Málefnasvið
Stofnun
Röðun
Staða máls
Tegund máls
Tímabil
Augnablik..
Sæki mál sem uppfylla valin skilyrði

ATH! Engin mál fundust fyrir þessi leitarskilyrði. Þú getur einnig leitað eftir málum með því að velja málefnasvið og stofnun hér efst á síðunni.

Fjármála- og efnahagsráðherra birtir til umsagnar drög að nýrri reglugerð um almenn verðbréfaréttindi og fjárfestingarráðgjafaréttindi.

Um er að ræða drög að frumvarpi til nýrra laga um fjarskipti og um breytingar á lögum um Póst- og fjarskiptastofnun, til innleiðingar á nýjum fjarskiptapakka ESB (BEREC-reglugerð ESB nr. 2018/1971 og EECC-tilskipun ESB nr. 2018/1972.

Drög að frumvarpi til breytinga á lögum um endurnýjanlegt eldsneyti vegna fyrirhugaðrar innleiðingar í landsrétt á tilskipun 2015/1513/ESB, frá 9. september 2015, sem breytir tilskipun 2009/28/EB um að auka notkun orku frá endurnýjanlegum orkugjöfum

Verkefnisstjórn um gerð landgræðsluáætlunar, sem skipuð var af umhverfis- og auðlindaráðherra í júní 2019, hefur tekið saman drög að lýsingu þar sem gerð er grein fyrir þeim áherslum sem fyrirhugað er að hafa við gerð áætlunarinnar, svo sem um forsendur, viðfangsefni og fyrirhugaða kynningu og samráð við mótun áætlunarinnar. Drög að lýsingu verða til kynningar og umsagnar til 3. mars 2020.

Áformaðar eru breytingar á ýmsum lögum á málefnasviði mennta- og menningarmálaráðuneytis í kjölfar gildistöku laga um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga.

Drög að frumvarpi til breytinga á lögum um loftferðir o.fl. vegna fyrirhugaðrar innleiðingar í landsrétt á reglugerð (ESB) 2018/1139 um sameiginlegar reglur um almenningsflug og stofnun Flugöryggisstofnunar Evrópusambandsins o. fl

Samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra áformar að leggja fram frumvarp til laga til breytinga á lögum um loftferðir nr. 60/1998, með síðari breytingum, til innleiðingar reglugerðar (ESB) 2018/1139 um sameiginlegar reglur á sviði almenningsflugs og stofnun Flugöryggisstofnunar Evrópusambandsins.

Frumvarp þetta er samið í atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu. Megintilgangur frumvarpsins er að tryggja að Matvælastofnun hafi fullnægjandi úrræði til að framfylgja lögbundnum skyldum sínum.

Samgöngu- og sveitastjórnarráðuneytið óskar eftir umsögnum um áform um að innleiða sameiginlegar reglur á sviði almenningsflugs og stofnun Flugöryggisstofnunar Evrópusambandsins. Um er að ræða innleiðingu á reglugerð (ESB) 2018/1139 í EES-samninginn og í kjölfarið lagasetningu til innleiðingar í íslenskan rétt.

Lögð er til breyting á 6. gr. reglugerðar nr. 1121/2012 sem lýtur að því að skýra réttarstöðu þeirra tannlækna sem hyggjast leggja stund á sérgreinar í tannlækningum.

Frumvarp til laga um breytingu á tollalögum nr. 88/2005 er snúa að meðferð persónuupplýsinga og aðgerðum gegn peningaþvætti.

Heilbrigðisráðuneytið kynnir til umsagnar drög að frumvarpi til laga um breytingu á lögum um sjúkratryggingar, nr. 112/2008. Með frumvarpinu er meðal annars lagt til að leggja niður stjórn sjúkratryggingastofnunarinnar og bæta við eftirlitsheimildir.