Málefnasvið
Stofnun
Röðun
Staða máls
Tegund máls
Tímabil
Augnablik..
Sæki mál sem uppfylla valin skilyrði

ATH! Engin mál fundust fyrir þessi leitarskilyrði. Þú getur einnig leitað eftir málum með því að velja málefnasvið og stofnun hér efst á síðunni.

Til umsagnar eru þrjár mögulegar útfærslur aðgreinanlegra kerfiskennitalna, skv. lögum nr. 140/2019 um skráningu einstaklinga.

Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið birtir til umsagnar drög að frumvarpi til laga um Fjarskiptastofu.

Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið áformar að leggja fram frumvarp til nýrra heildarlaga um Póst- og fjarskiptastofnun.

Samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra birtir til umsagnar drög að frumvarpi til nýrra laga um stefnumarkandi áætlanir á sviði samgöngu-, fjarskipta-, og byggðamála þar sem tekin eru næstu skref við samhæfingu áætlana á þessum sviðum.

Til umsagnar eru drög að reglugerð um skráningu einstaklinga, með vísan til samnefndra laga nr. 140/2019.

Með frumvarpinu er lagðar til breytingar á lögum um skráningu einstaklinga nr. 140/2019. Lagt er annars vegar til að lagastoð verði sett undir útgáfu kerfiskennitalna fyrir andvana fædd börn sem fædd eru eftir 22. viku meðgöngu og hins vegar er gildistöku tiltekinna ákvæða frestað.

Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið áformar að leggja fram frumvarp til laga til breytinga á lögum um skráningu einstaklinga nr. 140/2019.

Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið kynnir til umsagnar tvær reglugerðir sem eru til innleiðingar á tveimur tilskipunum ESB á sviði farþegaflutninga með skipum sem teknar hafa verið upp í EES-samninginn.

Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið áformar að leggja fram frumvarp til laga um áhafnir skipa. Markmiðið með frumvarpinu er að yfirfara þær reglur sem gilda á þessu sviði, einfalda regluverkið og sameina þau lög sem gilda um áhafnir skipa í einn lagabálk.

Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið birtir til umsagnar drög að reglugerð um breytingu á reglugerð um leigubifreiðar nr. 397/2003.

Kynnt er til umsagnar reglugerð um skipstjórnar- og vélstjóraréttindi á fiskiskipum, varðskipum og öðrum skipum sem kemur í stað eldri reglugerðar nr. 175/2008 með sama heiti. Helstu efnisbreytingar tengjast breytingum á lögum nr. 30/2007 er varða smáskip.

Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið kynnir til umsagnar drög að tveimur reglugerðum sem eru til innleiðingar á tilskipun a. Tilskipun (ESB) 2017/2110 um skoðunarkerfi fyrir öruggan rekstur ekjufarþegaskipa og háhraðafarþegafara í áætlunarferðum.