Málefnasvið
Stofnun
Staða máls
Tegund máls
Tímabil
Augnablik..
Sæki mál sem uppfylla valin skilyrði

ATH! Engin mál fundust fyrir þessi leitarskilyrði. Þú getur einnig leitað eftir málum með því að velja málefnasvið og stofnun hér efst á síðunni.

Nr. S-241/2018 28.11.2018

Heilbrigðisstefna til ársins 2030

Heilbrigðisstefna til ársins 2030 er sett fram með það að leiðarljósi að íslenskur almenningur búi við örugga og hagkvæma heilbrigðisþjónustu þar sem aðgengi allra landsmanna sé tryggt.

Velferðarráðuneytið Niðurstöður birtar Drög að stefnu

Fjármála- og efnahagsráðuneytið birtir til umsagnar áform um lækkun á almenna hluta iðgjalds til Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta. Áformað er að leggja fram lagafrumvarp á vorþingi þar sem lagt verður til að almennt iðgjald verði lækkað úr 0,225% af iðgjaldagrunni á ársgrundvelli í 0,16%.

Fjármála- og efnahagsráðuneytið Samráð stendur yfir Áform um lagasetningu

Félagsmálaráðuneytið óskar eftir umsögnum um drög að leiðbeinandi reglum fyrir sveitarfélög um styrki til náms og verkfæra- og tækjakaupa fatlaðs fólks skv. lögum nr. 38/2018 um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir.

Félagsmálaráðuneytið Samráð stendur yfir Annað

Áformað er að leggja fram frumvarp til breytinga á lögum um vátryggingastarfsemi og vátryggingasamstæðum til að setja lagastoðir fyrir tilteknum reglum Fjármálaeftirlitsins auk þess að gera tilteknar lagastoðir skýrari.

Fjármála- og efnahagsráðuneytið Samráð stendur yfir Áform um lagasetningu
Nr. S-104/2018 14.08.2018

Drög að reglugerð um skömmtun lyfja

Heilbrigðisráðherra skipaði nefnd þann 23. janúar 2018 sem hefur það hlutverk að endurskoða reglugerðir 850/2002 um skömmtun lyfja og reglugerð 241/2004 um val, geymslu og meðferð lyfja á sjúkrahúsum og öðrum heilbrigðisstofnunum. Nefndin hóf störf í febrúar og hefur unnið að endurskoðun á reglugerð 850/2002 um skömmtun lyfja. Kynnt eru fyrstu drög að endurskoðaðri reglugerð um skömmtun lyfja.

Velferðarráðuneytið Niðurstöður birtar Drög að reglugerð

Velferðarráðuneytið óskar eftir umsögnum um drög að nýrri reglugerð um öryggisþætti á umbúðum lyfja. Markmið reglugerðarinnar er að innleiða að fullu reglugerð framkvæmdarstjórnar ESB 2016/161 frá 2. október 2015 um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2001/83/EB að því er varðar ítarlegar reglur um öryggi

Velferðarráðuneytið Niðurstöður birtar Drög að reglugerð

Fjármála- og efnahagsráðherra áformar að leggja fram frumvarp til laga til að innleiða reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/751 um milligjöld fyrir kortatengdar greiðslur þegar hún hefur verið tekin upp í samninginn um Evrópska efnahagssvæðið.

Fjármála- og efnahagsráðuneytið Samráð stendur yfir Drög að frumvarpi til laga

Félagsmálaráðuneytið óskar eftir umsögnum um drög að leiðbeinandi reglum fyrir sveitarfélög um framkvæmd þjónustu stuðningsfjölskyldna skv. lögum nr. 38/2018.

Félagsmálaráðuneytið Samráð stendur yfir Annað

Óskað er eftir athugasemdum við drög að frumvarpi til laga um breytingu á lögum um umboðsmann barna.

Forsætisráðuneytið Niðurstöður birtar Drög að frumvarpi til laga

Áformað er að gera breytingar á lögum um umboðsmann barna til þess að tryggja að embættið geti sinnt betur því hlutverki sínu að bæta hag barna og standa vörð um hagsmuni þeirra, þarfir og réttindi.

Forsætisráðuneytið Niðurstöður birtar Áform um lagasetningu

Fjármála- og efnahagsráðuneytið birtir til umsagnar skýrslu starfshóps sem fjármála- og efnahagsráðherra skipaði í febrúar 2018. Var hópnum farið að vinna hvítbók um framtíðarsýn og stefnu fyrir fjármálakerfið á Íslandi, í samræmi við stjórnarsáttamála ríkisstjórnarinnar.

Fjármála- og efnahagsráðuneytið Samráð stendur yfir Annað

Óskað er eftir athugasemdum við tillögur starfshóps um eflingu trausts á stjórnmálum og stjórnsýslu

Forsætisráðuneytið Niðurstöður birtar Annað