Málefnasvið
Stofnun
Röðun
Staða máls
Tegund máls
Tímabil
Augnablik..
Sæki mál sem uppfylla valin skilyrði

ATH! Engin mál fundust fyrir þessi leitarskilyrði. Þú getur einnig leitað eftir málum með því að velja málefnasvið og stofnun hér efst á síðunni.

Óskað er eftir umsögnum og ábendingum um drög að skýrslu í tilefni af þriðju allsherjarúttekt Sameinuðu þjóðanna á stöðu mannréttindamála á Íslandi.

Hafinn er undirbúningur fyrir þriðju allsherjarúttekt Sameinuðu þjóðanna á stöðu mannréttindamála (UPR) hér á landi. Óskað er eftir tillögum og ábendingum um það sem leggja skal áherslu á í skýrslu Íslands til Mannréttindaráðs Sameinuðu þjóðanna.

Fjármála- og efnahagsráðuneytið birtir til umsagnar drög að nýjum heildarlögum um reglubundna og viðvarandi upplýsingaskyldu útgefenda verðbréfa. Með frumvarpinu eru viðkomandi ákvæði laga um verðbréfaviðskipti, nr. 108/2007, felld brott.

Frumvarp til innleiðingar í íslenskan rétt á ákvæðum reglugerðar (ESB) 1286/2014 um lykilupplýsingaskjöl fyrir pakkaðar og vátryggingatengdar fjárfestingarafurðir fyrir almenna fjárfesta (PRIIPS).

Til umsagnar eru drög að nýrri reglugerð um netöryggissveit Póst- og fjarskiptastofnunar (CERT-ÍS). Megintilefni endurskoðunar gildandi reglugerðar er útvíkkun á þjónustuhópi og starfsemi sveitarinnar með vísan til laga nr. 78/2019, um öryggi net- og upplýsingakerfa mikilvægra innviða.

Umsagna er óskað um drög að reglugerð um breytingar á reglugerð nr. 1174/2012, vegna ákvörðunar um hámarksálag á einingarverð reikisímtala innan EES sem eru umfram eðlilega notkun, fyrir árið 2021.

Fjármála- og efnahagsráðherra birtir til umsagnar drög að frumvarpi til laga um breytingu á lögum um fasteignalán til neytenda, nr. 118/2016.

Fjármála- og efnahagsráðherra birtir til umsagnar drög að frumvarpi til nýrra laga um markaðssvik. Frumvarpinu er ætlað að innleiða í íslenskan rétt ákvæði reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 596/2014 um markaðssvik (MAR).

Fjármála- og efnahagsráðherra birtir til umsagnar drög að lagafrumvarpi um breytingar á ýmsum lögum til jöfnunar lífeyrisréttinda og stuðnings við öflun íbúðarhúsnæðis.

Fjármála- og efnahagsráðherra birtir til umsagnar áform um breytingar á lögum um fasteignalán til neytenda, nr. 118/2016. Með óformunum er birt mat á áhrifum og drög að frumvarpi.

Fjármála- og efnahagsráðherra birtir til umsagnar uppfærð drög að frumvarpi til nýrra laga um gjaldeyrismál ásamt álitsgerð.

Fjármála- og efnahagsráðherra birtir til umsagnar áform um lagasetningu ásamt frumdrögum að frumvarpi.