Málefnasvið
Stofnun
Röðun
Staða máls
Tegund máls
Tímabil
Augnablik..
Sæki mál sem uppfylla valin skilyrði

ATH! Engin mál fundust fyrir þessi leitarskilyrði. Þú getur einnig leitað eftir málum með því að velja málefnasvið og stofnun hér efst á síðunni.

Umhverfis- orku-, og loftslagsráðuneytið kynnir drög að frumvarpi er varðar útnefningu á söluaðila raforku til þrautavara

Drög að frumvarpi um niðurgreiðslur vegna umhverfisvænnar orkuöflunar .

Í frumvarpinu eru lagðar til breytingar á lögum um verndar- og orkunýtingaráætlun þannig að stækkanir á virkjunum sem þegar er í rekstri verði undanskildar ferli rammaáætlunar.

Drög að frumvarpi um breytingu á ýmsum lögum vegna banns við leit, rannsókn og vinnslu kolvetnis (olíu) í efnahagslögsögunni.

Drög að nýrri reglugerð um öryggi leikvallatækja og leiksvæða og eftirlit með þeim.

Áformað er að vinna frumvarp um breytingu á lögum um verndar- og orkunýtingaráætlun á þann hátt að tæknilega aflaukningar virkjana í rekstri þurfi ekki að fara í gegnum ferli áætlunarinnar.

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið kynnir áform um niðurfellingu laga um leit, rannsóknir og vinnslu kolvetnis og breytingu á lögum um eignarrét íslenska ríkisins að auðlindum hafsbotnsins

Umhverfis- og auðindaráðuneytið kynnir til samráðs áform um breytingu á lögum nr. 55/2003 um meðhöndlun úrgangs (losun úrgangs í náttúrunni).

Umhverfis- og auðindaráðuneytið kynnir til samráðs áform um breytingu á lögum nr. 78/2002 um niðurgreiðslu húshitunarkostnaðar.

Með frumvarpinu eru lagðar til breytingar á lögum um loftslagsmál. Lagt er til að orðaröðun í 6. gr. b. laganna verði lagfærð og að innleidd verði EES-gerð sem breytir tilskipun 2003/87/EB.

Drög að frumvarpi til laga um breytingu á lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir, lögum um fiskeldi og lögum um umhverfismat framkvæmda og áætlana.

Nr. S-2/2022 04.01.2022

Hollustuháttareglugerð

Drög að nýrri hollustuháttareglugerð sem ætlað er að koma í stað reglugerðar um hollustuhætti frá árinu 2002.