Málefnasvið
Stofnun
Röðun
Staða máls
Tegund máls
Tímabil
Augnablik..
Sæki mál sem uppfylla valin skilyrði

ATH! Engin mál fundust fyrir þessi leitarskilyrði. Þú getur einnig leitað eftir málum með því að velja málefnasvið og stofnun hér efst á síðunni.

Drög að reglugerð um þvingaða lyfjameðferð byggir á tillögum starfshóps. Í drögunum er lögð áhersla á virðingu fyrir sjálfsákvörðunarrétti sjúklings. Leitast er við að setja skýrari ramma og auka eftirlit með beitingu þvingaðrar meðferðar.

Undanfarin tvö ár hefur farið fram margþætt vinna við endurskoðun á félagslegri umgjörð um málefni barna. Áformað er að leggja fram frumvarp til laga um samþættingu þjónustu í þágu farsældar barna síðar á árinu auk tveggja frumvarpa vegna breytinga á stofnanafyrirkomulagi á málefnasviði félagsmálaráðuneytisins. Frumvörpin eru hér kynnt sem áform um lagasetningu en samhliða er unnið að mati á áhrifum þeirra.

Atvinnuvega – og nýsköpunarráðuneytið kynnir til umsagnar drög að reglugerð um rafræna aflaskráningu.

Frumvarpinu er ætlað að bæta húsnæðisöryggi leigjenda með því að koma í veg fyrir óeðlilegar leiguhækkanir og stuðla að langtímaleigu ásamt því að koma á skráningarskyldu leigusamninga og sáttamiðlun.

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið hefur kynnt í samráðsgátt stjórnvalda drög að breytingu á reglugerð um framkvæmdaleyfi.

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið óskar eftir umsögnum um drög að frumvarpi til laga um myndavélaeftirlit í sjávarútvegi. Meginmarkmið meðfylgjandi frumvarps er að skapa traust til sjávarútvegsins með notkun á nýjustu tækni við eftirlit með vigtun, brottkasti og framhjáafla.

Sóknaráætlun Vesturlands fyrir árin 2020-2024 hefur verið sett í opið samráðferli þar sem allir geta sent inn ábendingar og tillögur varðandi áætlunina; markmið hennar og innihald. Umsagnarfrestur er til og með 14. nóvember nk.

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið birtir drög að reglugerð um veiðar með dragnót til umsagnar. Í drögunum er lagt til að reglugerðir er gilda um veiðar með dragnót verði sameinaðar í eina reglugerð auk annarra breytinga.

Reglugerðardrög um heimildir hjúkrunarfræðinga og ljósmæðra til að ávísa hormónatengdum getnaðarvarnalyfjum, um námskröfur og veitingu leyfa.

Fjármála- og efnahagsráðuneytið birtir til umsagnar drög að nýrri reglugerð um tímabundna endurgreiðslu virðisaukaskatts af vinnu manna.

Nr. S-102/2020 22.05.2020

Heildarendurskoðun laga um loftferðir

Samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra áformar að leggja fram nýtt frumvarp til laga um loftferðir o. fl. á næsta vetur. Um er að ræða frumvarp til nýrra heildarlaga.

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið birtir til umsagnar drög að reglugerð um starfábyrgðartryggingar endurskoðenda. Einnig eru birt drög að reglum endurskoðendaráðs um lágmarksfjárhæð starfsábyrgðartryggingar og hámark eigin áhættu.