Málefnasvið
Stofnun
Staða máls
Tegund máls
Tímabil
Augnablik..
Sæki mál sem uppfylla valin skilyrði

ATH! Engin mál fundust fyrir þessi leitarskilyrði. Þú getur einnig leitað eftir málum með því að velja málefnasvið og stofnun hér efst á síðunni.

Nr. S-15/2018 20.02.2018

Reglugerð um velferð lagardýra

Reglugerð þessi gildir um eldi lagardýra. Tilgangur reglugerðarinnar er að tryggja góðan aðbúnað, umhirðu, heilbrigði og velferð lagardýra ásamt því að hindra útbreiðslu og útrýma sjúkdómum ílagardýrum. Reglugerðin nær til allra þeirra sem starfa við eldi lagardýra, koma að flutningi þeirra og koma að rekstri eldisstöðva.

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið Samráð stendur yfir Drög að reglugerð

Með frumvarpinu eru gerðar nokkrar breytingar á raforkulögum og lögum um Orkustofnun. Breytingarnar eru tilkomnar vegna innleiðingar þriðju raforkutilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins um sameiginlegar reglur um innri markaðinn fyrir raforku.

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið Samráð fyrirhugað Drög að frumvarpi til laga

Drög að frumvarpi um breytingu á ýmsum lögum vegna samþykktar Alþjóðavinnumálastofnunarinnar um vinnuskilyrði farmanna.

Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið Samráð stendur yfir Drög að frumvarpi til laga

Frumvarpið kveður á um lagabreytingar sem nauðsynlegar eru til að ná fram markmiðum um samræmda áætlanagerð í öllum málaflokkum samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytisins.

Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið Samráð stendur yfir Drög að frumvarpi til laga

Frumvarpið kveður á um breytingar á kvikmyndalögum nr. 137/2001, einkum vegna nýrra leiðbeinandi regla frá Eftirlitsstofnun EFTA (ESA) um ríkisaðstoð til kvikmynda og annarra hljóð- og myndmiðlunarverka. Þá eru aðrar breytingar sem nauðsynlegar þykja í ljósi reynslu af beitingu laganna.

Mennta- og menningarmálaráðuneytið Niðurstöður í vinnslu Drög að frumvarpi til laga
Nr. S-4/2018 13.02.2018

Breyting á reglugerð um útlendinga

Í reglugerðardrögunum er að finna nánari skilgreiningu á því til hvaða sjónarmiða stjórnvöldum er heimilt að líta við mat á því hvort taka skuli umsókn um alþjóðlega vernd til efnislegrar meðferðar hér á landi á grundvelli sérstakra ástæðna eða sérstakra tengsla við landið, sbr. 2. mgr. 36. gr. laga um útlendinga.

Dómsmálaráðuneytið Niðurstöður í vinnslu Drög að reglugerð

Áfangaskýrsla starfshóps vegna umönnunargreiðslna og greiðslna til foreldra langveikra eða fatlaðra barna. Starfshópurinn hefur ekki lokið störfum en hyggst skila lokaskýrslu sumarið 2018.

Velferðarráðuneytið Samráð stendur yfir Annað

Innleiðing tilskipunar 2014/60/ESB í landsrétt kallar á breytingar á lögum um skil menningarverðmæta til annarra landa nr. 57/2011, sem taka mið af ákvæðum tilskipunar 93/7/EBE frá 15. mars 1993.

Mennta- og menningarmálaráðuneytið Samráð stendur yfir Drög að frumvarpi til laga

Tilgangur frumvarpsins er að innleiða tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/26/ESB um sameiginlega umsýslu höfundaréttar og skyldra réttinda og leyfisveitingar yfir landamæri vegna netnotkunar á tónverkum á innri markaðnum.

Mennta- og menningarmálaráðuneytið Niðurstöður í vinnslu Áform um lagasetningu

Með þessu frumvarpi er gert ráð fyrir að gildandi lög um launasjóð stórmeistara, nr. 58/1990, verði lögð af og að nýtt fyrirkomulag um laun til afreksskákmanna verði tekið upp.

Mennta- og menningarmálaráðuneytið Samráð stendur yfir Drög að frumvarpi til laga
Nr. S-8/2018 09.02.2018

Heildarendurskoðun jafnréttislaga

Velferðarráðuneytið óskar eftir umsögnum og tillögum að breytingum á gildandi löggjöf vegna heildarendurskoðunar laga um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla, nr. 10/2008.

Velferðarráðuneytið Samráð stendur yfir Áform um lagasetningu

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið kynnir til umsagnar drög að landsáætlun um uppbyggingu innviða til verndar náttúru og menningarsögulegum minjum. Fjallar hún um stefnumótun vegna uppbyggingar innviða á ferðamannastöðum, leiðum og svæðum. Jafnframt er kynnt verkefnaáætlun til þriggja ára.

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið Samráð stendur yfir Annað