Málefnasvið
Stofnun
Röðun
Staða máls
Tegund máls
Tímabil
Augnablik..
Sæki mál sem uppfylla valin skilyrði

ATH! Engin mál fundust fyrir þessi leitarskilyrði. Þú getur einnig leitað eftir málum með því að velja málefnasvið og stofnun hér efst á síðunni.

Nr. S-240/2022 02.12.2022

Drög að frumvarpi um sanngirnisbætur

Lagaumgjörð sem skapar farveg fyrir einstaklinga sem orðið hafa fyrir varanlegum skaða vegna misgjörða af hálfu opinberra aðila eða einkaaðila á þeirra vegum til að fá greiddar sanngirnisbætur.

Endurskoðun kafla 7-10 með það að leiðarljósi að skýra nánar hlutverk leiksins sem námsleið leikskólans og hvernig meta megi með virkri þátttöku barna viðhorf, líðan og stöðu þeirra.

Ný heildstæð lög um rekstur og uppbyggingu flugvalla og flugleiðsöguþjónustu. Frumvarpið felur innleiðingu varaflugvallargjalds.

Umsagna er óskað um drög að reglugerð um eignarskráningu í verðbréfamiðstöð, sem til stendur að setja á grundvelli laga um verðbréfamiðstöðvar, uppgjör og rafræna eignarskráningu fjármálagerninga.

Lagt er til að krafa um árlega endurmenntun vegna verðbréfaréttinda verði felld brott, en að áfram verði krafist endurmenntunar sem að lágmarki nemi sex klukkustundum á hverju þriggja ára tímabili.

Óskað er eftir umsögnum um drög að nýrri reglugerð um hámarksverð fyrir lúkningu símtala. Með reglugerðinni er lagt til að innleiða reglugerð (ESB) 2021/654 um hámarksverð fyrir lúkningu símtala.

Í frumvarpinu er að finna breytingar á lögum um endurskoðendur nr. 94/2019 og breytingar á lögum um ársreikninga nr. 3/2006.

Nr. S-235/2022 25.11.2022

Sanngirnisbætur

Lagaumgjörð sem skapar farveg fyrir einstaklinga sem orðið hafa fyrir varanlegum skaða vegna misgjörða af hálfu opinberra aðila eða einkaaðila á þeirra vegum til að fá greiddar sanngirnisbætur.

Óskað er eftir umsögnum um drög að reglugerð um alþjóðlega reikiþjónustu á almennum farnetum innan EES. Með reglugerðinni stendur til að innleiða reglugerð (EB) 2022/612 um reiki á almennum farnetum.

Fyrirhugað er að koma á fót sjálfstæðri innlendri mannréttindastofnun (e. National Human Rights Institution) sem uppfyllir svokölluð Parísarviðmið um mannréttindastofnanir.

Nr. S-230/2022 24.11.2022

Verkleg þjálfun sálfræðikandídata

Með reglugerðarbreytingunni eru skilyrði um 12 mánaða verklega þjálfun sálfræðikandídata útfærð með nánari hætti. Lagt er til að stofnuð verði mats- og hæfisnefnd.

Í frumvarpinu er kveðið á um breytingar sem stuðla að endurskipulagningu og hagræðingu í slátrun og kjötvinnslu.