Málefnasvið
Stofnun
Röðun
Staða máls
Tegund máls
Tímabil
Augnablik..
Sæki mál sem uppfylla valin skilyrði

ATH! Engin mál fundust fyrir þessi leitarskilyrði. Þú getur einnig leitað eftir málum með því að velja málefnasvið og stofnun hér efst á síðunni.

Drög að frumvarpi um félagslegan viðbótarstuðning við aldraða. Kveðið er á um greiðslu viðbótarstuðnings til aldraðra einstaklinga eldri en 67 ára sem búa og dvelja varanlega á Íslandi en sem hafa áunnið sér lítil sem engin lífeyrisréttindi og hafa heildartekjur undir tilteknu viðmiði.

Í frumvarpinu er gert ráð fyrir breytingum á lögum um almannatryggingar að því er varðar hálfan ellilífeyri.

Nr. S-261/2019 21.10.2019

Frumvarp um breytingu á samkeppnislögum

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið kynnir til umsagnar drög að frumvarpi til laga um breytingu á samkeppnislögum, nr. 44/2005.

Eftir gildistöku breytingalaga nr. 37/2018 á lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga kom í ljós að samræmingu skorti á milli laga nr. 40/1991 um félagsþjónustu sveitarfélaga og laga nr. 125/1999 um málefni aldraðra um öldrunarráð.

Um er að ræða drög að reglugerð um bann við selveiðum sem áformað er að setja samkvæmt heimild í 2. mgr. 11. gr. laga nr. 61/2006, um lax- og silungsveiði, með síðari breytingum.

Drög að fimmtán ára samgönguáætlun 2020-2034 og fimm ára aðgerðaáætlun 2020-2024.

Áformað er að fella brott lög á málefnasviðum fjármála- og efnahagsráðuneytis sem ekki hafa þýðingu lengur.

Leitað er umsagnar um fullgildingu íslenskra stjórnvalda á samþykkt Alþjóðavinnumálastofnunarinnar nr. 190, um aðgerðir gegn ofbeldi og áreitni, sem afgreidd var á 108. Alþjóðavinnumálaþinginu í Genf í júní 2019.

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið kynnir til umsagnar drög að frumvarpi um breytingu á ýmsum lögum til einföldunar regluverks á málefnasviðum ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra.

Fjármála- og efnahagsráðherra birtir nú í annað sinn til umsagnar drög að frumvarpi til laga um innheimtu opinberra skatta og gjalda. Frumvarpið var fyrst kynnt hinn 24. júlí 2019 með fresti til 28. ágúst 2019.

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið hefur sett til umsagnar í samráðsgátt stjórnvalda drög að nýrri reglugerð um raforkuviðskipti. Er þar um uppfærslu á eldri reglugerð að ræða þar sem nánar er kveðið á um rétt neytenda og skyldur sölu- og veitufyrirtækja gagnvart neytendum.

Um er að ræða fyrirhugaðar lagabreytingar vegna athugasemda Eftirlitsstofnunar EFTA (ESA).