Málefnasvið
Stofnun
Staða máls
Tegund máls
Tímabil
Augnablik..
Sæki mál sem uppfylla valin skilyrði

ATH! Engin mál fundust fyrir þessi leitarskilyrði. Þú getur einnig leitað eftir málum með því að velja málefnasvið og stofnun hér efst á síðunni.

Áfangaskýrsla starfshóps vegna umönnunargreiðslna og greiðslna til foreldra langveikra eða fatlaðra barna. Starfshópurinn hefur ekki lokið störfum en hyggst skila lokaskýrslu sumarið 2018.

Velferðarráðuneytið Niðurstöður birtar Annað

Tilefni frumvarpsins er að gera nauðsynlegar lagabreytingar svo unnt verði að innleiða tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 2015/1794 frá 6. október 2015, um farmenn.

Velferðarráðuneytið Niðurstöður birtar Drög að frumvarpi til laga

Hækkun á mótframlagi Atvinnuleysistryggingasjóðs, Fæðingarorlofssjóðs og ríkissjóðs til lífeyrisjóða sem og á greiðslum Ábyrgðasjóðs launa til lífeyrissjóða.

Velferðarráðuneytið Niðurstöður birtar Drög að frumvarpi til laga

Alþingi hefur samþykkt lög um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir sem taka gildi 1. október 2018. Í því skyni að tryggja þá þjónustu sem lögin gera ráð fyrir þannig að markmið laganna nái fram að ganga þykir nauðsynlegt að tryggja áfram í

Velferðarráðuneytið Niðurstöður birtar Drög að frumvarpi til laga

Velferðarráðuneytið óskar eftir umsögnum um drög að (2.) breytingu á reglugerð nr. 390/2009 um mengunarmörk og aðgerðir til að draga úr mengun á vinnustöðum.

Velferðarráðuneytið Niðurstöður birtar Drög að reglugerð

Til umsagnar eru drög að reglugerð um breytingu á reglugerð um framkvæmd siglingaverndar nr. 265/2008. Með drögunum eru lagðar til breytingar sem fela í sér að Samgöngustofa skuli tilnefna stjórnvald hafnaverndar fyrir hverja höfn og það stjórnvald skuli vera ábyrgt fyrir gerð og framkvæmd verndaráætlana.

Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið Niðurstöður birtar Drög að reglugerð

Markmið frumvarpsins er að tryggja að einstaklingar sem ferðast á milli landa innan evrópska efnahagssvæðisins og dvelja þar tímabundið geti nýtt sér áskrift að stafrænu efni sem þeir hafa keypt í sínu heimalandi.

Mennta- og menningarmálaráðuneytið Niðurstöður birtar Drög að frumvarpi til laga

Mennta- og menningarmálaráðherra áformar að leggja fram frumvarp til laga um starfshætti sameiginlegra umsýslustofnana sem starfa í þágu rétthafa höfundarréttar. Markmið frumvarpsins er að bæta starfshætti rétthafasamtaka.

Mennta- og menningarmálaráðuneytið Niðurstöður birtar Drög að frumvarpi til laga

Markmiðið með frumvarpinu er að stemma stigu við misnotkun á hlutafélagaforminu og er kennitöluflakk í atvinnurekstri þar fyrst og fremst undir.

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið Samráð stendur yfir Drög að frumvarpi til laga

Með frumvarpinu og tillögunni til breytingar á þingsályktun 26/148 er lagt til að kveðið verði á um að ekki verði ráðist í tengingu raforkukerfis landsins við raforkukerfi annars lands í gegnum sæstreng nema að undangengnu samþykki Alþingis.

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið Samráð stendur yfir Drög að frumvarpi til laga

Í frumvarpinu er komið til móts við ný og breytt viðhorf til opinberrar skráningar kyns og stuðlað að réttarbótum trans og intersex einstaklinga. Lagt er til að kveðið verði á um rétt einstaklinga til þess að skilgreina sjálfir kyn sitt og miða þannig að því að tryggja að kynvitund þeirra njóti viðurkenningar.

Forsætisráðuneytið Niðurstöður birtar Drög að frumvarpi til laga

Drög að innkaupastefnu matvæla fyrir opinbera aðila. Markmiðið er að tryggja neytendum opinberra aðila matvæli úr heilnæmum afurðum með tilliti til framleiðsluhátta og umhverfisáhrifa.

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið Samráð stendur yfir Drög að stefnu