Málefnasvið
Stofnun
Staða máls
Tegund máls
Tímabil
Augnablik..
Sæki mál sem uppfylla valin skilyrði

ATH! Engin mál fundust fyrir þessi leitarskilyrði. Þú getur einnig leitað eftir málum með því að velja málefnasvið og stofnun hér efst á síðunni.

Kröfur landlæknis um öryggi við veitingu fjarheilbrigðisþjónustu til staðfestingar, sbr. 1. mgr. 5. gr. laga nr. 41/2007 um landlækni og lýðheilsu.

Velferðarráðuneytið Samráð stendur yfir Annað

Um er að ræða drög að frumvarpi til nýrra laga um öryggi net- og upplýsingakerfa mikilvægra innviða þar sem m.a. er lagt til að innleidd verði tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 1148/2016/ESB um ráðstafanir til að ná háu sameiginlegu öryggisstigi í net- og upplýsingakerfum innan EES, oft skammstöfuð NIS tilskipuni

Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið Samráð stendur yfir Drög að frumvarpi til laga

Með frumvarpinu er stefnt að breyttu fyrirkomulagi launaákvarðanna þeirra er heyrðu undir ákvörðunarvald kjararáðs samkvæmt lögum nr. 130/2016.

Fjármála- og efnahagsráðuneytið Samráð stendur yfir Drög að frumvarpi til laga

Velferðarráðuneytið óskar eftir umsögnum um drög að reglugerð um starfsleyfi til félagasamtaka, sjálfseignarstofnana og annarra einkaaðila sem veita félagsþjónustu skv. lögum nr. 40/1991 um félagsþjónustu sveitarfélaga.

Velferðarráðuneytið Samráð stendur yfir Drög að reglugerð

Velferðarráðuneytið óskar eftir umsögnum um reglugerð um notendastýrða persónulega aðstoð skv. lögum nr. 38/2018 um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir.

Velferðarráðuneytið Samráð stendur yfir Drög að reglugerð

Samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra hefur með hliðsjón af tillögum starfshóps ráðuneytisins um endurskoðun regluverks um leigubifreiðar, tekið ákvörðun um að í ráðuneytinu skuli hefja undirbúning að frumvarpi til nýrra laga um leigubifreiðar með það að markmiði að leggja það fram á haustþingi Alþingis 2019.

Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið Samráð stendur yfir Áform um lagasetningu

Breyting (3) á reglugerð um menntun, réttindi og skyldur sálfræðinga.

Velferðarráðuneytið Samráð stendur yfir Drög að reglugerð
Nr. S-67/2018 11.06.2018

Leyfi til farþegaflutninga með skipum

Með drögum þessum er lagt til að sett verði ný reglugerð um leyfi til farþegaflutninga með skipum.

Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið Samráð stendur yfir Drög að reglugerð
Nr. S-65/2018 11.06.2018

Starfsemi skoðunarstofa skipa

Með drögum þessum er lagt til að sett verði ný heildarreglugerð um starfsemi skoðunarstofa skipa.

Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið Samráð stendur yfir Drög að reglugerð
Nr. S-66/2018 11.06.2018

Þjónustuaðilar skipsbúnaðar

Með drögum þessum er lagt til að sett verði reglugerð um starfsemi þjónustuaðila skipsbúnaðar.

Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið Samráð stendur yfir Drög að reglugerð

Með drögunum er lagt til að settar verði reglur um starfrækslu farþegabáta og annarrar leyfisskyldrar starfsemi í atvinnuskyni á sjó, ám og vötnum.

Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið Samráð stendur yfir Drög að reglugerð

Velferðarráðuneytið óskar eftir umsögnum um reglugerð um eftirlit og eftirfylgni vegna þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir skv. lögum nr. 38/2018 um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir.

Velferðarráðuneytið Samráð stendur yfir Drög að reglugerð