Málefnasvið
Stofnun
Röðun
Staða máls
Tegund máls
Tímabil
Augnablik..
Sæki mál sem uppfylla valin skilyrði

ATH! Engin mál fundust fyrir þessi leitarskilyrði. Þú getur einnig leitað eftir málum með því að velja málefnasvið og stofnun hér efst á síðunni.

Umhverfis, orku- og loftslagsráðuneytið kynnir drög að frumvarpi til breytinga á lögum um Orkuveitu Reykjavíkur.

ATH! Umsagnarfrestur hefur verið framlengdur til og með 4 nóvember nk. Kynnt er til umsagnar og athugasemda grænbók um líffræðilega fjölbreytni íslenskra vistkerfa.

Umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytið kynnir drög að breytingu á reglugerð um raforkuviðskipti og mælingar.

Í frumvarpinu er lögð til breyting á lögum um náttúruvernd.

Staða og áskoranir á friðlýstum svæðum: Samantekt á lykilþáttum og áskorunum sem fram komu hjá fulltrúum þeirra sem komu á fund starfshóps, djúpviðtölum við valda aðila og innsendum gögnum.

Lögð er til breyting á aldursfriðunarákvæði húsa og annarra mannvirkja í lögum um menningarminjar, svokallaðri 100 ára reglu.

Í frumvarpsdrögum er lögð til breyting á raforkulögum sem ætlað er að skýra betur gjaldskrárheimildir dreifiveitna.

Umhverfis,- orku og loftslagsráðuneytið kynnir áform um breytingu á lögum um Orkuveitu Reykjavíkur.

Uppfæra þarf nokkur ákvæði laganna í VI. kafla A um geymslu koldíoxíðs í jörðu. Breytingarnar eru nauðsynlegar til að samræma orðalag þeirra við tilskipun 2009/31/EB um geymslu koldíoxíðs í jörðu.

Lagt er til að endurskoðað verði aldursfriðunarákvæði fornleifa í lögum um menningarminjar nr. 80/2012, svokölluð 100 ára regla.

Umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytið kynnir drög að breytingu á reglugerð vegna niðurgreiðslna á umhverfisvænni orkuöflun í tengslum við húshitunarkostnað.

Umhverfis- orku-, og loftslagsráðuneytið kynnir drög að frumvarpi er varðar útnefningu á söluaðila raforku til þrautavara