Málefnasvið
Stofnun
Staða máls
Tegund máls
Tímabil
Augnablik..
Sæki mál sem uppfylla valin skilyrði

ATH! Engin mál fundust fyrir þessi leitarskilyrði. Þú getur einnig leitað eftir málum með því að velja málefnasvið og stofnun hér efst á síðunni.

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið óskar eftir umsögnum um (8.) drög að breytingu á byggingarreglugerð. Megintilefnið eru orkuskipti í samgöngum og þær breytingar sem gerðar voru síðastliðið vor á lögum um mannvirki hvað varðar stjórnsýslu mannvirkjamála. Umsögnum skal skilað eigi síðar en 17. desember 2018.

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið Samráð stendur yfir Drög að reglugerð

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið óskar eftir umsögnum um drög að (7.) breytingu á reglugerð nr. 678/2009 um raforkuvirki.

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið Niðurstöður í vinnslu Drög að reglugerð

Lagt til að stjórnvöld hafi heimild til að leggja á stjórnvaldssektir vegna brota á lögum um holl­ustuhætti og mengunarvarnir og lögum um meðhöndlun úrgangs. Með frumvarpinu verða einnig gerðar ýmsar breytingar á lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir.

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið Niðurstöður í vinnslu Drög að frumvarpi til laga

Óskað er eftir umsögnum um textadrög fyrstu tveggja verkefna þverpólitískrar nefndar sem vinnur að stofnun þjóðgarðs á miðhálendi Íslands: Greining tækifæra með stofnun þjóðgarðs á byggðaþróun og atvinnulíf og tillögur að helstu áherslum í atvinnustefnu.

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið Samráð stendur yfir Annað

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið óskar eftir umsögnum um frumvarp vegna breytinga á lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir. Með frumvarpinu er verið að innleiða tilskipun (ESB) 2015/720 um breytingu á tilskipun 94/62/EB að því er varðar að draga úr notkun á þunnum burðarpokum úr plasti.

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið Niðurstöður í vinnslu Drög að frumvarpi til laga

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið óskar eftir umsögnum um drög að viðauka við úrgangsforvarnarstefnuna Saman gegn sóun.

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið Niðurstöður birtar Drög að stefnu

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið óskar eftir umsögnum um drög að aðgerðaráætlun um Árósasamninginn.

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið Niðurstöður birtar Annað

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið óskar eftir umsögnum um tillögu að aðgerðaáætlun í plastmálefnum.

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið Niðurstöður í vinnslu Annað

Óskað er eftir umsögnum um drög að nýrri reglugerð um mengaðan jarðveg. Megintilgangur reglugerðarinnar er að stuðla að því að gæðum jarðvegs verði viðhaldið með því að setja reglur um viðbrögð við jarðvegsmengun sem miða að því að uppræta mengunina.

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið Niðurstöður birtar Drög að reglugerð

Óskað er eftir athugasemdum um drög að breytingu á reglugerð um meðhöndlun úrgangs og viðauka hennar um sérstakan úrgang frá heilbrigðisþjónustu og stofum sem stunda húðrof, húðgatanir og húðflúr.

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið Niðurstöður birtar Drög að reglugerð

Óskað er eftir umsögnum um drög að nýrri reglugerð um raf- og rafeindatækjaúrgang. Markmið reglugerðarinnar er að innleiða að fullu tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2012/19/ESB frá 4. júlí 2012 um raf- og rafeindabúnaðarúrgang (endurútgefin).

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið Niðurstöður birtar Drög að reglugerð

Óskað er eftir umsögnum um drög að 4. breytingu á reglugerð nr. 609/1996, um meðferð umbúða og umbúðaúrgangs. Tilgangur reglugerðarinnar er að gera merkingar- og auðkenningarkerfi 5. gr. reglugerðarinnar valfrjálst.

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið Niðurstöður birtar Drög að reglugerð