Málefnasvið
Stofnun
Röðun
Staða máls
Tegund máls
Tímabil
Augnablik..
Sæki mál sem uppfylla valin skilyrði

ATH! Engin mál fundust fyrir þessi leitarskilyrði. Þú getur einnig leitað eftir málum með því að velja málefnasvið og stofnun hér efst á síðunni.

Reglugerð um hlutverk, starfsemi og þjónustu heilsugæslustöðva, heilbrigðisstofnana heilbrigðisumdæma og sjúkrahúsa er sett í kjölfar breytinga á lögum um heilbrigðisþjónustu, nr. 40/2007 sem samþykktar voru 26. júní sl.

Í frumvarpi þessu sem er samið í heilbrigðisráðuneytinu eru lagðar til breytingar á lögum um heilbrigðisþjónustu, nr. 40/2007. Frumvarpið er lagt fram til að samræma lög um heilbrigðisþjónustu við tillögur heilbrigðisstefnu.

Með frumvarpinu er lögð til heildarendurskoðun laga nr. 64/1994 um vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum.

Í samræmi við þingsályktun um stefnu stjórnvalda um uppbyggingu flutningskerfis raforku var sérfróður aðili fenginn til að vinna skýrslu um mismunandi tæknilegar lausnir við lagningu raflína. Skýrsla hins sérfróða aðila liggur nú fyrir og er hún lögð fram til umsagnar.

Með frumvarpinu og tillögunni til breytingar á þingsályktun 26/148 er lagt til að kveðið verði á um að ekki verði ráðist í tengingu raforkukerfis landsins við raforkukerfi annars lands í gegnum sæstreng nema að undangengnu samþykki Alþingis.

Drög að frumvarpi til breytinga á lögum á lögum nr. 72/1994, um merkingar og upplýsingaskyldu varðandi vörur sem tengjast orkunotkun, með síðari breytingum

Lagðar eru til breytingar á lögum nr. 72/1994 um merkingar og upplýsingaskyldu varðandi vörur sem tengjast orkunotkun vegna innleiðingar reglugerðar (ESB) 2017/1369 um setningu regluverks um orkumerkingar.

Drög að frumvarpi til breytinga á lögum um endurnýjanlegt eldsneyti vegna fyrirhugaðrar innleiðingar í landsrétt á tilskipun 2015/1513/ESB, frá 9. september 2015, sem breytir tilskipun 2009/28/EB um að auka notkun orku frá endurnýjanlegum orkugjöfum

Í frumvarpi þessu eru lagðar til breytingar á lögum nr. 40/2013 um endurnýjanlegt eldsneyti í samgöngum á landi vegna innleiðingar tilskipunar (ESB) 2015/1513 sem gerir breytingu á tilskipunum 98/70/EB og 2009/28/EB.

Frumvarpinu er ætlað að skýra nánar þau tilvik þegar ársreikningaskrá krefur um skipti á félagi á grundvelli 121. gr. laganna, í þeim tilvikum þegar ársreikningi hefur ekki verið skilað innan réttra fresta eða skilað með ófullnægjandi hætti.

Í samræmi við 35. gr. samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks hefur íslenska ríkið tekið saman þessi drög að skýrslu um framkvæmd samningsins.

Fjármála- og efnahagsráðherra áformar að leggja fram frumvarp til nýrra heildarlaga um verðbréfasjóði sem mun innleiða tilskipun 2014/91/ESB (UCITS-tilskipunin).