Málefnasvið
Stofnun
Röðun
Staða máls
Tegund máls
Tímabil
Augnablik..
Sæki mál sem uppfylla valin skilyrði

ATH! Engin mál fundust fyrir þessi leitarskilyrði. Þú getur einnig leitað eftir málum með því að velja málefnasvið og stofnun hér efst á síðunni.

Kynnt er til umsagnar reglugerð um umsóknir og skráningu vörumerkja, félagamerkja og ábyrgðar- og gæðamerkja sem kemur í stað eldri reglugerðar nr.310/1997 um skráningu vörumerkja o.fl. Helstu efnisbreytingar tengjast breytingum á lögum nr. 45/1997 um vörumerki o.fl.

Frumvarp þetta gildir um stjórnsýslu á sviði jafnréttismála, m.a. um Jafnréttisstofu og kærunefnd jafnréttismála. Lagt fram samhliða frumvarpi forsætisráðherra til nýrra heildarlaga um jafna stöðu og jafnan rétt kynjanna.

Kynnt er til umsagnar reglugerð um skipstjórnar- og vélstjóraréttindi á fiskiskipum, varðskipum og öðrum skipum sem kemur í stað eldri reglugerðar nr. 175/2008 með sama heiti. Helstu efnisbreytingar tengjast breytingum á lögum nr. 30/2007 er varða smáskip.

Drög að rannsóknaráætlun Ferðamálastofu sem skulu birt í Samráðsgátt stjórnvalda í samræmi við áskilnað 7.gr. reglugerðar nr. 20/2020, um gagnaöflun og rannsóknir á sviði ferðamála.

Drög að reglugerð um merkingu veiðarfæra og töpuð veiðarfæri.

Fjármála- og efnahagsráðuneytið birtir til umsagnar drög að nýrri reglugerð um tímabundna endurgreiðslu virðisaukaskatts af vinnu manna.

Með frumvörpunum er lagt til að innleiða reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 2017/2394 frá 12. desember 2017 um samvinnu milli landsyfirvalda sem bera ábyrgð á að framfylgja lögum um neytendavernd og um niðurfellingu reglugerðar (EB) nr. 2006/2004.

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið kynnir til umsagnar drög að frumvarpi til laga um viðskiptaleyndarmál.

Forsætisráðherra skipaði síðla árs 2018 verkefnishóp til að endurskoða lagaumhverfi Vísinda- og tækniráðs. Er skýrsla hópsins hér lögð fram til samráðs. Í skýrslunni er fjallað um stöðu mála hérlendis, greint frá fyrirkomulagi í nokkrum samanburðarlöndum og lagðar fram tillögur að framtíðarfyrirkomulagi málaflokksins.

Samkvæmt bráðabirgðaákvæði I í lögum um kynrænt sjálfræði nr. 80/2019 var ráðherra falið að skipa starfshóp til að m.a. fjalla um og gera tillögur um breytingar á öðrum lögum sem nauðsynlegar eru til að tryggja réttindi trans fólks og intersex fólks. Frumvarpið byggir á tillögum starfshópsins.

Samkvæmt bráðabirgðaákvæði I í lögum um kynrænt sjálfræði nr. 80/2019 var ráðherra falið að skipa starfshóp til að fjalla um málefni barna sem fæðast með ódæmigerð kyneinkenni, þar á meðal um heilbrigðisþjónustu við þau, og gera tillögur um úrbætur. Frumvarpið byggist á tillögu starfshópsins.

Samkvæmt bráðabirgðaákvæði I í lögum um kynrænt sjálfræði nr. 80/2019 var ráðherra falið að skipa starfshóp til að fjalla um og gera tillögur um breytingar á öðrum lögum sem nauðsynlegar eru til að tryggja réttindi trans fólks og intersex fólks. Frumvarpið byggir á tillögum starfshópsins.