Málefnasvið
Stofnun
Staða máls
Tegund máls
Tímabil
Augnablik..
Sæki mál sem uppfylla valin skilyrði

ATH! Engin mál fundust fyrir þessi leitarskilyrði. Þú getur einnig leitað eftir málum með því að velja málefnasvið og stofnun hér efst á síðunni.

Um er að ræða heimild til greiðslu enduraðlögunar- og ferðastyrks til umsækjenda um alþjóðlega vernd í tilteknum tilvikum.

Dómsmálaráðuneytið Samráð stendur yfir Drög að reglugerð

Í grænbókinni eru upplýsingar um viðfangsefni hagskýrslugerðar, grunnskráa og upplýsingamála, stöðu, tölfræði og umfjöllun um ólíkar leiðir eða áherslur til að mæta þeim áskorunum sem við blasa.

Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið Samráð stendur yfir Drög að stefnu

Um er að ræða drög að frumvarpi til nýrra laga um öryggi net- og upplýsingakerfa mikilvægra innviða þar sem m.a. er lagt til að innleidd verði tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 1148/2016/ESB um ráðstafanir til að ná háu sameiginlegu öryggisstigi í net- og upplýsingakerfum innan EES, oft skammstöfuð NIS tilskipuni

Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið Samráð stendur yfir Drög að frumvarpi til laga

Í frumvarpsdrögunum er annars vegar lagt til að gildistími laga um svæðisbundna flutningsjöfnun verði framlengdur til ársloka 2025 og hins vegar að skilyrði flutningsjöfnunarstyrkja verði rýmkuð til að fjölga þeim framleiðendum á landsbyggðinni sem notið geta slíkra styrkja.

Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið Samráð stendur yfir Drög að frumvarpi til laga

Með frumvarpsdrögunum er lagt til að ákvæði fasteignalánatilskipunarinnar um heimildir lánamiðlara til að stunda viðskipti yfir landamæri verði tekin upp í íslenskan rétt.

Fjármála- og efnahagsráðuneytið Samráð stendur yfir Drög að frumvarpi til laga
Nr. S-104/2018 14.08.2018

Drög að reglugerð um skömmtun lyfja

Heilbrigðisráðherra skipaði nefnd þann 23. janúar 2018 sem hefur það hlutverk að endurskoða reglugerðir 850/2002 um skömmtun lyfja og reglugerð 241/2004 um val, geymslu og meðferð lyfja á sjúkrahúsum og öðrum heilbrigðisstofnunum. Nefndin hóf störf í febrúar og hefur unnið að endurskoðun á reglugerð 850/2002 um skömmtun lyfja. Kynnt eru fyrstu drög að endurskoðaðri reglugerð um skömmtun lyfja.

Velferðarráðuneytið Samráð stendur yfir Drög að reglugerð

Með frumvarpsdrögunum er lagt til að lög nr. 51/1924 um ríkisskuldabréf falli úr gildi.

Fjármála- og efnahagsráðuneytið Samráð stendur yfir Drög að frumvarpi til laga

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið óskar eftir umsögnum um drög að aðgerðaráætlun um Árósasamninginn.

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið Samráð stendur yfir Annað

Með drögum þessum að frumvarpi eru lagðar til breytingar á lögum um vaktstöð siglinga, nr. 41/2003, með síðari breytingum, að því er varðar hafnsögu skipa.

Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið Niðurstöður birtar Drög að frumvarpi til laga
Nr. S-67/2018 11.06.2018

Leyfi til farþegaflutninga með skipum

Með drögum þessum er lagt til að sett verði ný reglugerð um leyfi til farþegaflutninga með skipum.

Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið Samráð stendur yfir Drög að reglugerð
Nr. S-65/2018 11.06.2018

Starfsemi skoðunarstofa skipa

Með drögum þessum er lagt til að sett verði ný heildarreglugerð um starfsemi skoðunarstofa skipa.

Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið Samráð stendur yfir Drög að reglugerð
Nr. S-66/2018 11.06.2018

Þjónustuaðilar skipsbúnaðar

Með drögum þessum er lagt til að sett verði reglugerð um starfsemi þjónustuaðila skipsbúnaðar.

Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið Samráð stendur yfir Drög að reglugerð