Málefnasvið
Stofnun
Staða máls
Tegund máls
Tímabil
Augnablik..
Sæki mál sem uppfylla valin skilyrði

ATH! Engin mál fundust fyrir þessi leitarskilyrði. Þú getur einnig leitað eftir málum með því að velja málefnasvið og stofnun hér efst á síðunni.

Landsáætlun um uppbyggingu innviða til verndar náttúru og menningarsögulegum minjum er unnin í samræmi við ákvæði laga nr. 20/2016. Umhverfismat áætlunarinnar fór fram samhliða gerð hennar í samræmi við lög nr. 105/2006, um umhverfismat áætlana.

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið Niðurstöður birtar Annað

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið kynnir til umsagnar drög að landsáætlun um uppbyggingu innviða til verndar náttúru og menningarsögulegum minjum. Fjallar hún um stefnumótun vegna uppbyggingar innviða á ferðamannastöðum, leiðum og svæðum. Jafnframt er kynnt verkefnaáætlun til þriggja ára.

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið Niðurstöður birtar Annað

Í frumvarpinu eru lagðar til breytingar á lögum um loftslagsmál með það að markmiði að styrkja umgjörð og stjórnsýslu loftslagsmála og skerpa á ýmsum ákvæðum laganna. Nauðsynlegt er að uppfæra ýmis ákvæði laganna og setja ný ákvæði sem styrkja stjórnsýslu í loftslagsmálum og auðvelda stjórnvöldum að ná settum markmiðum í loftslagsmálum, s.s. um samdrátt í losun gróðurhúsalofttegunda og kolefnishlutleysi.

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið Niðurstöður í vinnslu Drög að frumvarpi til laga
Nr. S-24/2019 22.01.2019

Breyting efnalaga

Lagfæra þarf ýmis ákvæði efnalaga, svo sem að skýra einstök ákvæði nánar, gera nauðsynlegar breytingar vegna Minamatasamningsins, styrkja lagastoð fyrir heimildum til setningar reglugerða vegna innleiðingar á EES-löggjöf og kveða nánar á um frjálst flæði á vörum til þess að gera lögin skýrari og einfaldari í framkvæmd sem og að tryggja jafnræði.

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið Niðurstöður í vinnslu Áform um lagasetningu

Í frumvarpi þessu eru lagðar til ýmsar breytingar á efnalögum nr. 61/2013, svo sem að skýra einstök ákvæði nánar, gera breytingar vegna Minamatasamningsins, styrkja lagastoð vegna innleiðingar á EES-löggjöf, kveða nánar á um frjálst flæði vara, gera lögin skýrari og einfaldari í framkvæmd sem og að tryggja jafnræði.

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið Samráð stendur yfir Drög að frumvarpi til laga

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið kynnir til umsagnar drög að frumvarpi til innleiðingar á tilskipun 2014/52/ESB um mat á umhverfisáhrifum sem hefur tekið gildi.

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið Niðurstöður birtar Drög að frumvarpi til laga

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið óskar eftir umsögnum um (8.) drög að breytingu á byggingarreglugerð. Megintilefnið eru orkuskipti í samgöngum og þær breytingar sem gerðar voru síðastliðið vor á lögum um mannvirki hvað varðar stjórnsýslu mannvirkjamála. Umsögnum skal skilað eigi síðar en 17. desember 2018.

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið Niðurstöður í vinnslu Drög að reglugerð

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið óskar eftir umsögnum um drög að (7.) breytingu á reglugerð nr. 678/2009 um raforkuvirki.

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið Niðurstöður í vinnslu Drög að reglugerð

Lagt til að stjórnvöld hafi heimild til að leggja á stjórnvaldssektir vegna brota á lögum um holl­ustuhætti og mengunarvarnir og lögum um meðhöndlun úrgangs. Með frumvarpinu verða einnig gerðar ýmsar breytingar á lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir.

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið Niðurstöður í vinnslu Drög að frumvarpi til laga

Óskað er eftir umsögnum um textadrög fyrstu tveggja verkefna þverpólitískrar nefndar sem vinnur að stofnun þjóðgarðs á miðhálendi Íslands: Greining tækifæra með stofnun þjóðgarðs á byggðaþróun og atvinnulíf og tillögur að helstu áherslum í atvinnustefnu.

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið Niðurstöður í vinnslu Annað

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið óskar eftir umsögnum um frumvarp vegna breytinga á lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir. Með frumvarpinu er verið að innleiða tilskipun (ESB) 2015/720 um breytingu á tilskipun 94/62/EB að því er varðar að draga úr notkun á þunnum burðarpokum úr plasti.

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið Niðurstöður í vinnslu Drög að frumvarpi til laga

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið óskar eftir umsögnum um drög að viðauka við úrgangsforvarnarstefnuna Saman gegn sóun.

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið Niðurstöður birtar Drög að stefnu