæta við regluheimildum fyrir Fjármálaeftirlitið auk þess að gera tilteknar reglu- og reglugerðarheimildir skýrari.

Fjármála- og efnahagsráðuneytið áformar að leggja fram frumvarp til laga um dreifingu vátrygginga og breytingar á lögum um vátryggingarsamninga til að innleiða tilskipun 2016/97/ESB um dreifingu vátrygginga.

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið birtir drög að reglugerð um veiðar með dragnót til umsagnar. Í drögunum er lagt til að reglugerðir er gilda um veiðar með dragnót verði sameinaðar í eina reglugerð auk annarra breytinga.

Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið kynnir til umsagnar drög að frumvarpi til nýrra laga um leigubifreiðar. Markmiðið með frumvarpinu er að auka frelsi á leigubifreiðamarkaðnum og tryggja örugga og góða þjónustu.

Samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra hefur með hliðsjón af tillögum starfshóps ráðuneytisins um endurskoðun regluverks um leigubifreiðar, tekið ákvörðun um að í ráðuneytinu skuli hefja undirbúning að frumvarpi til nýrra laga um leigubifreiðar með það að markmiði að leggja það fram á haustþingi Alþingis 2019.