Málefnasvið
Stofnun
Röðun
Staða máls
Tegund máls
Tímabil
Augnablik..
Sæki mál sem uppfylla valin skilyrði

ATH! Engin mál fundust fyrir þessi leitarskilyrði. Þú getur einnig leitað eftir málum með því að velja málefnasvið og stofnun hér efst á síðunni.

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið kynnir til umsagnar drög að frumvarpi til laga um opinberan stuðning til fjárfestinga í sprota- og nýsköpunarfyrirtækjum.

Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið birtir til umsagnar drög að reglugerð um breytingu á reglugerð um umferðarmerki og notkun þeirra nr. 289/1995.

Frumvarpið kveður á um brottfall laga um jöfnun á flutningskostnaði olíuvara, nr. 103/1994, með síðari breytingum, og breytingu á lögum um svæðisbundna flutningsjöfnun, nr. 160/2011.

Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið birtir til umsagnar drög að reglugerð um breytingu á reglugerð um skráningu ökutækja nr. 751/2003 og drög að nýrri reglugerð um skoðun ökutækja.

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið kynnir til umsagnar drög að frumvarpi til laga um viðskiptaleyndarmál.

Félags- og barnamálaráðherra birtir til umsagnar drög að frumvarpi um breytingu á lögum um stéttarfélög og vinnudeilur, nr. 80/1938. Með frumvarpinu eru lagðar til breytingar á IV. kafla laganna, sem fjallar um Félagsdóm.

Nr. S-69/2020 12.03.2020

Sóknaráætlun Nordic Smart Government

Nordic Smart Government er Norrænt samstarfsverkefni um einföldun rekstrarumhverfis lítilla og meðalstórra fyrirtækja á Norðurlöndum. Nú er unnið að þriðja hluta verkefnisins. Meginafurð þess hluta er sóknaráætlun með tillögum að aðgerðum til að raungera framtíðarsýn verkefnisins. Sóknaráætlunin er enn í vinnslu en óskað er eftir rýni og athugasemdum frá hagsmunaaðilum við meðfylgjandi drög að henni.

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið kynnir til umsagnar drög að frumvarpi til laga um breytingu á lögum um Framkvæmdasjóð ferðamannastaða.

Nr. S-80/2020 20.03.2020

Drög að frumvarpi til kosningalaga

Drög að frumvarpi til kosningalaga.

Fjármála- og efnahagsráðherra birtir til umsagnar drög að nýrri prófefnislýsingu fyrir verðbréfaréttindi (áður próf í verðbréfaviðskiptum). Gert er ráð fyrir að hún gildi frá september 2020.

Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið birtir til umsagnar drög að reglugerð um breytingu á reglugerð um leigubifreiðar nr. 397/2003.

Í drögum að þingsályktunartillögu um menntastefnu til ársins 2030 eru settar í forgang þær áskoranir sem íslenskt samfélag stendur frammi fyrir í mennta- og velferðarmálum. Ráðgert er að leggja fyrir Aþingi þingsályktunartillögu þessa efnis á vorþingi.