Málefnasvið
Stofnun
Röðun
Staða máls
Tegund máls
Tímabil
Augnablik..
Sæki mál sem uppfylla valin skilyrði

ATH! Engin mál fundust fyrir þessi leitarskilyrði. Þú getur einnig leitað eftir málum með því að velja málefnasvið og stofnun hér efst á síðunni.

Í frumvarpinu er lagðar til breytingar á lögum um vsk og lögum um fjársýsluskatt. Breytingarnar fela m.a. í sér afmörkun á undanþágu vsk vegna sölu á fjármálaþjónustu, framlengingu á 100% endurgreiðslu vsk af vinnu við íbúðarhúsnæði, frístundahúsnæði o.fl.

Ráðgert er að veita þrettán Evrópugerðum er varða lánastofnanir og verðbréfafyrirtæki gildi hér á landi í heild og einni að hluta.

Fjármála- og efnahagsráðherra birtir til umsagnar áform um lagasetningu ásamt frumdrögum að frumvarpi.

Birt eru til umsagnar drög að frumvarpi til laga um breytingar á ýmsum lögum vegna tilfærslu póstmála frá Póst- og fjarskiptastofnun til Byggðastofnunar.

Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið kynnir til umsagnar drög að tveimur reglugerðum sem ætlað er að innleiða þá hluta reglugerðar (ESB) nr. 1257/2013 um endurvinnslu skipa sem snúa að birgðaskrárvottorðum um borð í skipum.

Nr. S-210/2020 06.10.2020

Reglugerð um hlutdeildarlán

Félagsmálaráðuneytið birtir drög að reglugerð um hlutdeildarlán til umsagnar. Hlutdeildarlán eru lán sem Húsnæðis- og mannvirkjastofnun mun veita þeim sem eru að kaupa sína fyrstu íbúð og þeim sem ekki hafa átt íbúðarhúsnæði síðastliðin fimm ár og eru undir tilteknum tekjumörkum með það að markmiði að brúa eiginfjárkröfu við íbúðarkaup fyrir þá sem þess þurfa.

Dómsmálaráðuneytið óskar eftir umsögnum um reglugerð um einstaklinga í áhættuhópi vegna stjórnmálalegra tengsla.

Viðmiðunarstundaskrá grunnskóla hefur verið óbreytt allt frá gildistöku aðalnámskrár grunnskóla 2011. Tilefni breytinga nú er mótun menntastefnu til ársins 2030 þar sem áhersla er á framúrskarandi menntun fyrir alla og að auka vægi móðurmál og náttúrufræði til móts við viðmið nágrannaþjóða okkar.

Áform um breytingar á lögum um virðisaukaskatt og lögum um fjársýsluskatt.

Fjármála- og efnahagsráðherra áformar að leggja fram frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum á vátryggingamarkaði (hæfis- og hæfniskilyrði, atkvæðisréttur, réttarstaða við ógjaldfærnimeðferð, búsetuskilyrði, eftirlitsheimildir o.fl.).

Með frumvarpinu eru m.a. lagðar til breytingar á ákvæðum lögum nr. 176/2006 varðandi hlutverk Þróunarfélags Keflavíkurflugvallar.

Nr. S-220/2020 19.10.2020

Frumvarp til laga um loftferðir

Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið kynnir til umsagnar drög að frumvarpi til nýrra heildarlaga um loftferðir. Í frumvarpinu eru lagðar til veigamiklar breytingar frá núgildandi lögum einkum í því skyni að taka mið af þjóðréttarlegum skuldbindingum sem Ísland hefur undirgengist og stefnu stjórnvalda á sviði flugsamgangna.