Málefnasvið
Stofnun
Röðun
Staða máls
Tegund máls
Tímabil
Augnablik..
Sæki mál sem uppfylla valin skilyrði

ATH! Engin mál fundust fyrir þessi leitarskilyrði. Þú getur einnig leitað eftir málum með því að velja málefnasvið og stofnun hér efst á síðunni.

Drög að reglugerð til breytinga á reglugerð nr. 944/2019 um þráðlausan fjarskiptabúnað sem er ætlað að innleiða framselda reglugerð framkvæmdastjórnar (ESB) 2022/30.

Samráðsvettvangurinn Sjálfbært Ísland óskar eftir umsögnum um landrýniskýrslu (e. Voluntary National Review) um innleiðingu Íslands á heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun.

Utanríkisráðuneytið auglýsir tillögu að breytingu á deiliskipulagi á öryggissvæðinu á Keflavíkurflugvelli í samræmi við 41. gr. sbr. 43. gr skipulagslaga nr. 123/2010.

Helstu efnisatriði reglugerðardraganna lúta að málsmeðferð við setningu skipulagsreglna fyrir flugvelli.

Áformað er að breyta reglugerð nr. 55/2022 um gildistöku reglugerða Evrópusambandsins um vátryggingastarfsemi og vátryggingasamstæður til innleiðingar á reglugerð (ESB) 2021/1256.

Háskóla-, iðnaðar og nýsköpunarráðuneyti kynnir áform um gerð samnings til fimm ára um kennslu og rannsóknir við Listaháskóla Íslands ses., með fyrirvara um samþykki fjármála- og efnahagsráðherra.

Áformað er að breyta reglugerð nr. 471/2014 um skipulagskröfur rekstrarfélaga verðbréfasjóða til innleiðingar á framseldri tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/1270.

Áformað er að breyta reglugerð nr. 555/2020 um gildistöku reglugerða Evrópusambandsins um rekstraraðila sérhæfðra sjóða til innleiðingar á framseldri reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/1255.

Nr. S-94/2023 09.05.2023

Útlendingar

Dómsmálaráðuneytið hefur unnið drög að breytingu á reglugerð um útlendinga nr. 540/2017 hvað varðar skilgreiningu á hugtakinu sérstök tengsl.

Heilbrigðisráðuneytið áformar að gera breytingar á hámarksgeymslutíma kynfrumna og fósturvísa og kveða á um skyldu þjónustuveitanda að tilkynna áður en fósturvísum og kynfrumum í geymslu er eytt.

Fjármála- og efnahagsráðherra áformar að gera breytingar á reglugerð um Náttúruhamfaratryggingu Íslands (NTÍ).

Reglugerð um bókhaldslegan aðskilnað, kostnaðarbókhald og/eða eftirlit með gjaldskrá, og fjarskiptafyrirtæki eða fyrirtækjasamstæður sem reka almenn fjarskiptanet eða veita almenna fjarskiptaþjónustu.