Málefnasvið
Stofnun
Staða máls
Tegund máls
Tímabil
Augnablik..
Sæki mál sem uppfylla valin skilyrði

ATH! Engin mál fundust fyrir þessi leitarskilyrði. Þú getur einnig leitað eftir málum með því að velja málefnasvið og stofnun hér efst á síðunni.

Meginefni frumvarpsins er að veita stjórnvöldum heimild til að styðja við rekstur einkarekinna fjölmiðla í formi endurgreiðslu á allt að 25% af tilteknum hluta ritstjórnarkostnaðar.

Mennta- og menningarmálaráðuneytið Niðurstöður í vinnslu Drög að frumvarpi til laga

Um er að ræða frumvarp um gjald vegna nýtingar eldissvæða í sjó.

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið Niðurstöður í vinnslu Drög að frumvarpi til laga

Um er að ræða frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lagaákvæðum sem tengjast fiskeldi svo sem um áhættumat erfðablöndunar, úthlutun eldissvæða, stjórnvaldssektir o.fl.

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið Niðurstöður í vinnslu Drög að frumvarpi til laga

Í frumvarpsdrögunum er lögð til lögfesting nýmæla er varða meðferð ríkisaðstoðarmála að því marki sem nýjar málsmeðferðarreglur, sem teknar verða upp í EES-samninginn, kalla á lagaheimildir. Jafnframt er í þeim að finna óbreytt eða lítt breytt ákvæði um málsmeðferð ríkisaðstoðarmála sem hafa fram til þessa verið í samkeppnislögum og meginreglur um meðferð mála sem endurspegla núverandi framkvæmd.

Fjármála- og efnahagsráðuneytið Samráð stendur yfir Drög að frumvarpi til laga
Nr. S-125/2018 10.09.2018

Orkustefna 1. áfangi

Í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar kemur fram að langtímaorkustefna verði sett á kjörtímabilinu í samráði við alla þingflokka. Á upphafsstigum verði með opnu ferli leitað eftir hugmyndum og tillögum að innihaldi orkustefnu frá almenningi, hagsmunaaðilum og félagasamtökum. Gert er ráð fyrir að fyrsta áfanga í vinnu við gerð orkustefnu ljúki í lok árs 2018 og öðrum áfanga í byrjun árs 2020.

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið Niðurstöður í vinnslu Drög að stefnu

Landsáætlun um uppbyggingu innviða til verndar náttúru og menningarsögulegum minjum er unnin í samræmi við ákvæði laga nr. 20/2016. Umhverfismat áætlunarinnar fór fram samhliða gerð hennar í samræmi við lög nr. 105/2006, um umhverfismat áætlana.

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið Niðurstöður birtar Annað

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið kynnir til umsagnar drög að landsáætlun um uppbyggingu innviða til verndar náttúru og menningarsögulegum minjum. Fjallar hún um stefnumótun vegna uppbyggingar innviða á ferðamannastöðum, leiðum og svæðum. Jafnframt er kynnt verkefnaáætlun til þriggja ára.

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið Niðurstöður birtar Annað

Um er að ræða drög að reglugerð um bann við álaveiðum sem áformað er að setja samkvæmt heimild í 2. mgr. 20. gr. laga nr. 61/2006, um lax- og silungsveiði, með síðari breytingum.

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið Samráð stendur yfir Drög að reglugerð

Drög að heildarstefnu í almenningssamgöngum á vegum ríkisins.

Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið Samráð stendur yfir Drög að stefnu

Tilefni lagasetningarinnar er að gera nokkrar breytingar á ákvæðum réttarfarslöggjafar eins og þessum lögum var breytt þegar millidómsstigi var komið á fót. Þá eru jafnframt lagðar til nokkrar breytingar á lögum um dómstóla og öðrum lögum.

Dómsmálaráðuneytið Samráð stendur yfir Drög að frumvarpi til laga

Drög að frumvarpi til laga um breytingu á lögum um aukatekjur ríkissjóðs, með síðari breytingum, nr. 88/1991 (gjald vegna þinglýsingar með rafrænni færslu).

Fjármála- og efnahagsráðuneytið Niðurstöður birtar Drög að frumvarpi til laga

Samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra hyggst leggja fram meðfylgjandi frumvarp til breytingar á lögum um sigingavernd og lögum um loftferðir þar sem stefnt er að því að efla varnaðaráhrif þeirra ákvæða laganna sem snúa að flug- og siglingavernd og tryggja úrræði til að bregðast við brotum gegn þeim ákvæðum.

Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið Samráð stendur yfir Drög að frumvarpi til laga