Málefnasvið
Stofnun
Staða máls
Tegund máls
Tímabil
Augnablik..
Sæki mál sem uppfylla valin skilyrði

ATH! Engin mál fundust fyrir þessi leitarskilyrði. Þú getur einnig leitað eftir málum með því að velja málefnasvið og stofnun hér efst á síðunni.

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið óskar eftir umsögnum um drög að aðgerðaráætlun um Árósasamninginn.

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið Samráð stendur yfir Annað

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið óskar eftir umsögnum um frumvarp um nýja stofnun sem ætlað er að hafa með höndum umsýslu allra þjóðgarða á Íslandi og annarra friðlýstra svæða auk almennrar náttúruverndar. Samhliða er kallað eftir tillögum um nafn á hina nýju stofnun.

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið Samráð stendur yfir Drög að frumvarpi til laga

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið óskar eftir umsögnum um drög að viðauka við úrgangsforvarnarstefnuna Saman gegn sóun.

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið Niðurstöður í vinnslu Drög að stefnu

Um er að ræða breytingu á reglugerð nr. 586/2017 um innleiðingu viðauka við MARPOL-samninginn til innleiðingar á viðauka VI við MARPOL.

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið Niðurstöður í vinnslu Drög að reglugerð

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið óskar eftir umsögnum um drög að breytingu á á reglugerð nr. 834/2010 um flúoraðar gróðurhúsalofttegundir. Breytingin á reglugerðinni varðar vottun starfsmanna og fyrirtækja sem starfa samkvæmt reglugerðinni og þekkingar- og færnismat. Umsögnum skal skilað eigi síðar en 31. maí 2018 í samráðsgátt https://samradsgatt.island.is/ eða á netfangið postur@uar.is eða í bréfpósti

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið Niðurstöður í vinnslu Drög að reglugerð

Um er að ræða tillögu að (7.) breytingu á byggingarreglugerð, nr. 112/2012. Efni þess varðar orkuskipti í samgöngum. Þá er einnig að finna smávægilegar breytingar eða uppfærslur í samræmi við gildandi lög, aðrar reglugerðir og staðla.

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið Niðurstöður í vinnslu Drög að reglugerð

Óskað er eftir umsögnum um drög að nýrri reglugerð um mengaðan jarðveg. Megintilgangur reglugerðarinnar er að stuðla að því að gæðum jarðvegs verði viðhaldið með því að setja reglur um viðbrögð við jarðvegsmengun sem miða að því að uppræta mengunina.

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið Niðurstöður í vinnslu Drög að reglugerð

Lengri frestur til að skila umsögnum - Umhverfis- og auðlindaráðuneytið kynnir til umsagnar drög að reglugerð um stjórnvaldssektir fyrir brot á einstökum ákvæðum efnalaga.

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið Niðurstöður í vinnslu Drög að reglugerð

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið kynnir til umsagnar drög að reglugerð um fráveitur og skólp.

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið Niðurstöður í vinnslu Drög að reglugerð

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið kynnir til umsagnar drög að reglugerð um losun frá atvinnurekstri og umhverfiseftirlit.

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið Niðurstöður í vinnslu Drög að reglugerð

Landsáætlun um uppbyggingu innviða til verndar náttúru og menningarsögulegum minjum er unnin í samræmi við ákvæði laga nr. 20/2016. Umhverfismat áætlunarinnar fór fram samhliða gerð hennar í samræmi við lög nr. 105/2006, um umhverfismat áætlana.

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið Niðurstöður í vinnslu Annað

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið kynnir til umsagnar drög að landsáætlun um uppbyggingu innviða til verndar náttúru og menningarsögulegum minjum. Fjallar hún um stefnumótun vegna uppbyggingar innviða á ferðamannastöðum, leiðum og svæðum. Jafnframt er kynnt verkefnaáætlun til þriggja ára.

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið Niðurstöður í vinnslu Annað