Málefnasvið
Stofnun
Röðun
Staða máls
Tegund máls
Tímabil
Augnablik..
Sæki mál sem uppfylla valin skilyrði

ATH! Engin mál fundust fyrir þessi leitarskilyrði. Þú getur einnig leitað eftir málum með því að velja málefnasvið og stofnun hér efst á síðunni.

Umhverfis- og auðindaráðuneytið kynnir til samráðs áform um breytingu á lögum nr. 55/2003 um meðhöndlun úrgangs (losun úrgangs í náttúrunni).

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið kynnir áform um niðurfellingu laga um leit, rannsóknir og vinnslu kolvetnis og breytingu á lögum um eignarrét íslenska ríkisins að auðlindum hafsbotnsins

Umhverfis- og auðindaráðuneytið kynnir til samráðs áform um breytingu á lögum nr. 78/2002 um niðurgreiðslu húshitunarkostnaðar.

Nr. S-20/2022 28.01.2022

Útlendingalög (alþjóðleg vernd)

Drög að frumvarpi til laga um breytingu á lögum um útlendinga nr. 80/2016 (alþjóðleg vernd) og lögum um atvinnuréttindi útlendinga nr. 97/2002 (atvinnuleyfi). Endurflutt að hluta.

Fjármála- og efnahagsráðuneytið kynnir til umsagnar drög að uppfærðum almennum viðskiptaskilmálum ríkisins við kaup á vörum og þjónustu sem hafa verið í gildi frá 1.11.2014.

Lagðar eru til breytingar á lögum um matvæli og lögum um eftirlit með fóðri áburði og sáðvöru.

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið hefur unnið að drögum að frumvarpi til laga um breytingar á lögum um stjórn fiskveiða o.fl. vegna mögulegra veiða á bláuggatúnfiski.

Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið kynnir til umsagnar drög að frumvarpi til laga um breytingu á lögum um Slysavarnaskóla sjómanna, nr. 33/1991.

Með frumvarpinu eru lagðar til breytingar á lögum um loftslagsmál. Lagt er til að orðaröðun í 6. gr. b. laganna verði lagfærð og að innleidd verði EES-gerð sem breytir tilskipun 2003/87/EB.

Fjármála- og efnahagsráðherra birtir til umsagnar drög að frumvarpi til laga um greiðslureikninga til innleiðingar á tilskipun 2014/92/EB (e. Payment Accounts Directive).

Til samráðs er reglugerð um kostnaðarvigtir og einingaverð í tengslum við samninga um þjónustutengda fjármögnun í heilbrigðisþjónustu.

Lagðar eru til breytingar á lögum um fjármálafyrirtæki, nr. 161/2002, og fleiri lögum til að innleiða Evrópugerðir um starfsemi fjármálafyrirtækja og annarra fyrirtækja á fjármálamarkaði.