Málefnasvið
Stofnun
Röðun
Staða máls
Tegund máls
Tímabil
Augnablik..
Sæki mál sem uppfylla valin skilyrði

ATH! Engin mál fundust fyrir þessi leitarskilyrði. Þú getur einnig leitað eftir málum með því að velja málefnasvið og stofnun hér efst á síðunni.

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið kynnir til umsagnar drög að breytingum á lögum nr. 48/2011, um verndar- og orkunýtingaráætlun ásamt skilabréfi starfshóps þriggja ráðuneyta sem vann að tillögum um meðferð vindorku innan verndar- og orkunýtingaráætlun.

Mennta- og menningarmálaráðuneyti kynnir til umsagnar drög að reglugerð sem hefur stoð í 11. gr. laga um Sinfóníuhljómsveit Íslands nr. 36/1982.

Nr. S-18/2021 22.01.2021

Reglugerð um Menntamálastofnun

Mennta- og menningarmálaráðuneytið kynnir til samráðs Reglugerð um Menntamálastofnun í samræmi við heimild í lögum nr. 91/2015 um Menntamálastofnun.

Áformað er að leggja til breytingar á lögum um virðisaukaskatt er varða byggingastarfsemi og almenningssamöngur. Auk þess er lagt til að endurskoðun fari fram á uppgjörstímabilum virðisaukaskatts o.fl.

Áformað er að fella úr gildi lög um vísitölu byggingarkostnaðar, nr. 42/1987, og að um mælingar á vísitölu byggingarkostnaðar fari í staðinn samkvæmt lögum um Hagstofu Íslands og opinbera hagskýrslugerð, nr. 163/2007.

Nr. S-20/2020 30.01.2020

Drög að reglugerð um lýðskóla

Mennta- og menningarmálaráðuneytið kynnir til umsagnar drög að reglugerð sem byggir á lögum um lýðskóla nr. 65/2019 sem voru samþykkt á Alþingi 11. júní 2019.

Markmið um kolefnishlutlaust Ísland árið 2040 verði lögfest.

Óskað er eftir umsögnum um drög að nýrri reglugerð um starfsemi Fasteignasjóðs Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga. Lögð er til heimild sjóðsins til að úthluta sveitarfélögum sérstökum framlögum á árunum 2021 og 2022 vegna tiltekinna framkvæmda.

Á grundvelli heimildar í reglugerð (EB) nr. 1069/2009 er með reglugerðinni skilgreind afskekkt svæði á Íslandi.

Áformað er að leggja fram frumvarp til laga um breytingu á lögum um ávana- og fíkniefni, nr. 65/1974, um afglæpavæðingu neysluskammta. Frestur til að skila inn umsögnum er til og með 31. janúar 2021.

Ráðgert er að veita þrettán Evrópugerðum er varða lánastofnanir og verðbréfafyrirtæki gildi hér á landi í heild og einni að hluta.

Framtíðarnefnd forsætisráðherra setur fram ákveðnar spurningar til að draga fram ólíkar hugmyndir um þróun samfélagsþátta og hvernig þeir kunna að hafa áhrif á fjárhagsstöðu ríkisins í framtíðinni.