Málefnasvið
Stofnun
Röðun
Staða máls
Tegund máls
Tímabil
Augnablik..
Sæki mál sem uppfylla valin skilyrði

ATH! Engin mál fundust fyrir þessi leitarskilyrði. Þú getur einnig leitað eftir málum með því að velja málefnasvið og stofnun hér efst á síðunni.

Lög um þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta, nr. 58/1998, tóku gildi 1. júlí 1998 og er því nokkur reynsla komin á þá málsmeðferð sem mælt er fyrir um í lögunum. Ástæða er til að taka nokkur ákvæði laganna til endurskoðunar.

Á grundvelli heimildar í reglugerð (EB) nr. 1069/2009 er með reglugerðinni skilgreind afskekkt svæði á Íslandi.

Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið óskar eftir umsögnum um drög að frumvarpi til laga breytingu á lögum nr. 30/2007 um áhafnir íslenskra fiskiskipa, varðskipa, skemmtibáta og annarra skipa með síðari breytingum.

Drög að reglugerð um samstarfsráð Matvælastofnunar.

Reglugerðin er sett á grundvelli nýrra laga nr. 88/2018 um skipulag haf- og strandsvæða. Hún fjallar nánar á um gerð strandsvæðisskipulags og ferli þess og starf svæðisráða í tengslum við gerð skipulagsins.

Fjármála- og efnahagsráðherra birtir til umsagnar drög að frumvarpi til innleiðingar á tilskipun 2011/61/ESB um rekstraraðila sérhæfðra sjóða (AIFMD).

Tillaga til þingsályktunar um stefnumótandi áætlun ríkisins í málefnum sveitarfélaga er hér lögð fram til umsagnar. Allir geta sent inn umsögn og ábendingar og því um að ræða mikilvægt tækifæri til að hafa áhrif á stefnuna.

Fjármála- og efnahagsráðherra birtir nú í annað sinn til umsagnar drög að frumvarpi til laga um innheimtu opinberra skatta og gjalda. Frumvarpið var fyrst kynnt hinn 24. júlí 2019 með fresti til 28. ágúst 2019.

Fjármála- og efnahagsráðherra birtir til umsagnar drög að frumvarpi til laga um innheimtu opinberra skatta og gjalda.

Áform um að leiða í lög heildstæða löggjöf um innheimtu opinberra skatta og gjalda.

Breytingar á reglugerðum varðandi veitingaþjónustu á baðstöðum sem heyra undir reglugerð nr. 460/2015 um baðstaði í náttúrunni.

Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið kynnir nú í annað sinn til umsagnar drög að frumvarpi til nýrra laga um leigubifreiðar. Frumvarpið var fyrst kynnt 17. maí sl. Markmiðið með frumvarpinu er að auka frelsi á leigubifreiðamarkaðnum og tryggja örugga og góða þjónustu.