Málefnasvið
Stofnun
Staða máls
Tegund máls
Tímabil
Augnablik..
Sæki mál sem uppfylla valin skilyrði

ATH! Engin mál fundust fyrir þessi leitarskilyrði. Þú getur einnig leitað eftir málum með því að velja málefnasvið og stofnun hér efst á síðunni.

Starfshópur um endurskoðun skattlagningar ökutækja og eldsneytis hefur rannsakað núverandi kerfi og framkvæmd skattlagningar ökutækja og eldsneytis. Drög að tillögum að stefnu stjórnvalda á árunum 2019–2025 og útfærslu skattlagningarinnar koma fram í þeim í skýrsludrögum sem hér með eru birt.

Fjármála- og efnahagsráðuneytið Niðurstöður í vinnslu Annað

Í kjölfar #metoo yfirlýsinga íþróttakvenna hefur mennta- og menningarmálaráðherra skipað starfshóp til þess að gera tillögur um frekari aðgerðir vegna þessa. Starfshópnum er ætlað að skoða verkferla sem eru við lýði í íþróttastarfi og gera tillögur til úrbóta.

Mennta- og menningarmálaráðuneytið Samráð stendur yfir Annað

Velferðarráðuneytið óskar eftir umsögnum um drög að 2. breytingu á reglugerðum um lyfjaávísanir og afhendingu lyfja nr. 1266/2017.

Velferðarráðuneytið Samráð stendur yfir Drög að reglugerð

Til umsagnar eru drög að reglugerð um breytingu á reglugerð um framkvæmd siglingaverndar nr. 265/2008. Með drögunum eru lagðar til breytingar sem fela í sér að Samgöngustofa skuli tilnefna stjórnvald hafnaverndar fyrir hverja höfn og það stjórnvald skuli vera ábyrgt fyrir gerð og framkvæmd verndaráætlana.

Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið Samráð stendur yfir Drög að reglugerð

Með drögum þessum er reglugerð um sprengiefni nr. 684/1999 með síðari breytingum felld brott og sett ný stofnreglugerð sem felur í sér innleiðingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins(ESB) nr. 98/2013 frá 15. janúar 2013 um markaðssetningu efna sem nota má til að búa til/framleiða ólögleg sprengiefni(forefni).

Dómsmálaráðuneytið Niðurstöður í vinnslu Drög að reglugerð

Um er að ræða drög að nýrri reglugerð um mælingu skipa. Með drögunum er verið að bregðast við úrskurði í deilumáli skipamiðstöðvar og Samgöngustofu sem varðaði mælingu svokallaðs stýrikassa.

Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið Samráð stendur yfir Drög að reglugerð

Í frumvarpsdrögunum er gert ráð fyrir ýmsum breytingum á skattalöggjöf, m.a. vegna frekari aðgerða gegn skattundandrætti og -svikum auk fleiri breytinga sem aðallega tengjast skattlagningu lögaðila en einnig einstaklinga

Fjármála- og efnahagsráðuneytið Niðurstöður í vinnslu Drög að frumvarpi til laga

Drögin fela í sér breytingar varðandi annars vegar meðferð útgjalda og skulda vegna veitu- og orkufyrirtækja í reikningsskilum sveitarfélaga og hins vegar skilgreiningu á því hvernig fara skuli með hreint veltufé við útreikning á skuldaviðmiði sveitarfélaga.

Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið Niðurstöður í vinnslu Drög að reglugerð

Um er að ræða ýmsar breytingar á lögum um virðisaukaskatt er varða: a) kaup og sölu á þjónustu milli landa, b) rafræna sölu og áskriftir tímarita og fréttablaða og c) heimild ferðaþjónustuleyfishafa til færslu innskatts.

Fjármála- og efnahagsráðuneytið Niðurstöður í vinnslu Drög að frumvarpi til laga

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið kynnir til umsagnar drög að reglugerð um fráveitur og skólp.

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið Samráð stendur yfir Drög að reglugerð

Í frumvarpsdrögunum eru lagðar til ýmsar breytingar á skattalögum af ólíkum toga.

Fjármála- og efnahagsráðuneytið Niðurstöður birtar Drög að frumvarpi til laga

Með drögum þessum eru lagðar til breytingar á ákvæði um skil milliskoðunarskýrslna til Samgöngustofu vegna eigin skoðana skemmtibáta sem eru styttri en 15 metrar að skráningarlengd.

Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið Niðurstöður birtar Drög að reglugerð