Málefnasvið
Stofnun
Staða máls
Tegund máls
Tímabil
Augnablik..
Sæki mál sem uppfylla valin skilyrði

ATH! Engin mál fundust fyrir þessi leitarskilyrði. Þú getur einnig leitað eftir málum með því að velja málefnasvið og stofnun hér efst á síðunni.

Mennta- og menningamálaráðuneyti leggur fram frumvarp um breytingar á lögum um opinberan stuðning við vísindarannsóknir, nr. 3/2003.

Mennta- og menningarmálaráðuneytið Samráð stendur yfir Drög að frumvarpi til laga

Velferðarráðuneytið óskar eftir umsögnum um drög að (2.) breytingu á reglugerð nr. 390/2009 um mengunarmörk og aðgerðir til að draga úr mengun á vinnustöðum.

Velferðarráðuneytið Samráð stendur yfir Drög að reglugerð

Með frumvarpinu er lagt til að skyldubundin gagnageymd fjarskiptafyrirtækja verði afnumin og að skilyrði fyrir aðgangi lögreglu/ákæranda að gögnum verði hert.

Forsætisráðuneytið Samráð stendur yfir Drög að frumvarpi til laga

Með frumvarpinu er lagt til að settar verði skýrar reglur um tjáningarfrelsi og þagnarskyldu opinberra starfsmanna í sérstökum kafla sem bætist við stjórnsýslulög nr. 37/1993.

Forsætisráðuneytið Samráð stendur yfir Drög að frumvarpi til laga

Með frumvarpinu er lagt til að sett verði ný stofnlög um ærumeiðingar þar sem mælt verði fyrir um einkaréttarleg úrræði til að bregðast við ærumeiðingum.

Forsætisráðuneytið Samráð stendur yfir Drög að frumvarpi til laga

Með frumvarpinu er stefnt að rýmkun tjáningarfrelsis með því að draga úr ábyrgð hýsingaraðila og skyldu þeirra til að taka niður gögn.

Forsætisráðuneytið Samráð stendur yfir Drög að frumvarpi til laga

Í frumvarpinu felst tillaga að rýmkun tjáningarfrelsis með því að gera kröfu um nánar tiltekinn grófleika eða alvarleika til þess að tjáning varði refsingu sem hatursorðræða.

Forsætisráðuneytið Samráð stendur yfir Drög að frumvarpi til laga

Óskað er umsagnar um drög að reglum um styrkveitingar utanríkisráðuneytisins til félagasamtaka í þróunarsamvinnu og mannúðaraðstoð.

Utanríkisráðuneytið Samráð stendur yfir Annað

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið óskar eftir umsögnum um drög að (7.) breytingu á reglugerð nr. 678/2009 um raforkuvirki.

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið Samráð stendur yfir Drög að reglugerð

Utanríkisráðuneytið óskar eftir umsögnum um drög að nýjum reglum um styrkveitingar utanríkisráðuneytisins úr Samstarfssjóði við atvinnulíf um Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna (SÞ).

Utanríkisráðuneytið Samráð stendur yfir Drög að reglugerð

Lagt til að stjórnvöld hafi heimild til að leggja á stjórnvaldssektir vegna brota á lögum um holl­ustuhætti og mengunarvarnir og lögum um meðhöndlun úrgangs. Með frumvarpinu verða einnig gerðar ýmsar breytingar á lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir.

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið Samráð stendur yfir Áform um lagasetningu

Frumvarpið kveður á um breytingar á kvikmyndalögum nr. 137/2001, einkum vegna nýrra leiðbeinandi regla frá Eftirlitsstofnun EFTA (ESA) um ríkisaðstoð til kvikmynda og annarra hljóð- og myndmiðlunarverka. Þá eru aðrar breytingar sem nauðsynlegar þykja í ljósi reynslu af beitingu laganna.

Mennta- og menningarmálaráðuneytið Niðurstöður birtar Drög að frumvarpi til laga