Málefnasvið
Stofnun
Röðun
Staða máls
Tegund máls
Tímabil
Augnablik..
Sæki mál sem uppfylla valin skilyrði

ATH! Engin mál fundust fyrir þessi leitarskilyrði. Þú getur einnig leitað eftir málum með því að velja málefnasvið og stofnun hér efst á síðunni.

Atvinnuvega -og nýsköpunarráðuneytið óskar eftir umsögnum um drög að reglugerð um tryggingar vegna pakkaferða og samtengdrar ferðatilhögunar.

Fjármála- og efnahagsráðuneytið birtir til umsagnar drög að nýrri reglugerð um endurgreiðslu virðisaukaskatts til erlendra fyrirtækja.

Reglugerð um tilkynningar til þátttakenda í vísindarannsóknum á heilbrigðissviði er birt hér í annað sinn til umsagnar.

Fjármála- og efnahagsráðuneytið hefur í hyggju að breyta fyrirkomulagi prófs í verðbréfaviðskiptum til samræmis við það sem nú þekkist á hinum Norðurlöndunum.

Mennta- og menningarmálaráðuneytið kynnir til samráðs matsviðmið í íslensku, stærðfræði og erlendum málum fyrir 4. og 7. bekk grunnskóla.

Um er að ræða drög að reglugerð um bann við álaveiðum sem áformað er að setja samkvæmt heimild í 2. mgr. 20. gr. laga nr. 61/2006, um lax- og silungsveiði, með síðari breytingum.

Þann 25. október 2018 skipaði heilbrigðisráðherra starfshóp um hvernig draga mætti úr fordómafullri umræðu um geðheilbrigðismál í fjölmiðlum. Starfshópurinn hefur nú sett saman viðmið fyrir almenna umfjöllun um geðheilbrigðismál og sjálfsvíg.

Breytingar á reglugerðum varðandi veitingaþjónustu á baðstöðum sem heyra undir reglugerð nr. 460/2015 um baðstaði í náttúrunni.

Um er að ræða drög að reglugerð um áreiðanleikakönnun vegna aðgerða gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, sbr. 56. gr. laga nr. 140/2018 um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka.

Nr. S-127/2019 10.05.2019

Frumvarp til nýrra lyfjalaga

Heilbrigðisráðuneytið kynnir endurskoðuð drög að frumvarpi til nýrra lyfjalaga. Frumvarpið var fyrst kynnt í samráði 21. febrúar sl. og bárust þá 114 umsagnir. Hefur ráðuneytið unnið úr þeim athugasemdum og óskar nú eftir umsögnum um endurskoðað frumvarp til nýrra lyfjalaga. Umsagnarferli lýkur þann 3. júní nk.

Frumvarpsdrög um meðferð ríkisaðstoðarmála.

Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið birtir til umsagnar drög að reglugerð um breytingu á reglugerð um umferðarmerki og notkun þeirra nr. 289/1995.