Málefnasvið
Stofnun
Röðun
Staða máls
Tegund máls
Tímabil
Augnablik..
Sæki mál sem uppfylla valin skilyrði

ATH! Engin mál fundust fyrir þessi leitarskilyrði. Þú getur einnig leitað eftir málum með því að velja málefnasvið og stofnun hér efst á síðunni.

Frumvörpin kveða á um tvær kröftugar og faglega öflugar stofnanir sem verði vel í stakk búnar til að takast á við hinar stóru áskoranir í umhverfismálum til framtíðar

Frv. um sameiningu Náttúrufræðistofnunar Íslands, Landmælinga Íslands og Ramý er ætlað að styrkja og einfalda starfsemi þessara stofnana og efla starfsstöðvar á landsbyggðinni.

Umhverfis,- orku- og lotslagsráðuneytið kynnir áform um breytingu á lögum um úrvinnslugjald.

Í ljósi þess að grágæsum hefur fækkað á undanförnum árum kynnir ráðuneytið breytingu á reglugerð nr. 456/1994. Breytingin lýtur að því að óheimilt verði að bjóða til sölu eða selja grágæs.

Áformað er að vinna frumvörp til laga um Loftslagsstofnun, Náttúruverndar- og minjastofnun og Náttúruvísindastofnun í tilefni af sameiningaráformum sem varða 10 stofnanir ráðuneytisins.

Tillögur vinnuhóps að stefnumótun um lengri gönguleiðir, unnar skv. landsáætlun um uppbyggingu innviða til verndar náttúru og menningarsögulegum minjum.

Umhverfis,- orku,- og loftslagsráðuneytið kynnir stöðuskýrslu um hagnýtingu vindorku.

Umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytið kynnir drög að frumvarpi til breytinga á raforkulögum.

Umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytið kynnir drög að frumvarpi að breytingu á ýmsum lögum vegna sjálfstæðis raforkueftirlits.

Umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytið kynnir drög að breytingu á reglugerð er varðar landfræðilega gagna- og samráðsgátt um umhverfismat og skipulag.

Uppfæra þarf nokkur ákvæði VI. kafla A laganna sem fjallar um geymslu koldíoxíðs í jörðu til að samræma orðalag kaflans við orðalag tilskipunar 2009/31/EB um geymslu koldíoxíðs í jörðu.

Umhverfis,- orku- og lotslagsráðuneytið kynnir áform um breytingu á raforkulögum og lögum um Orkustofnun (raforkuöryggi)