Málefnasvið
Stofnun
Röðun
Staða máls
Tegund máls
Tímabil
Augnablik..
Sæki mál sem uppfylla valin skilyrði

ATH! Engin mál fundust fyrir þessi leitarskilyrði. Þú getur einnig leitað eftir málum með því að velja málefnasvið og stofnun hér efst á síðunni.

Frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum vegna laga um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga, nr. 90/2018 (stofnanir á málefnasviði heilbrigðisráðherra).

Reglugerð um tilkynningar til þátttakenda í vísindarannsóknum á heilbrigðissviði er birt hér í annað sinn til umsagnar.

Velferðarráðuneytið óskar eftir umsögnum að breytingum á 5. gr. reglugerðar nr. 1266/2017 um lyfjaávísanir og afhendingu lyfja. Reglugerð nr. 1266/2017 öðlaðist gildi 1. júlí 2018 og er ný heildarreglugerð um lyfjaávísanir og afhendingu lyfja. Ljóst þykir að gera þarf breytingar á fyrirkomulagi 5. gr.

Fjármála- og efnahagsráðherra birtir til umsagnar drög að lagafrumvarpi um breytingar á ýmsum lögum til jöfnunar lífeyrisréttinda og stuðnings við öflun íbúðarhúsnæðis.

Dómsmálaráðuneytið kynnir til samráðs drög að frumvarpi til laga um breytingu á lögum um útlendinga nr. 80/2016 (alþjóðleg vernd og brottvísunartilskipunin).

Umhverfis- og auðlindaráðherra áformar að leggja fram frumvarp til laga um þjóðgarð á miðhálendi Íslands. Þverpólitísk nefnd um undirbúning að stofnun þjóðgarðsins hefur unnið að áherslum sem frumvarpið mun byggja á. Áformin hafa verið birt í samráðsgátt stjórnvalda.

Með frumvarpinu er annars vegar lagt til að heimildir samvinnufélaga til að starfrækja innlánsdeildir verði felldar brott og hins vegar að gerðar verði breytingar sem lúta að hæfisskilyrðum stjórnarmanna og framkvæmdastjóra samvinnufélaga.

Frumvarpinu er ætlað að skýra nánar þau tilvik þegar ársreikningaskrá krefur um skipti á félagi á grundvelli 121. gr. laganna, í þeim tilvikum þegar ársreikningi hefur ekki verið skilað innan réttra fresta eða skilað með ófullnægjandi hætti.

Frumviðbrögð fjármála- og efnahagsráðuneytisins við ábendingum í skýrslu sem unnin var fyrir ESA um beitingu ríkisaðstoðarreglna fyrir landsdómstólum.

Nr. S-288/2019 19.11.2019

Brottfall úreltra laga

Með frumvarpsdrögunum er ætlunin að fella á brott lög á málefnasviðum fjármála- og efnahagsráðuneytis sem ekki hafa þýðingu lengur.

Lagðar eru til breytingar á lögum nr. 72/1994 um merkingar og upplýsingaskyldu varðandi vörur sem tengjast orkunotkun vegna innleiðingar reglugerðar (ESB) 2017/1369 um setningu regluverks um orkumerkingar.

Í áformuðu frumvarpi verða lagðar til breytingar á lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir til innleiðingar á tilskipun ESB um minnkun umhverfisáhrifa af tilteknum vörum úr plasti.