Málefnasvið
Stofnun
Röðun
Staða máls
Tegund máls
Tímabil
Augnablik..
Sæki mál sem uppfylla valin skilyrði

ATH! Engin mál fundust fyrir þessi leitarskilyrði. Þú getur einnig leitað eftir málum með því að velja málefnasvið og stofnun hér efst á síðunni.

Með frumvarpinu eru lagðar til breytingar á ýmsum lögum um skatta og gjöld m.a. með það að leiðarljósi að styrkja og efla skattalegt umhverfi nýsköpunarfyrirtækja, einstaklinga og annarra lögaðila auk nauðsynlegra breytinga á lögum á sviði skattamála.

Stefna um stafræna þjónustu er nú til umsagnar. Efling stafrænnar þjónustu er eitt af forgangsmálum stjórnvalda og mun stefnan leggja grunn að því að Ísland verði á meðal fremstu þjóða heims þegar kemur að stafrænni opinberri þjónustu.

Viðmiðunarstundaskrá grunnskóla hefur verið óbreytt allt frá gildistöku aðalnámskrár grunnskóla 2011. Tilefni breytinga nú er mótun menntastefnu til ársins 2030 þar sem áhersla er á framúrskarandi menntun fyrir alla og að auka vægi móðurmál og náttúrufræði til móts við viðmið nágrannaþjóða okkar.

Fjármála- og efnahagsráðherra áformar að leggja fram frumvarp um breytingu á lögum um fjármálafyrirtæki.

Fjallað er um afmörkun fasteigna innan og utan þéttbýlis, óskipta sameign á jörðum, forkaupsrétt ríkisins að landi til verndar náttúru og menningarminjum og skilyrði fyrir því að erlendir lögaðilar þurfi að afla leyfis dómsmálaráðherra til að kaupa fasteign.

Lögð er til framlenging á skattfrjálsri nýtingu séreignarsparnaðar til öflunar íbúðarhúsnæðis til eigin nota.

Óskað eftir tillögum að bættri lyfjaumsýslu hins opinbera. Heilbrigðisráðuneytið vinnur að því að endurskipuleggja lyfjaumsýslu hins opinbera til að stuðla að betri nýtingu opinberra fjármuna á þessu sviði í samræmi við heilbrigðisstefnu til ársins 2030.

Mennta- og menningarmálaráðuneyti kynnir til samráðs drög að stefnu um félags- og tómstundastarf. Umfang stefnumótunarinnar miðast við gildissvið æskulýðslaga nr. 70/2007.

Með frumvarpinu eru lagðar til breytingar á lögum um virðisaukaskatt, m.a. með það að leiðarljósi að styrkja og betrumbæta þau ákvæði laganna er varða almenningssamgöngur, frjálsa og sérstaka skráningu fasteigna, uppgjörstímabil landbúnaðaraðila o.fl.

Heilbrigðisráðuneytið kynnir til samráðs drög að reglugerð um breytingar á reglugerð nr. 1255/2018.

Óskað er eftir umsögnum og ábendingum um drög að skýrslu Íslands um framkvæmd alþjóðasamningsins um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi.

Kallað er eftir umsögnum um drög að nýrri reglugerð um starfsemi Jafnréttisráðs. Með nýjum lögum um jafna stöðu og jafnan rétt kynjanna, nr. 150/2020, voru gerðar breytingar á starfsemi ráðsins.