Málefnasvið
Stofnun
Röðun
Staða máls
Tegund máls
Tímabil
Augnablik..
Sæki mál sem uppfylla valin skilyrði

ATH! Engin mál fundust fyrir þessi leitarskilyrði. Þú getur einnig leitað eftir málum með því að velja málefnasvið og stofnun hér efst á síðunni.

Tillaga til þingsályktunar um stefnumótandi áætlun ríkisins í málefnum sveitarfélaga er hér lögð fram til umsagnar. Allir geta sent inn umsögn og ábendingar og því um að ræða mikilvægt tækifæri til að hafa áhrif á stefnuna.

Í frumvarpi þessu sem er samið í heilbrigðisráðuneytinu eru lagðar til breytingar á lögum um heilbrigðisþjónustu, nr. 40/2007. Frumvarpið er lagt fram til að samræma lög um heilbrigðisþjónustu við tillögur heilbrigðisstefnu.

Nr. S-21/2018 26.02.2018

Frumvarp til nýrra umferðarlaga

Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið kynnir til umsagnar drög að nýjum umferðarlögum.

Reglugerðin gildir um beitingu dagsekta Jafnréttisstofu gagnvart eftirlitsskyldum aðilum samkvæmt lögum um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla, nr. 10/2008.

Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið óskar eftir umsögnum um áform um upptöku reglugerðar (ESB) 2019/881 um Netöryggisstofnun Evrópu og netöryggisvottunarkerfi upplýsinga- og samskiptatækja í EES-samninginn og innleiðingu í landsrétt.

Um er að ræða drög að reglugerð um viðurkenningu frjálsra úrskurðaraðila samkvæmt lögum um úrskurðaraðila á sviði neytendamála nr. 81/2019.

Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið óskar eftir umsögnum um drög að frumvarpi til laga breytingu á lögum nr. 30/2007 um áhafnir íslenskra fiskiskipa, varðskipa, skemmtibáta og annarra skipa með síðari breytingum.

Með frumvarpinu eru lagðar til breytingar á lögum um neytendalán til að efla neytendavernd á fjármálamarkaði. Frumvarpið felur í sér hluta af tillögum starfshóps um endurskoðun á starfsumhverfi smálánafyrirtækja.

Lög um þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta, nr. 58/1998, tóku gildi 1. júlí 1998 og er því nokkur reynsla komin á þá málsmeðferð sem mælt er fyrir um í lögunum. Ástæða er til að taka nokkur ákvæði laganna til endurskoðunar.

Á grundvelli heimildar í reglugerð (EB) nr. 1069/2009 er með reglugerðinni skilgreind afskekkt svæði á Íslandi.

Drög að reglugerð um samstarfsráð Matvælastofnunar.

Reglugerðin er sett á grundvelli nýrra laga nr. 88/2018 um skipulag haf- og strandsvæða. Hún fjallar nánar á um gerð strandsvæðisskipulags og ferli þess og starf svæðisráða í tengslum við gerð skipulagsins.