Málefnasvið
Stofnun
Röðun
Staða máls
Tegund máls
Tímabil
Augnablik..
Sæki mál sem uppfylla valin skilyrði

ATH! Engin mál fundust fyrir þessi leitarskilyrði. Þú getur einnig leitað eftir málum með því að velja málefnasvið og stofnun hér efst á síðunni.

Nr. S-178/2021 17.09.2021

Friðun æðplantna, mosa og fléttna

Friðun á æðplöntun, mosum og fléttum sem eru á válista Náttúrufræðistofnunar Íslands. Markmið friðunarinnar er að vernda og viðhalda fágætum æðplöntum, mosum og fléttum sem finnast á Íslandi. Tegundirnar sem verða friðaðar eru allar á Náttúruverndaráætlun 2009-2013 sem samþykkt var á Alþingi 2009.

Nr. S-166/2021 30.08.2021

Reglugerð um niðurdælingu koldíoxíðs

Drög að reglugerð um breytingu á reglugerð um losun frá atvinnurekstri og mengunarvarnareftirlit, nr. 550/2018 (niðurdæling koldíoxíðs).

Lögð er til breyting á veiðitíma helsingja í Austur-Skaftafellssýslum þannig að hann hefjist 10. september í stað 25. september ár hvert.

Drögin að reglugerð taka til umhverfismats framkvæmda og áætlana og byggja á nýjum lögum um sama efni. Með reglugerðinni eru útfærð nánar efnisatriði laganna.

Uppfærð stöðuskýrsla um innleiðingu Árósasamningins um aðgang að upplýsingum, þátttöku almennings í ákvarðanatöku og aðgang að réttlátri málsmeðferð í umhverfismálum.

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið undirbýr nú uppfærslu á skýrslu um stöðu innleiðingar Árósasamningsins. Allir sem áhuga hafa eru hvattir til að koma með ábendingar og annað er varðar væntanlega skýrslu.

Breyting á reglugerð um framkvæmd verndunar vatnasviðs og lífríkis Þingvallavatns

Drög að breytingu á reglugerð um brennisteinsinnihald í tilteknu fljótandi eldsneyti sem felur í sér bann við notkun svartolíu innan íslenskrar landhelgi frá og með 1. janúar 2020.

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið birtir til umsagnar hvítbók um aðlögun að loftslagsbreytingum sem unnin er af starfshóp sem ráðherra skipaði í desember 2020.

Í frumvarpinu eru lagðar til breytingar á ákvæðum laga um náttúruvernd nr. 60/2013 sem tengjast málsmeðferð við friðlýsingar og undanþágum fra ákvæðum friðlýsinga. Að auki er lagt til nýtt ákvæði um kortlagningu óbyggðra víðerna.

Með frumvarpinu eru innleiddar Evróputilskipanir sem ætlað er að skapa skilyrði fyrir myndun hringrásarhagkerfis í því skyni að ýta undir bætta endurvinnslu úrgangs og draga úr myndun hans.

Með frumvarpinu er lagt til að lögfest verði markmið um að ná kolefnishlutleysi á Íslandi árið 2040.