Málefnasvið
Stofnun
Staða máls
Tegund máls
Tímabil
Augnablik..
Sæki mál sem uppfylla valin skilyrði

ATH! Engin mál fundust fyrir þessi leitarskilyrði. Þú getur einnig leitað eftir málum með því að velja málefnasvið og stofnun hér efst á síðunni.

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið kynnir til umsagnar drög að frumvarpi til laga um breytingu á lögum um náttúruvernd 60/2013. Með frumvarpin eru lagðar til breytingar IV. kafli. laganna um almannarétt, útivist og umgengni og XI. kafla um innflutning og dreifingu á lifandi framandi lífverum

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið Niðurstöður í vinnslu Drög að frumvarpi til laga
Nr. S-125/2018 10.09.2018

Orkustefna 1. áfangi

Í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar kemur fram að langtímaorkustefna verði sett á kjörtímabilinu í samráði við alla þingflokka. Á upphafsstigum verði með opnu ferli leitað eftir hugmyndum og tillögum að innihaldi orkustefnu frá almenningi, hagsmunaaðilum og félagasamtökum. Gert er ráð fyrir að fyrsta áfanga í vinnu við gerð orkustefnu ljúki í lok árs 2018 og öðrum áfanga í byrjun árs 2020.

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið Niðurstöður í vinnslu Drög að stefnu
Nr. S-95/2019 15.03.2019

Frumvarp til laga um lýðskóla

Markmið með fyrirhuguðu frumvarpi til laga um lýðskóla er að skapa faglega umgjörð utan um starfsemi lýðskóla m.a. um hvaða skilyrði skólar þurfa að uppfylla til að fá viðurkenningu til að starfa undir heitinu lýðskóli. Ákveðið hefur verið að nota heitið „lýðskóli“ þar sem orðið „háskóli“ er lögverndað fyrir sambærilega starfsemi og myndi kalla á breytingar á lögum um háskóla nr. 63/2006.

Mennta- og menningarmálaráðuneytið Samráð stendur yfir Drög að frumvarpi til laga

Með frumvarpinu eru innleidd ákvæði um raunverulega eigendur í 30. og 31. gr. tilskipunar 2015/849/EB, fjórðu tilskipunar Evrópusambandsins um peningaþvætti, og brugðist við skýrslu FATF um stöðu mála hvað varðar varnir gegn peningaþvætti hér á landi.

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið Samráð stendur yfir Drög að frumvarpi til laga

Lögð er til breyting á ákvæði reglugerðarinnar um miðaverð.

Dómsmálaráðuneytið Samráð stendur yfir Drög að reglugerð
Nr. S-92/2019 14.03.2019

Stefnumótun í málefnum barna

Stefnumótun í málefnum barna, endurskoðun á félagslegri umgjörð og þjónustu við börn á Íslandi

Félagsmálaráðuneytið Samráð stendur yfir Annað

Dómsmálaráðuneytið birtir til umsagnar drög að reglugerð um rafrænar þinglýsingar sem verður sett með heimild í 5. mgr. 5. gr. og 2. mgr. 53. gr. þinglýsingalaga nr. 39/1978, sbr. breytingalög nr. 151/2018.

Dómsmálaráðuneytið Samráð stendur yfir Drög að reglugerð

Með frumvarpi þessu er lögð til breyting á stjórnsýslu landbúnaðarmála þannig að stjórnsýsluverkefni framleiðslustjórnar verði færð í atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið.

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið Samráð stendur yfir Drög að frumvarpi til laga

Með frumvarpi þessu er lagt til að aflamarksstjórn verði tekin upp við veiðar á makríl.

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið Samráð stendur yfir Drög að frumvarpi til laga
Nr. S-90/2019 13.03.2019

Handbók um NPA - drög

Skv. lögum nr. 38/2018 um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir skal ráðherra gefa út handbók um framkvæmd notendastýrðrar persónulegrar aðstoðar, m.a. um hlutverk og ábyrgð, skipulag og útfærslu, þ.m.t. viðmið um umfang þjónustu og lágmarksstuðningsþarfir, eftirlit og kostnaðarhlutdeild aðila í samráði við sveitarfélög og hagsmunasamtök fatlaðs fólks.

Félagsmálaráðuneytið Samráð stendur yfir Annað

Með frumvarpinu er lagt til að sett verði heildarlög um félagasamtök til almannaheilla en ekki er í gildi sérstök löggjöf um slík félög í dag. Í frumvarpinu er lagt til að félagasamtök til almannaheilla verði aðgreind frá öðrum félagasamtökum og að settar verði reglur um stofnun, stjórnun og slit slíkra félaga.

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið Samráð stendur yfir Drög að frumvarpi til laga

Áformað er að koma á fót sjálfstæðri innlendri mannréttindastofnun (e. National Human Rights Institution), sem uppfyllir svokölluð Parísarviðmið Sameinuðu þjóðanna um mannréttindastofnanir.

Dómsmálaráðuneytið Samráð stendur yfir Áform um lagasetningu