Málefnasvið
Stofnun
Röðun
Staða máls
Tegund máls
Tímabil
Augnablik..
Sæki mál sem uppfylla valin skilyrði

ATH! Engin mál fundust fyrir þessi leitarskilyrði. Þú getur einnig leitað eftir málum með því að velja málefnasvið og stofnun hér efst á síðunni.

Óskað er eftir umsögnum um drög að reglugerð um alþjónustu á sviði fjarskipta. Stefnt er að útgáfu hennar við gildistöku nýrra laga um fjarskipti í september næstkomandi.

Nr. S-109/2022 01.07.2022

Tóbaksvarnalög

Í kjölfar þess að sameiginlega EES-nefndin tók tóbaksvarnatilskipunina upp í EES-samninginn 4. febrúar 2022 er hafin vinna við að innleiða ákvæði þess í lög um tóbaksvarnir nr. 6/2002.

Nr. S-91/2022 25.05.2022

Breyting á skaðabótalögum

Um er að ræða endurskoðun á ákvæðum skaðabótalaga um örorkumat. Markmiðið er að setja skýrar reglur um örorkumöt og hlutverk örorkunefndar og skapa traust um mat á varanlegum afleiðingum líkamstjóns.

Hér eru kynnt drög að frumvarpi um öryggisþjónustu við fullorðna einstaklinga með fjölþættan vanda og/eða miklar þroska- og geðraskanir.

Hér eru kynnt drög að stefnu um öryggisþjónustu við fullorðna einstaklinga með fjölþættan vanda og/eða miklar þroska- og geðraskanir.

Lagt er til að 17 iðngreinar falli brott af lista yfir löggiltar iðngreinar, þar af er lagt til að átta iðngreinar verði felldar undir aðrar samkynja iðngreinar og kyngreiningu klæðskurðar verði hætt.

Reglugerðin er unnin í framhaldi af skýrslu sem starfshópur skilaði til matvælaráðherra í lok maí um starfsemi, regluverk, eftirlit og löggjöf vegna blótöku úr fylfullum hryssum.

Innviðaráðuneytið birtir til umsagnar drög að reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 1130/2016 um útgáfu og notkun stæðiskorts fyrir hreyfihamlaða

Nr. S-103/2022 21.06.2022

Öryggisflokkun gagna íslenska ríkisins

Öryggisflokkar gagna taka til allra gagna sem ríkisaðilar safna, vista, vinna með, búa til og gera aðgengileg, í þágu hlutverks síns, þ.m.t. gögn sem stafa frá eða gerð eru aðgengileg þriðja aðila.

Setning heildarlaga um rýni á beinum erlendum fjárfestingum einkum á sérlega viðkvæmum sviðum með tilliti til þess hvort þær samræmist þjóðaröryggi og allsherjarreglu.

Mennta- og barnamálaráðuneyti kynnir til samráðs endurskoðun á undanþágukafla aðalnámskrár grunnskóla frá 2011.

Áformað er að setja reglugerð til að innleiða framseldar reglugerðir framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/819 og 2019/820.