Málefnasvið
Stofnun
Röðun
Staða máls
Tegund máls
Tímabil
Augnablik..
Sæki mál sem uppfylla valin skilyrði

ATH! Engin mál fundust fyrir þessi leitarskilyrði. Þú getur einnig leitað eftir málum með því að velja málefnasvið og stofnun hér efst á síðunni.

Fjármála- og efnahagsráðuneytið kynnir til umsagnar drög að uppfærðum almennum viðskiptaskilmálum ríkisins við kaup á vörum og þjónustu sem hafa verið í gildi frá 1.11.2014.

Lagðar eru til breytingar á lögum um matvæli og lögum um eftirlit með fóðri áburði og sáðvöru.

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið hefur unnið að drögum að frumvarpi til laga um breytingar á lögum um stjórn fiskveiða o.fl. vegna mögulegra veiða á bláuggatúnfiski.

Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið kynnir til umsagnar drög að frumvarpi til laga um breytingu á lögum um Slysavarnaskóla sjómanna, nr. 33/1991.

Með frumvarpinu eru lagðar til breytingar á lögum um loftslagsmál. Lagt er til að orðaröðun í 6. gr. b. laganna verði lagfærð og að innleidd verði EES-gerð sem breytir tilskipun 2003/87/EB.

Fjármála- og efnahagsráðherra birtir til umsagnar drög að frumvarpi til laga um greiðslureikninga til innleiðingar á tilskipun 2014/92/EB (e. Payment Accounts Directive).

Til samráðs er reglugerð um kostnaðarvigtir og einingaverð í tengslum við samninga um þjónustutengda fjármögnun í heilbrigðisþjónustu.

Lagðar eru til breytingar á lögum um fjármálafyrirtæki, nr. 161/2002, og fleiri lögum til að innleiða Evrópugerðir um starfsemi fjármálafyrirtækja og annarra fyrirtækja á fjármálamarkaði.

Fjármála- og efnahagsráðherra birtir til umsagnar drög að frumvarpi til innleiðingar í íslenskan rétt á reglugerð (ESB) 2015/760 um evrópska langtímafjárfestingarsjóði (ELTIF).

Í framkvæmdaáætluninni eru kynnt verkefni sem ætlað er að skilgreina stefnu stjórnvalda og lýsa tilteknum verkefnum sem ýmist er ætlað að varpa ljósi á stöðu hinsegin fólks í samfélaginu eða fela í sér beinar aðgerðir til hagsbóta fyrir samfélag hinsegin fólks.

Nr. S-12/2022 17.01.2022

Nikótínvörur

Í frumvarpi þessu sem er samið í heilbrigðisráðuneytinu eru lagðar til breytingar á lögum nr. 87/2018, um rafrettur og áfyllingar fyrir rafrettur. Með breytingunum eru nikótínvörur felldar undir gildissvið laganna, þar á meðal nikótínpúðar.

Fjármála- og efnahagsráðuneytið kynnir til umsagnar drög að reglum um verklag við uppljóstrun starfsmanna um lögbrot eða aðra ámælisverða háttsemi.