Málefnasvið
Stofnun
Röðun
Staða máls
Tegund máls
Tímabil
Augnablik..
Sæki mál sem uppfylla valin skilyrði

ATH! Engin mál fundust fyrir þessi leitarskilyrði. Þú getur einnig leitað eftir málum með því að velja málefnasvið og stofnun hér efst á síðunni.

Breyting á lögum nr. 43/1999 í samræmi við áherslur í stjórnarsáttmála um eflingu alþjóðlega samkeppnishæfs stuðningskerfis við framleiðslu kvikmynda- og sjónvarpsefnis.

Háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneyti kynnir til umsagnar drög að reglugerð um undanþágu frá banni við botnveiðum við lendingarstað fjarskiptastrengsins ÍRIS. Umsagnarfrestur er til 20. maí 2022.

Lagðar eru til breytingar á ákvæðum reglugerðar fyrir talnagetraunir Íslenskrar getspár nr. 1170/2012 vegna breytinga á leiknum Lottó 5/40. Einnig er lögð til hækkun á seldri röð.

Umsagna er óskað um drög að reglugerð um breytingar á reglugerð nr. 1174/2012, vegna ákvörðunar um hámarksálag á einingarverð reikisímtala innan EES sem eru umfram eðlilega notkun, fyrir árið 2022.

Tilskipuninni er ætlað að samræma reglur um höfundarétt sem varða hinn stafræna innri markað. Ýmis ákvæði hennar gera ráð fyrir samráði við hagsmunaaðila og er spurningalistinn liður í því samráði.

Fjármála- og efnahagsráðherra birtir til umsagnar drög að reglugerð um vörslufjárreikninga vátryggingamiðlara og vátryggingaumboðsmanna.

Regluverk um steypu í byggingarreglugerð hefur verið til endurskoðunar síðastliðið ár. Innviðaráðuneytið birtir nú til umsagnar drög að reglugerð um breytingu á byggingarreglugerð nr. 112/2012.

Nr. S-83/2022 22.04.2022

Aukið öryggi á vegum

Innviðaráðuneytið hefur undanfarið unnið að setningu reglna um sjálfstætt eftirlit með öryggi vegamannvirkja og birtir nú til umsagnar drög að reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 866/2011

Innviðaráðuneytið kynnir til umsagnar drög að stefnu og aðgerðaráætlun um orkuskipti í flugi á Íslandi.

Innviðaráðuneytið kynnir til umsagnar drög að reglugerð um heilbrigðisþjónustu, lyf og lækningatæki um borð í íslenskum skipum. Reglugerðin mun koma í stað reglugerðar sama heitis nr. 365/1998.

Innviðaráðuneytið kynnir til umsagnar breytingar á reglugerð nr. 524/2008 er snúa að þeim skipum sem heimilt er að sigla fyrir Reykjanes um svonefnda innri siglingaleið.

Innviðaráðuneytið birtir til umsagnar drög að reglugerð um breytingu á reglugerð um girðingar meðfram vegum nr. 930/2012, með síðari breytingum.