Málefnasvið
Stofnun
Röðun
Staða máls
Tegund máls
Tímabil
Augnablik..
Sæki mál sem uppfylla valin skilyrði

ATH! Engin mál fundust fyrir þessi leitarskilyrði. Þú getur einnig leitað eftir málum með því að velja málefnasvið og stofnun hér efst á síðunni.

Reglugerðin er unnin í framhaldi af skýrslu sem starfshópur skilaði til matvælaráðherra í lok maí um starfsemi, regluverk, eftirlit og löggjöf vegna blótöku úr fylfullum hryssum.

Innviðaráðuneytið birtir til umsagnar drög að reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 1130/2016 um útgáfu og notkun stæðiskorts fyrir hreyfihamlaða

Nr. S-103/2022 21.06.2022

Öryggisflokkun gagna íslenska ríkisins

Öryggisflokkar gagna taka til allra gagna sem ríkisaðilar safna, vista, vinna með, búa til og gera aðgengileg, í þágu hlutverks síns, þ.m.t. gögn sem stafa frá eða gerð eru aðgengileg þriðja aðila.

Setning heildarlaga um rýni á beinum erlendum fjárfestingum einkum á sérlega viðkvæmum sviðum með tilliti til þess hvort þær samræmist þjóðaröryggi og allsherjarreglu.

Mennta- og barnamálaráðuneyti kynnir til samráðs endurskoðun á undanþágukafla aðalnámskrár grunnskóla frá 2011.

Hér eru kynnt drög að frumvarpi um öryggisþjónustu við fullorðna einstaklinga með fjölþættan vanda og/eða miklar þroska- og geðraskanir.

Hér eru kynnt drög að stefnu um öryggisþjónustu við fullorðna einstaklinga með fjölþættan vanda og/eða miklar þroska- og geðraskanir.

Áformað er að setja reglugerð til að innleiða framseldar reglugerðir framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/819 og 2019/820.

Fjármála- og efnahagsráðherra birtir til umsagnar drög að reglugerð um framkvæmd úrvinnslu eigna og skulda ÍL-sjóðs.

Innviðaráðuneytið kynnir til umsagnar reglugerð um smíði, hönnun og búnað skipa með mestu lengd allt að 15 metrum.

Nr. S-94/2022 30.05.2022

Breyting á kosningalögum

Hér eru til kynningar áform um breytingar á kosningalögum. Kallað er eftir athugasemdum og tillögum um það sem betur má fara í lögunum.

Áformað er að setja lög til að innleiða evrópska tilskipun og reglugerð um sértryggð skuldabréf.