Málefnasvið
Stofnun
Staða máls
Tegund máls
Tímabil
Augnablik..
Sæki mál sem uppfylla valin skilyrði

ATH! Engin mál fundust fyrir þessi leitarskilyrði. Þú getur einnig leitað eftir málum með því að velja málefnasvið og stofnun hér efst á síðunni.

Atvinnuvega -og nýsköpunarráðuneytið óskar eftir umsögnum um drög að reglugerð um tryggingar vegna pakkaferða og samtengdrar ferðatilhögunar.

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið Samráð stendur yfir Drög að reglugerð

Drög að frumvarpi um CFC-skattlagningu, samsköttun félaga, takmörkun á frádrætti vaxtagjalda og skattlagningu vegna útsendra starfsmanna.

Fjármála- og efnahagsráðuneytið Niðurstöður birtar Drög að frumvarpi til laga

Um er að ræða drög að frumvarpi til nýrra laga um póstþjónustu þar sem m.a. er lagt til að innleidd verði tilskipun Evrópuráðsins nr. 6/2008 um afnám einkaréttar á póstþjónustu.

Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið Niðurstöður birtar Drög að frumvarpi til laga

Með frumvarpinu eru lagðar til þær lágmarksbreytingar sem gera þarf á lögum sem heyra undir samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið til að ná því markmiði sem felst í nýjum lögum um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsingar nr. 90/2018.

Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið Niðurstöður birtar Drög að frumvarpi til laga

Fjármála- og efnahagsráðuneytið birtir til umsagnar skýrslu starfshóps sem fjármála- og efnahagsráðherra skipaði í febrúar 2018. Var hópnum farið að vinna hvítbók um framtíðarsýn og stefnu fyrir fjármálakerfið á Íslandi, í samræmi við stjórnarsáttamála ríkisstjórnarinnar.

Fjármála- og efnahagsráðuneytið Samráð stendur yfir Annað

Í kjölfar #metoo yfirlýsinga íþróttakvenna hefur mennta- og menningarmálaráðherra skipað starfshóp til þess að gera tillögur um frekari aðgerðir vegna þessa. Starfshópnum er ætlað að skoða verkferla sem eru við lýði í íþróttastarfi og gera tillögur til úrbóta.

Mennta- og menningarmálaráðuneytið Niðurstöður birtar Annað

Fjármála- og efnahagsráðuneytið vinnur að því að samræma kröfur til rafrænna reikninga vegna opinberra innkaupa í því augnamiði að einfalda viðskipti fyrirtækja við hið opinbera og draga úr hindrunum og kostnaði í viðskiptum jafn innanlands sem og milli landa.

Fjármála- og efnahagsráðuneytið Samráð stendur yfir Drög að reglugerð

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið óskar eftir umsögnum um drög að reglugerð um veiðar á sæbjúgum og drög að reglugerð um (6.) breytingu á reglugerð nr. 674/2018 um veiðar í atvinnuskyni fiskveiðiárið 2018/2019 (aflamark í sæbjúgu).

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið Samráð stendur yfir Drög að reglugerð

Með þessu frumvarpi er gert ráð fyrir að gildandi lög um launasjóð stórmeistara, nr. 58/1990, verði lögð af og að nýtt fyrirkomulag um laun til afreksskákmanna verði tekið upp.

Mennta- og menningarmálaráðuneytið Niðurstöður birtar Drög að frumvarpi til laga

Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið óskar eftir umsögnum um drög að reglugerð um Þjóðskrá Íslands skv. lögum um Þjóðskrá Íslands nr. 70/2018 sem taka gildi 1. september nk.

Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið Niðurstöður birtar Drög að reglugerð
Nr. S-125/2018 10.09.2018

Orkustefna 1. áfangi

Í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar kemur fram að langtímaorkustefna verði sett á kjörtímabilinu í samráði við alla þingflokka. Á upphafsstigum verði með opnu ferli leitað eftir hugmyndum og tillögum að innihaldi orkustefnu frá almenningi, hagsmunaaðilum og félagasamtökum. Gert er ráð fyrir að fyrsta áfanga í vinnu við gerð orkustefnu ljúki í lok árs 2018 og öðrum áfanga í byrjun árs 2020.

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið Samráð stendur yfir Drög að stefnu

Utanríkisráðuneytið óskar eftir umsögnum um drög að nýjum reglum um styrkveitingar utanríkisráðuneytisins úr Samstarfssjóði við atvinnulíf um Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna (SÞ).

Utanríkisráðuneytið Niðurstöður birtar Drög að reglugerð