Málefnasvið
Stofnun
Staða máls
Tegund máls
Tímabil
Augnablik..
Sæki mál sem uppfylla valin skilyrði

ATH! Engin mál fundust fyrir þessi leitarskilyrði. Þú getur einnig leitað eftir málum með því að velja málefnasvið og stofnun hér efst á síðunni.

Markmiðið með frumvarpinu er að stemma stigu við misnotkun á hlutafélagaforminu og er kennitöluflakk í atvinnurekstri þar fyrst og fremst undir.

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið Samráð stendur yfir Drög að frumvarpi til laga

Með frumvarpinu og tillögunni til breytingar á þingsályktun 26/148 er lagt til að kveðið verði á um að ekki verði ráðist í tengingu raforkukerfis landsins við raforkukerfi annars lands í gegnum sæstreng nema að undangengnu samþykki Alþingis.

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið Samráð stendur yfir Drög að frumvarpi til laga

Í frumvarpinu er komið til móts við ný og breytt viðhorf til opinberrar skráningar kyns og stuðlað að réttarbótum trans og intersex einstaklinga. Lagt er til að kveðið verði á um rétt einstaklinga til þess að skilgreina sjálfir kyn sitt og miða þannig að því að tryggja að kynvitund þeirra njóti viðurkenningar.

Forsætisráðuneytið Niðurstöður birtar Drög að frumvarpi til laga

Markmið frumvarpsins er að tryggja að einstaklingar sem ferðast á milli landa innan evrópska efnahagssvæðisins og dvelja þar tímabundið geti nýtt sér áskrift að stafrænu efni sem þeir hafa keypt í sínu heimalandi.

Mennta- og menningarmálaráðuneytið Niðurstöður birtar Drög að frumvarpi til laga

Mennta- og menningarmálaráðherra áformar að leggja fram frumvarp til laga um starfshætti sameiginlegra umsýslustofnana sem starfa í þágu rétthafa höfundarréttar. Markmið frumvarpsins er að bæta starfshætti rétthafasamtaka.

Mennta- og menningarmálaráðuneytið Niðurstöður birtar Drög að frumvarpi til laga

Drög að innkaupastefnu matvæla fyrir opinbera aðila. Markmiðið er að tryggja neytendum opinberra aðila matvæli úr heilnæmum afurðum með tilliti til framleiðsluhátta og umhverfisáhrifa.

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið Samráð stendur yfir Drög að stefnu
Nr. S-125/2018 10.09.2018

Orkustefna 1. áfangi

Í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar kemur fram að langtímaorkustefna verði sett á kjörtímabilinu í samráði við alla þingflokka. Á upphafsstigum verði með opnu ferli leitað eftir hugmyndum og tillögum að innihaldi orkustefnu frá almenningi, hagsmunaaðilum og félagasamtökum. Gert er ráð fyrir að fyrsta áfanga í vinnu við gerð orkustefnu ljúki í lok árs 2018 og öðrum áfanga í byrjun árs 2020.

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið Niðurstöður í vinnslu Drög að stefnu

Félagsmálaráðuneytið óskar eftir umsögnum um drög að leiðbeinandi reglum fyrir sveitarfélög um framkvæmd þjónustu stuðningsfjölskyldna skv. lögum nr. 38/2018.

Félagsmálaráðuneytið Niðurstöður birtar Annað

Með frumvarpi þessu er lögð til breyting á stjórnsýslu landbúnaðarmála þannig að stjórnsýsluverkefni framleiðslustjórnar verði færð í atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið.

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið Niðurstöður í vinnslu Drög að frumvarpi til laga

Drög að frumvarpi um breytingu á lögum nr. 91/1998, um bindandi álit í skattamálum.

Fjármála- og efnahagsráðuneytið Niðurstöður birtar Drög að frumvarpi til laga

Áformað er að leggja fram á vorþingi frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 90/2003 um tekjuskatt (ríki-fyrir-ríki skýrsla um skattskil).

Fjármála- og efnahagsráðuneytið Niðurstöður birtar Áform um lagasetningu

Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 90/2003 um tekjuskatt (ríki-fyrir-ríki skýrsla um skattskil).

Fjármála- og efnahagsráðuneytið Niðurstöður birtar Drög að frumvarpi til laga