Málefnasvið
Stofnun
Röðun
Staða máls
Tegund máls
Tímabil
Augnablik..
Sæki mál sem uppfylla valin skilyrði

ATH! Engin mál fundust fyrir þessi leitarskilyrði. Þú getur einnig leitað eftir málum með því að velja málefnasvið og stofnun hér efst á síðunni.

Með frumvarpinu eru lagðar til breytingar á varnarmálalögum sem lúta að endurskilgreiningu marka núverandi öryggissvæðis á Gunnólfsvíkurfjalli.

Með frumvarpinu eru lagðar til breytingar á ýmsum lögum á sviði fiskveiðistjórnar sem miða að því að styrkja eftirlit Fiskstofu.

Óskað er eftir umsögnum um drög að stefnu umhverfis- og auðlindaráðherra um meðhöndlun úrgangs 2021-2032. Meginmarkmið stefnunnar eru að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda frá meðhöndlun úrgangs, vinna að kolefnishlutleysi Íslands og að stuðla að sjálfbærri nýtingu náttúruauðlinda.

Fjármála- og efnahagsráðherra birtir til umsagnar áform um breytingar á lögum um fasteignalán til neytenda, nr. 118/2016. Með óformunum er birt mat á áhrifum og drög að frumvarpi.

Nr. S-61/2021 25.02.2021

Kosningar til Alþingis

Með frumvarpinu er lagt til að unnt verði, með rafrænum hætti, að safna meðmælum með framboðum, senda beiðni úthlutun listabókstafs og senda ýmsar tilkynningar er varða framboð rafrænt. Þá er lagt til að unnt verði að gefa þeim sem verða í sóttkví eða einangrun vegna Covid 19 möguleika á að neyta kosningaréttar síns auk breytinga á heitum sveitarfélaga vegna sameiningar sveitarfélaga á Austurlandi.

Lagt er til að við lög nr. 85/2018 um jafna meðferð óháð kynþætti og þjóðernisuppruna verði bætt við mismununarþáttunum trú, lífsskoðun, fötlun, aldri, kynhneigð, kynvitund, kyneinkennum og kyntjáningu.

Ný heildarlög um jafna stöðu og jafnan rétt kynjanna. M.a. er lagt til að lögin taki til kvenna, karla og fólks með hlutlausa skráningu kyns í þjóðskrá. Þá verði fjölþætt mismunun óheimil. Lagt fram samhliða frumvarpi um stjórnsýslu jafnréttismála þar sem fjallað er um Jafnréttisstofu og kærunefnd jafnréttismála.

Tilgangur reglugerðar þessarar er að skýra verklag, hlutverk og ábyrgð við ákvörðun um ráðstöfun úr almennum varasjóði.

Frumvarp þetta gildir um stjórnsýslu á sviði jafnréttismála, m.a. um Jafnréttisstofu og kærunefnd jafnréttismála. Lagt fram samhliða frumvarpi forsætisráðherra til nýrra heildarlaga um jafna stöðu og jafnan rétt kynjanna.

Samkvæmt þingmálaskrá er stefnt að því að leggja fram frumvarp til laga um opinberar framkvæmdir og fasteignumsýslu ríkisins sem felur m.a. í sér heildarendurskoðun á núgildandi lögum um skipan opinberra framkvæmda.

Með frumvarpinu er lagt til að lögfest verði markmið um að ná kolefnishlutleysi á Íslandi árið 2040.

Tilgangur reglugerðar þessarar er að skýra ábyrgð sem lítur að fjárvörslu og -stýringu, umsýslu bankareikninga og reikningsviðskiptum ríkisaðila og verkefna skv. 37. gr. laga um opinber fjármál, nr. 123/2015.