Málefnasvið
Stofnun
Röðun
Staða máls
Tegund máls
Tímabil
Augnablik..
Sæki mál sem uppfylla valin skilyrði

ATH! Engin mál fundust fyrir þessi leitarskilyrði. Þú getur einnig leitað eftir málum með því að velja málefnasvið og stofnun hér efst á síðunni.

Í frumvarpi þessu eru lagðar til ýmsar breytingar á efnalögum nr. 61/2013, svo sem að skýra einstök ákvæði nánar, gera breytingar vegna Minamatasamningsins, styrkja lagastoð vegna innleiðingar á EES-löggjöf, kveða nánar á um frjálst flæði vara, gera lögin skýrari og einfaldari í framkvæmd sem og að tryggja jafnræði.

Nr. S-24/2019 22.01.2019

Breyting efnalaga

Lagfæra þarf ýmis ákvæði efnalaga, svo sem að skýra einstök ákvæði nánar, gera nauðsynlegar breytingar vegna Minamatasamningsins, styrkja lagastoð fyrir heimildum til setningar reglugerða vegna innleiðingar á EES-löggjöf og kveða nánar á um frjálst flæði á vörum til þess að gera lögin skýrari og einfaldari í framkvæmd sem og að tryggja jafnræði.

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið óskar eftir umsögnum um drög að breytingu á á reglugerð nr. 834/2010 um flúoraðar gróðurhúsalofttegundir. Breytingin á reglugerðinni varðar vottun starfsmanna og fyrirtækja sem starfa samkvæmt reglugerðinni og þekkingar- og færnismat. Umsögnum skal skilað eigi síðar en 31. maí 2018 í samráðsgátt https://samradsgatt.island.is/ eða á netfangið postur@uar.is eða í bréfpósti

Lengri frestur til að skila umsögnum - Umhverfis- og auðlindaráðuneytið kynnir til umsagnar drög að reglugerð um stjórnvaldssektir fyrir brot á einstökum ákvæðum efnalaga.

Um er að ræða breytingu á reglugerð nr. 586/2017 um innleiðingu viðauka við MARPOL-samninginn til innleiðingar á viðauka VI við MARPOL.

Breyting á lögum nr. 70/2012 um loftslagsmál, er lögð fram í þeim tilgangi að: 1) kveða á um stofnun og skipan loftslagsráðs í lögum; 2) innleiða tilskipun (ESB) 2018/410; 3) breyta ákvæði 6. gr. um þá opinberu aðila sem safna upplýsingum vegna losunarbókhalds Íslands; 4) uppfæra IX. kafla um Loftslagssjóð.

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið óskar eftir umsögnum um frumvarp um nýja stofnun sem ætlað er að hafa með höndum umsýslu allra þjóðgarða á Íslandi og annarra friðlýstra svæða auk almennrar náttúruverndar. Samhliða er kallað eftir tillögum um nafn á hina nýju stofnun.

Með frumvarpinu er ætlunin að gera nokkrar breytingar á viðaukum í lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir til laga misræmi milli þeirra. Þá er þörf á að meta hvort tiltekna starfsemi vanti í viðauka við lögin sem og hvort einhver starfsemi sem tilgreind er í viðaukunum megi falla á brott.

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið óskar eftir umsögnum um frumvarp vegna breytinga á lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir. Með frumvarpinu er verið að innleiða tilskipun (ESB) 2015/720 um breytingu á tilskipun 94/62/EB að því er varðar að draga úr notkun á þunnum burðarpokum úr plasti.

Lagt til að stjórnvöld hafi heimild til að leggja á stjórnvaldssektir vegna brota á lögum um holl­ustuhætti og mengunarvarnir og lögum um meðhöndlun úrgangs. Með frumvarpinu verða einnig gerðar ýmsar breytingar á lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir.

Lagt til að stjórnvöld hafi heimild til að leggja á stjórnvaldssektir vegna brota á lögum um holl­ustuhætti og mengunarvarnir og lögum um meðhöndlun úrgangs. Með frumvarpinu verða einnig gerðar ýmsar breytingar á lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir.

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið kynnir til umsagnar drög að reglugerð um losun frá atvinnurekstri og umhverfiseftirlit.