Málefnasvið
Stofnun
Röðun
Staða máls
Tegund máls
Tímabil
Augnablik..
Sæki mál sem uppfylla valin skilyrði

ATH! Engin mál fundust fyrir þessi leitarskilyrði. Þú getur einnig leitað eftir málum með því að velja málefnasvið og stofnun hér efst á síðunni.

Til umsagnar eru þrjár mögulegar útfærslur aðgreinanlegra kerfiskennitalna, skv. lögum nr. 140/2019 um skráningu einstaklinga.

Dómsmálaráðuneytið kynnir til umsagnar drög að frumvarpi til breytinga á hjúskaparlögum nr. 31/1993 (aldur hjónaefna, könnunarmenn og lögsaga í málum til hjónaskilnaðar).

Gert er ráð fyrir að veita tveimur undirgerðum reglugerðar (ESB) 2017/1129 um lýsingar verðbréfa gildi hér á landi.

Lagðar eru til breytingar á lögunum með það að markmiði að stytta biðtíma hjá Fangelsismálastofnun.

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið birtir til umsagnar drög að reglugerð um próf til löggildingar til endurskoðunarstarfa.

Dómsmálaráðuneytið kynnir til samráðs drög að frumvarpi til nýrra þjóðkirkjulaga sem fela í sér aukið sjálfstæði þjóðkirkjunnar og einföldun alls lagaumhverfis um hana,

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið birtir til umsagnar hvítbók um aðlögun að loftslagsbreytingum sem unnin er af starfshóp sem ráðherra skipaði í desember 2020.

Dómsmálaráðuneytið birtir til umsagnar drög að nýrri reglugerð um ráðgjöf, sáttameðferð og samtal að frumkvæði barns á grundvelli barnalaga nr. 76/2003.

Ráðherra birtir til umsagnar drög að reglugerð um upplýsingagjöf og tilkynningarskyldu skv. lögum nr. 20/2021, sem leysa mun af hólmi reglugerð nr. 707/2008 um sama efni skv. lögum nr. 107/2008 um verðbréfaviðskipti.

Fjármála- og efnahagsráðherra áformar að leggja fram á haustþingi 2021 frumvarp til nýrra laga um upplýsingar tengdar sjálfbærni á sviði fjármálaþjónustu til innleiðingar á reglugerðum (ESB) nr. 2019/2088 um sama efni og 2020/852 um ramma til að greiða fyrir sjálfbærri fjárfestingu.

Með frumvarpinu eru lagðar til breytingar á ýmsum lögum á sviði fiskveiðistjórnar sem miða að því að styrkja eftirlit Fiskstofu.

Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra kynnir til umsagnar drög að frumvarpi um breytingu á lögum um stjórn fiskveiða (tengdir aðilar).