Málefnasvið
Stofnun
Staða máls
Tegund máls
Tímabil
Augnablik..
Sæki mál sem uppfylla valin skilyrði

ATH! Engin mál fundust fyrir þessi leitarskilyrði. Þú getur einnig leitað eftir málum með því að velja málefnasvið og stofnun hér efst á síðunni.

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið óskar eftir umsögnum um drög að (7.) breytingu á reglugerð nr. 678/2009 um raforkuvirki.

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið Samráð stendur yfir Drög að reglugerð

Lagt til að stjórnvöld hafi heimild til að leggja á stjórnvaldssektir vegna brota á lögum um holl­ustuhætti og mengunarvarnir og lögum um meðhöndlun úrgangs. Með frumvarpinu verða einnig gerðar ýmsar breytingar á lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir.

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið Samráð stendur yfir Áform um lagasetningu

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið óskar eftir athugasemdum eða hugmyndum almennings og annarra haghafa í tengslum við endurskoðun laga um mat á umhverfisáhrifum. ATH að frestur til að skila athugasemdum eða hugmyndum hefur verið framlengdur til 8. október nk.

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið Niðurstöður í vinnslu Annað

Óskað er eftir athugasemdum um drög að breytingu á reglugerð um meðhöndlun úrgangs og viðauka hennar um sérstakan úrgang frá heilbrigðisþjónustu og stofum sem stunda húðrof, húðgatanir og húðflúr.

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið Samráð stendur yfir Drög að reglugerð

Óskað er eftir umsögnum um drög að 4. breytingu á reglugerð nr. 609/1996, um meðferð umbúða og umbúðaúrgangs. Tilgangur reglugerðarinnar er að gera merkingar- og auðkenningarkerfi 5. gr. reglugerðarinnar valfrjálst.

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið Samráð stendur yfir Drög að reglugerð

Óskað er eftir umsögnum um drög að 2. breytingu á reglugerð nr. 738/2003, um urðun úrgangs. Tilgangur reglugerðarinnar er fella niður ákvæði reglugerðarinnar sem ekki hafa lengur lagastoð.

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið Samráð stendur yfir Drög að reglugerð

Óskað er eftir umsögnum um drög að nýrri reglugerð um raf- og rafeindatækjaúrgang. Markmið reglugerðarinnar er að innleiða að fullu tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2012/19/ESB frá 4. júlí 2012 um raf- og rafeindabúnaðarúrgang (endurútgefin).

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið Samráð stendur yfir Drög að reglugerð
Nr. S-139/2018 25.09.2018

Drög að reglugerð um landverði

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið óskar eftir umsögnum um drög að nýrri reglugerð um landverði.

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið Niðurstöður í vinnslu Drög að reglugerð

Breyting á lögum nr. 70/2012 um loftslagsmál, er lögð fram í þeim tilgangi að: 1) kveða á um stofnun og skipan loftslagsráðs í lögum; 2) innleiða tilskipun (ESB) 2018/410; 3) breyta ákvæði 6. gr. um þá opinberu aðila sem safna upplýsingum vegna losunarbókhalds Íslands; 4) uppfæra IX. kafla um Loftslagssjóð.

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið Samráð stendur yfir Áform um lagasetningu

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið óskar eftir umsögnum um drög að breytingu á reglugerð nr. 678/2009 um raforkuvirki.

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið Niðurstöður í vinnslu Drög að reglugerð

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið óskar eftir umsögnum um Aðgerðaáætlun í loftslagsmálum 2018 – 2030. Aðgerðaáætlunin verður uppfærð í ljósi ábendinga og mun önnur útgáfa koma út á næsta ári.

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið Samráð stendur yfir Annað

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið óskar eftir umsögnum um drög að viðauka við úrgangsforvarnarstefnuna Saman gegn sóun.

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið Niðurstöður í vinnslu Drög að stefnu