Málefnasvið
Stofnun
Röðun
Staða máls
Tegund máls
Tímabil
Augnablik..
Sæki mál sem uppfylla valin skilyrði

ATH! Engin mál fundust fyrir þessi leitarskilyrði. Þú getur einnig leitað eftir málum með því að velja málefnasvið og stofnun hér efst á síðunni.

Í frumvarpi þessu eru lagðar til breytingar á lögum nr. 40/2013 um endurnýjanlegt eldsneyti í samgöngum á landi vegna innleiðingar tilskipunar (ESB) 2015/1513 sem gerir breytingu á tilskipunum 98/70/EB og 2009/28/EB.

Um er að ræða drög að frumvarpi til nýrra laga um fjarskipti og um breytingar á lögum um Póst- og fjarskiptastofnun, til innleiðingar á nýjum fjarskiptapakka ESB (BEREC-reglugerð ESB nr. 2018/1971 og EECC-tilskipun ESB nr. 2018/1972.

Í áformuðu frumvarpi verða lagðar til breytingar á lögum nr. 48/2011 um verndar og orkunýtingaráætlun.

Í áformuðu frumvarpi verða lagðar til breytingar á lögum 64/1994 um vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum.

Ný reglugerð um sektir og önnur viðurlög, tegundir brota og viðurlög fyrir hvert brot.

Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið birtir til umsagnar drög að reglugerð um alþjónustu á sviði póstþjónustu.

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið kynnir til umsagnar drög að breytingu á reglugerð nr. 660/2015 um mat á umhverfisáhrifum og reglugerð nr. 772/2012 um framkvæmdaleyfi.

Reglugerð um stuðning við sauðfjárrækt.

Óskað er eftir umsögnum um textadrög fyrstu tveggja verkefna þverpólitískrar nefndar sem vinnur að stofnun þjóðgarðs á miðhálendi Íslands: Greining tækifæra með stofnun þjóðgarðs á byggðaþróun og atvinnulíf og tillögur að helstu áherslum í atvinnustefnu.

Óskað er eftir umsögnum um textadrög þverpólitískrar nefndar sem vinnur að stofnun þjóðgarðs á miðhálendi Íslands um: skilgreiningu marka þjóðgarðsins, áherslur um skiptingu landsvæða í verndarflokka, umfjöllun um aðkomuleiðir og þjónustumiðstöðvar.

Óskað er eftir umsögnum um textadrög þriðja verkefnis þverpólitískrar nefndar sem vinnur að stofnun þjóðgarðs á miðhálendi Íslands: Tillögur að helstu áherslum í stjórnunar- og verndaráætlun.

Óskað er eftir umsögnum um eftirfarandi textadrög þverpólitískrar nefndar sem vinnur að stofnun þjóðgarðs á miðhálendi Íslands: Áherslur nefndar í lagafrumvarp um hálendisþjóðgarð og umfjöllun nefndar um fjármögnun hálendisþjóðgarðs.