Málefnasvið
Stofnun
Röðun
Staða máls
Tegund máls
Tímabil
Augnablik..
Sæki mál sem uppfylla valin skilyrði

ATH! Engin mál fundust fyrir þessi leitarskilyrði. Þú getur einnig leitað eftir málum með því að velja málefnasvið og stofnun hér efst á síðunni.

Umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytið kynnir drög að frumvarpi til breytinga á raforkulögum.

Umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytið kynnir drög að frumvarpi að breytingu á ýmsum lögum vegna sjálfstæðis raforkueftirlits.

Umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytið kynnir drög að breytingu á reglugerð er varðar landfræðilega gagna- og samráðsgátt um umhverfismat og skipulag.

Uppfæra þarf nokkur ákvæði VI. kafla A laganna sem fjallar um geymslu koldíoxíðs í jörðu til að samræma orðalag kaflans við orðalag tilskipunar 2009/31/EB um geymslu koldíoxíðs í jörðu.

Umhverfis,- orku- og lotslagsráðuneytið kynnir áform um breytingu á raforkulögum og lögum um Orkustofnun (raforkuöryggi)

Nr. S-20/2023 26.01.2023

Neyðarbirgðir eldsneytis

Umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytið kynnir áform um frumvarp til laga um neyðarbirgðir eldsneytis

Með lagasetningunni er áformað að bregðast við athugsemdum ESA sem varða kröfur raforkutilskipunar um sjálfstætt og óháð raforkueftirlit.

Áformað er að vinna frumvarp um breytingu á lögum um loftslagsmál þar sem stjórnsýsla loftslagsmála verði styrkt og hlutverk Loftslagsráðs tekið til endurskoðunar.

Umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra áformar að leggja fram frumvarp til breytinga á lögum um Orkusjóð

Umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra áformar að leggja fram frumvarp til breytinga á lögum um mengun hafs og stranda

Umsagna er óskað um drög að nýrri reglugerð um meðhöndlun úrgangs, sem til stendur að setja á grundvelli laga um meðhöndlun úrgangs nr. 55/2003.

Umhverfis, orku- og loftslagsráðuneytið kynnir drög að frumvarpi til breytinga á lögum um Orkuveitu Reykjavíkur.