Málefnasvið
Stofnun
Staða máls
Tegund máls
Tímabil
Augnablik..
Sæki mál sem uppfylla valin skilyrði

ATH! Engin mál fundust fyrir þessi leitarskilyrði. Þú getur einnig leitað eftir málum með því að velja málefnasvið og stofnun hér efst á síðunni.

Mennta- og menningarmálaráðuneyti kynnir til samráðs drög að reglum um aðfaranám á grundvelli laga nr. 63/2006 með áorðnum breytingum. Um nokkurt skeið hefur verið þörf á að uppfæra og laga til reglur um aðfaranám. Hinar nýju reglur eru styttri, einfaldari og skýrari hvað varðar ábyrgð og réttindi.

Mennta- og menningarmálaráðuneytið Samráð stendur yfir Drög að reglugerð

Forsætisráðuneytið kynnir til samráðs drög að stefnu ráðuneytisins um samþykki fyrir nýtingu lands og landsréttinda í þjóðlendum.

Forsætisráðuneytið Samráð stendur yfir Drög að stefnu

Óskað er eftir umsögnum um textadrög fyrstu tveggja verkefna þverpólitískrar nefndar sem vinnur að stofnun þjóðgarðs á miðhálendi Íslands: Greining tækifæra með stofnun þjóðgarðs á byggðaþróun og atvinnulíf og tillögur að helstu áherslum í atvinnustefnu.

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið Samráð stendur yfir Annað

Tilgangur frumvarpsins er að innleiða tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/26/ESB um sameiginlega umsýslu höfundaréttar og skyldra réttinda og leyfisveitingar yfir landamæri vegna netnotkunar á tónverkum á innri markaðnum.

Mennta- og menningarmálaráðuneytið Niðurstöður í vinnslu Áform um lagasetningu

Frumvarpið kveður á um breytingar á kvikmyndalögum nr. 137/2001, einkum vegna nýrra leiðbeinandi regla frá Eftirlitsstofnun EFTA (ESA) um ríkisaðstoð til kvikmynda og annarra hljóð- og myndmiðlunarverka. Þá eru aðrar breytingar sem nauðsynlegar þykja í ljósi reynslu af beitingu laganna.

Mennta- og menningarmálaráðuneytið Niðurstöður birtar Drög að frumvarpi til laga
Nr. S-125/2018 10.09.2018

Orkustefna 1. áfangi

Í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar kemur fram að langtímaorkustefna verði sett á kjörtímabilinu í samráði við alla þingflokka. Á upphafsstigum verði með opnu ferli leitað eftir hugmyndum og tillögum að innihaldi orkustefnu frá almenningi, hagsmunaaðilum og félagasamtökum. Gert er ráð fyrir að fyrsta áfanga í vinnu við gerð orkustefnu ljúki í lok árs 2018 og öðrum áfanga í byrjun árs 2020.

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið Samráð stendur yfir Drög að stefnu

Drög að frumvarpi til laga um breytingu á lögum um virðisaukaskatt (gildisdagsetningar, virðisaukaskattsskylda alþjóðaflugvalla o.fl.).

Fjármála- og efnahagsráðuneytið Samráð stendur yfir Drög að frumvarpi til laga

Lög um viðurkenningu á faglegri menntun og hæfi til starfa hér á landi fela í sér innleiðingu á tilskipun Evrópusambandsins um sama efni og tryggir rétt fagmenntaðra einstaklinga til þeirra starfa sem menntun þeirra lýtur að.

Mennta- og menningarmálaráðuneytið Samráð stendur yfir Drög að frumvarpi til laga
Nr. S-162/2018 15.10.2018

Þjóðarsjóður, frumvarpsdrög

Fjármála- og efnahagsráðuneytið áformar að leggja fram frumvarp til laga um að komið verði á fót varúðarsjóði til að mæta hugsanlegum fátíðum efnahagslegum skakkaföllum s.s. vegna vistkerfisbrests eða náttúruhamfara.

Fjármála- og efnahagsráðuneytið Niðurstöður birtar Drög að frumvarpi til laga

Lögð er til breyting á ákvæði reglugerðarinnar um miðaverð.

Dómsmálaráðuneytið Samráð stendur yfir Drög að reglugerð

Um er að ræða drög að nýrri heildarlöggjöf til innleiðingar á alþjóðasamningi um alþjóðleg tryggingarréttindi í hreyfanlegum búnaði (Höfðaborgarsamningur) og bókunar um búnað loftfara.

Dómsmálaráðuneytið Niðurstöður í vinnslu Drög að frumvarpi til laga

Drög að frumvarpi um CFC-skattlagningu, samsköttun félaga, takmörkun á frádrætti vaxtagjalda og skattlagningu vegna útsendra starfsmanna.

Fjármála- og efnahagsráðuneytið Samráð stendur yfir Drög að frumvarpi til laga