Málefnasvið
Stofnun
Röðun
Staða máls
Tegund máls
Tímabil
Augnablik..
Sæki mál sem uppfylla valin skilyrði

ATH! Engin mál fundust fyrir þessi leitarskilyrði. Þú getur einnig leitað eftir málum með því að velja málefnasvið og stofnun hér efst á síðunni.

Drög að reglugerð um meðferð plöntuverndarvara og útrýmingarefna. Um er að ræða endurskoðun á reglugerð frá 2015 um meðferð varnarefna. 

Markmið frumvarpsins er að tryggja örugga föngun, flutning og niðurdælingu koldíoxíðs í jarðlög hér á landi í því skyni að draga úr áhrifum loftslagsbreytinga.

Starfshópur á vegum UAR, skipaður fulltrúum frá UAR, OR og UST mun vinna drög að frumvarpi til sérlaga um innleiðingu á tilskipun 2009/31/EB um geymslu CO2 í jörðu. Tilgangur með frumvarpinu er að gera kleift að tengja Carbfix aðferð OR við ETS-kerfi ESB.

Drög að nýrri reglugerð um viðskiptakerfi Evrópusambandsins með losunarheimildir.

Drög að nýrri reglugerð um skráningarkerfi með losunarheimildir.

Drög að nýrri reglugerð um starfsstöðvar sem undanskildar hafa verið viðskiptakerfi ESB með losunarheimildir.

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið birtir til umsagnar hvítbók um aðlögun að loftslagsbreytingum sem unnin er af starfshóp sem ráðherra skipaði í desember 2020.

Sameining heilbrigðiseftirlits Mosfellsbæjar og Seltjarnarnesbæjar við Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæði og heilbrigðiseftirlits Kjósarhrepps við Vesturlandssvæði

Markmið um kolefnishlutlaust Ísland árið 2040 verði lögfest

Markmið með frumvarpinu er að draga úr áhrifum af notkun plasts á umhverfið og heilsu fólks og styðja við hringrásarhagkerfið og notkun endurnotanlegra vara. Með frumvarpinu er innleidd ný Evróputilskipun um plastvörur.

Með frumvarpinu er lagt til að lögfest verði markmið um að ná kolefnishlutleysi á Íslandi árið 2040.

Breyting á reglugerð um framkvæmd verndunar vatnasviðs og lífríkis Þingvallavatns