Málefnasvið
Stofnun
Röðun
Staða máls
Tegund máls
Tímabil
Augnablik..
Sæki mál sem uppfylla valin skilyrði

ATH! Engin mál fundust fyrir þessi leitarskilyrði. Þú getur einnig leitað eftir málum með því að velja málefnasvið og stofnun hér efst á síðunni.

Umhverfis- og auðindaráðuneytið kynnir til samráðs áform um breytingu á lögum nr. 55/2003 um meðhöndlun úrgangs (losun úrgangs í náttúrunni).

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið kynnir áform um niðurfellingu laga um leit, rannsóknir og vinnslu kolvetnis og breytingu á lögum um eignarrét íslenska ríkisins að auðlindum hafsbotnsins

Umhverfis- og auðindaráðuneytið kynnir til samráðs áform um breytingu á lögum nr. 78/2002 um niðurgreiðslu húshitunarkostnaðar.

Með frumvarpinu eru lagðar til breytingar á lögum um loftslagsmál. Lagt er til að orðaröðun í 6. gr. b. laganna verði lagfærð og að innleidd verði EES-gerð sem breytir tilskipun 2003/87/EB.

Drög að frumvarpi til laga um breytingu á lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir, lögum um fiskeldi og lögum um umhverfismat framkvæmda og áætlana.

Nr. S-2/2022 04.01.2022

Hollustuháttareglugerð

Drög að nýrri hollustuháttareglugerð sem ætlað er að koma í stað reglugerðar um hollustuhætti frá árinu 2002.

Áformað er að leggja til breytingar á lögum um loftslagsmál. Lagt er til að orðaröðun í 6. gr. b. laganna verði lagfærð og að innleidd verði ákvæði EES-gerðar sem breytir tilskipun 2003/87/EB um viðskiptakerfi ESB með losunarheimildir.

Nr. S-178/2021 17.09.2021

Friðun æðplantna, mosa og fléttna

Friðun á æðplöntun, mosum og fléttum sem eru á válista Náttúrufræðistofnunar Íslands. Markmið friðunarinnar er að vernda og viðhalda fágætum æðplöntum, mosum og fléttum sem finnast á Íslandi. Tegundirnar sem verða friðaðar eru allar á Náttúruverndaráætlun 2009-2013 sem samþykkt var á Alþingi 2009.

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið birtir til umsagnar hvítbók um aðlögun að loftslagsbreytingum sem unnin er af starfshóp sem ráðherra skipaði í desember 2020.

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið kynnir til umsagnar drög að reglugerð um leiðbeiningar og viðmið um sjálfbæra landnýtingu.

Uppfærð stöðuskýrsla um innleiðingu Árósasamningins um aðgang að upplýsingum, þátttöku almennings í ákvarðanatöku og aðgang að réttlátri málsmeðferð í umhverfismálum.

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið kynnir til samráðs drög að breytingu á reglugerð um gerð strandsvæðisskipulags. Markmið breytinganna er að mæla fyrir um nýtingarflokka fyrir strandsvæðisskipulag.