Málefnasvið
Stofnun
Röðun
Staða máls
Tegund máls
Tímabil
Augnablik..
Sæki mál sem uppfylla valin skilyrði

ATH! Engin mál fundust fyrir þessi leitarskilyrði. Þú getur einnig leitað eftir málum með því að velja málefnasvið og stofnun hér efst á síðunni.

Lagt er til að styrkja heimildir Verðlagsstofu skiptaverðs til að viðhafa markvissara eftirlit með fiskverði og stytta málsmeðferðartíma hjá úrskurðarnefnd sjómanna og útvegsmanna.

Forgangslistinn tekur til mála í lagasetningarferli hjá ESB sem metin eru sem forgangsmál út frá hagsmunum Íslands vegna aðildar Íslands að EES-samningnum.

Frumvarpið miðar að því að styrkja heimildir Seðlabankans til að efla viðnámsþrótt í greiðslumiðlun hér á landi og með því stuðla að fjármálastöðugleika og þjóðaröryggi.

Í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnarinnar er áhersla lögð á öfluga íslenska matvælaframleiðslu. Meðal áhersluverkefna sem þar eru tilgreind er mótun áætlunar til eflingar lífrænnar framleiðslu.

Með frumvarpinu er lagt til að setja reglugerðarheimild í lögin svo ráðherra sé heimilt að kveða með nánari hætti á um stoðþjónustu, m.a. um aðstoðarmannakort fatlaðs fólks og fæðisfé starfsfólks.

Matvælaráðuneytið kynnir til samráðs drög að tillögu til þingsályktunar um sjávarútvegsstefnu, drög að frumvarpi til laga um sjávarútveg og tillögur um útfærslu á innviðaleið.

Fyrstu drög að aðgerðum í aðgerðaráætlun ferðamálastefnu 2030. Byggt á vinnu sjö starfshópa, og stýrihóps, um mótun ferðamálastefnu 2030 og aðgerðaráætlun hennar. Sjá nánar www.ferdamalastefna.is.

Með frumvarpinu eru lagðar til breytingar á lögum um fyrirtækjaskrá o.fl. lögum v. ákvæða í tilskipunum og reglugerðum ESB um samtengingarkerfi skráa skv. 22. gr. tilskipunar 2017/1132.

Lögð er til breyting á ákvæði reglugerðarinnar um miðaverð.

Innviðaráðuneytið kynnir til samráðs drög að reglugerð um áætlun eignarmarka sem samin eru með stoð í 5. mgr. 3. gr. laga um skráningu og mat fasteigna, nr. 6/2001.

Drög að frumvarpi til laga sem felur í sér að gera breytingar á ýmsum lögum vegna þjóðlendna. Einkum lúta breytingarnar að væntanlegum starfslokum óbyggðanefndar.

Nr. S-240/2023 21.11.2023

Heildarendurskoðun á hjúskaparlögum

Til stendur að taka hjúskaparlög nr. 31/1993 til heildarendurskoðunar. Hægt er að koma athugasemdum eða ábendingum á framfæri sem gætu gagnast vegna endurskoðunarinnar.