Málefnasvið
Stofnun
Staða máls
Tegund máls
Tímabil
Augnablik..
Sæki mál sem uppfylla valin skilyrði

ATH! Engin mál fundust fyrir þessi leitarskilyrði. Þú getur einnig leitað eftir málum með því að velja málefnasvið og stofnun hér efst á síðunni.

Nr. S-22/2019 18.01.2019

Meðferð ríkisaðstoðarmála

Áformað frumvarp varðar nýmæli sem leiða af fyrirhugaðri upptöku reglugerðar ráðsins (ESB) 2015/1589 í EES-samninginn og samsvarandi breytingum á bókun 3 við samning EFTA-ríkjanna um eftirlitsstofnun og dómstól (SED). Auk þess er gert ráð fyrir að ákvæði er varða eftirlit með ríkisaðstoð sem nú er að finna í samkeppnislögum nr. 40/2005 verði tekin upp í frumvarpið.

Fjármála- og efnahagsráðuneytið Samráð stendur yfir Áform um lagasetningu

Um er að ræða drög að frumvarpi til laga um skráningu einstaklinga sem koma á í stað laga um þjóðskrá og almannaskráningu nr. 54/1962 sem komin eru til ára sinna.

Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið Samráð stendur yfir Drög að frumvarpi til laga

Markmiðið er að tryggja eftir megni að siðferðileg viðmið í vísindum séu í heiðri höfð og að góðir vísindalegir starfshættir séu iðkaðir. Það er nauðsynlegt til að hægt sé meta niðurstöður og áreiðanleika rannsókna og til að skapa traust almennings á gildi þeirra.

Forsætisráðuneytið Samráð stendur yfir Áform um lagasetningu

Með frumvarpinu er lagt til að setja umgjörð um lausn deilumála utan dómstóla vegna neytendaviðskipta og að tryggja neytendum aðgang að skilvirkri og faglegri málsmeðferð við lausn ágreinings við seljendur.

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið Samráð stendur yfir Drög að frumvarpi til laga

Áform um frumvarp til laga um Seðlabanka Íslands og frumvarp til laga um breytingar á ýmsum lögum vegna sameiningar Seðlabanka Íslands og Fjármálaeftirlitsins.

Forsætisráðuneytið Samráð stendur yfir Áform um lagasetningu

Um er að ræða frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lagaákvæðum sem tengjast fiskeldi svo sem um áhættumat erfðablöndunar, úthlutun eldissvæða, stjórnvaldssektir o.fl.

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið Niðurstöður í vinnslu Drög að frumvarpi til laga

Um er að ræða frumvarp um gjald vegna nýtingar eldissvæða í sjó.

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið Niðurstöður í vinnslu Drög að frumvarpi til laga
Nr. S-18/2019 16.01.2019

Stjórnendastefna ríkisins – drög

Hverjir eiga að vera efnisþættir stjórnendastefnu ríkisins og aðgerðaáætlunar til þriggja ára? Fjallað er um málið í drögum að stjórnendastefnu sem fjármála- og efnahagsráðuneytið birtir til umsagnar, sjá „Skjöl til samráðs“.

Fjármála- og efnahagsráðuneytið Samráð stendur yfir Drög að stefnu

Á að breyta tímareikningi á Íslandi? Til skoðunar er hvort færa eigi staðartíma nær sólartíma miðað við hnattræna legu landsins. Fjallað er um málið í greinargerð sem forsætisráðuneytið birtir til umsagnar, sjá „Skjöl til samráðs“.

Forsætisráðuneytið Samráð stendur yfir Annað
Nr. S-241/2018 28.11.2018

Heilbrigðisstefna til ársins 2030

Heilbrigðisstefna til ársins 2030 er sett fram með það að leiðarljósi að íslenskur almenningur búi við örugga og hagkvæma heilbrigðisþjónustu þar sem aðgengi allra landsmanna sé tryggt.

Velferðarráðuneytið Niðurstöður birtar Drög að stefnu

Fjármála- og efnahagsráðuneytið birtir til umsagnar áform um lækkun á almenna hluta iðgjalds til Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta. Áformað er að leggja fram lagafrumvarp á vorþingi þar sem lagt verður til að almennt iðgjald verði lækkað úr 0,225% af iðgjaldagrunni á ársgrundvelli í 0,16%.

Fjármála- og efnahagsráðuneytið Samráð stendur yfir Áform um lagasetningu

Félagsmálaráðuneytið óskar eftir umsögnum um drög að leiðbeinandi reglum fyrir sveitarfélög um styrki til náms og verkfæra- og tækjakaupa fatlaðs fólks skv. lögum nr. 38/2018 um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir.

Félagsmálaráðuneytið Samráð stendur yfir Annað