Málefnasvið
Stofnun
Röðun
Staða máls
Tegund máls
Tímabil
Augnablik..
Sæki mál sem uppfylla valin skilyrði

ATH! Engin mál fundust fyrir þessi leitarskilyrði. Þú getur einnig leitað eftir málum með því að velja málefnasvið og stofnun hér efst á síðunni.

Nr. S-115/2021 14.05.2021

Hvítbók um byggðamál

Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið kynnir til umsagnar hvítbók um byggðamál - drög að stefnumótandi byggðaáætlun til 15 ára og aðgerðaáætlun til fimm ára.

Lagðar eru til breytingar á ákvæðum reglugerðar um talnagetraunir Íslenskrar getspár nr. 1170/2012 vegna breytinga á leikjaformi talnagetraunarinnar Víkingalottó. Einnig eru lagðar til smærri breytingar auk hækkunar á seldri röð.

Heilbrigðisráðuneytið kynnir drög að reglugerð um notkunarleiðbeiningar sem fylgja lækningatækjum sem ætluð eru almenningi. Reglugerð er sett með stoð í 12. gr. laga nr. 132/2020 um lækningatæki en lögin taka gildi 26 maí nk.

Nr. S-113/2021 11.05.2021

Endurskoðun aðalnámskrár grunnskóla

Mennta- og menningarmálaráðuneyti óskar eftir umsögnum um tillögu að breytingu á gildandi aðalnámskrá grunnskóla frá 2011 og 2013. Markmið breytinganna er að tryggja fjöltyngdum nemendum enn betri þjónustu en áður. Tillögurnar hafa verið unnar af Menntamálastofnun í samstarfi við hagsmunaaðila.

Nr. S-45/2021 16.02.2021

Tæknilegir tengiskilmálar hitaveitna

Drög að reglugerð um tæknilega tengiskilmála hitaveitna. Um er að ræða breytingar og endurskoðun á núgildandi tæknilegum tengiskilmálum sem eru frá 2012.

Fjármála- og efnahagsráðherra áformar að leggja fram frumvarp til að innleiða reglugerð (ESB) 2021/168 um breytingu á reglugerð (ESB) 2016/1011 um fjárhagslegar viðmiðanir.

Óskað er eftir umsögnum vegna draga að frumvarpi um breytinga á lögum nr. 65/1974 er snerta innflutning og ræktun iðnaðarhamps.

Unnið er að aðgerðaráætlun um bráðaþjónustu og sjúkraflutninga til ársins 2025. Drögin eru hér með send í opið samráð til að gefa hagsmunaaðilum tækifæri til hafa áhrif á lokaniðurstöðuna.

Ræktum Ísland! er umræðuskjal verkefnastjórnar um landbúnaðarstefnu fyrir Ísland.

Stefna um stafræna þjónustu er nú til umsagnar. Efling stafrænnar þjónustu er eitt af forgangsmálum stjórnvalda og mun stefnan leggja grunn að því að Ísland verði á meðal fremstu þjóða heims þegar kemur að stafrænni opinberri þjónustu.

Utanríkisráðuneytið og Bolungarvíkurkaupstaður auglýsa tillögu að deiliskipulagi Bolafjalls í samræmi við 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Umsagnarfrestur til 29. apríl 2021.

Lögð eru fram drög að reglugerð um gjald fyrir afhendingu gagna hjá ársreikningaskrá. Með lögum nr. 102/2020 var ársreikningskrá gert að veita gjaldfrjálsan aðgang almennings að ársreikningum allra félaga á opinberu vefsvæði en ársreikningskrá er heimilt að innheimta gjald fyrir afhendingu á öðru sértæku formi.