Málefnasvið
Stofnun
Röðun
Staða máls
Tegund máls
Tímabil
Augnablik..
Sæki mál sem uppfylla valin skilyrði

ATH! Engin mál fundust fyrir þessi leitarskilyrði. Þú getur einnig leitað eftir málum með því að velja málefnasvið og stofnun hér efst á síðunni.

Áformaðar breytingar lúta að heimild til lyfjafræðinga til að loka lyfjaávísunum í ákveðnum tilfellum og heimild til lækna að ávísa lyfjum í minna magni en fáanlegum pakkastærðum.

Áformað er að breyta reglugerð nr. 472/2014 um samruna sjóða, skipan höfuðsjóða og fylgisjóða og tilkynningaraðferð.

Áætlunin inniheldur 18 aðgerðir sem mótaðar eru í samstarfi fimm ráðuneyta en markmið þeirra er forgangsraða verkefnum stjórnvalda þegar kemur að að verndun og þróun tungumálsins.

Drög að reglugerð um meðferð og nýtingu þjóðlendna, sem ætlunin er að setja á grundvelli laga um þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta, nr. 58/1998.

Fjármála- og efnahagsráðuneytið hefur á undanförnum árum sett saman áætlun um forgangsröðun vinnu við innleiðingu Evrópugerða á fjármálamarkaði. Áætlunin er að jafnaði uppfærð tvisvar á ári.

Markmið breytingarinnar er innleiðing framkvæmdareglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/907 um námspróf fyrir skíðakennara.

Áformað er að vinna frumvörp til laga um Loftslagsstofnun, Náttúruverndar- og minjastofnun og Náttúruvísindastofnun í tilefni af sameiningaráformum sem varða 10 stofnanir ráðuneytisins.

Drög að reglugerð til breytinga á reglugerð nr. 944/2019 um þráðlausan fjarskiptabúnað sem er ætlað að innleiða framselda reglugerð framkvæmdastjórnar (ESB) 2022/30.

Samráðsvettvangurinn Sjálfbært Ísland óskar eftir umsögnum um landrýniskýrslu (e. Voluntary National Review) um innleiðingu Íslands á heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun.

Utanríkisráðuneytið auglýsir tillögu að breytingu á deiliskipulagi á öryggissvæðinu á Keflavíkurflugvelli í samræmi við 41. gr. sbr. 43. gr skipulagslaga nr. 123/2010.

Helstu efnisatriði reglugerðardraganna lúta að málsmeðferð við setningu skipulagsreglna fyrir flugvelli.

Áformað er að breyta reglugerð nr. 55/2022 um gildistöku reglugerða Evrópusambandsins um vátryggingastarfsemi og vátryggingasamstæður til innleiðingar á reglugerð (ESB) 2021/1256.