Málefnasvið
Stofnun
Röðun
Staða máls
Tegund máls
Tímabil
Augnablik..
Sæki mál sem uppfylla valin skilyrði

ATH! Engin mál fundust fyrir þessi leitarskilyrði. Þú getur einnig leitað eftir málum með því að velja málefnasvið og stofnun hér efst á síðunni.

Frumvarp um breytingu á lögum um félagslega aðstoð, nr. 99/2007. Í frumvarpinu er lagt til að greiðslutímabil endurhæfingarlífeyris verði lengt úr þremur árum í fimm ár.

Nr. S-173/2022 23.09.2022

Umferðaröryggisáætlun 2023-2027

Innviðaráðuneytið birtir til umsagnar drög að umferðaröryggisáætlun 2023-2037.

Innviðaráðuneytið birtir til umsagnar drög að frumvarpi til laga um breytingu á umferðarlögum, nr. 77/2019.

Lögð er til breyting á aldursfriðunarákvæði húsa og annarra mannvirkja í lögum um menningarminjar, svokallaðri 100 ára reglu.

Unnin hafa verið drög að reglum um ráðgjafa nauðungarvistaðra samkvæmt lögræðislögum.

Drög að reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 100/2020 um rafræna auðkenningu og traustþjónustu fyrir rafræn viðskipti (gild persónuskilríki vegna útgáfu rafrænna skilríkja).

Í frumvarpsdrögunum eru lagðar til breytingar á lögum um póstþjónustu sem fela í sér innleiðingu á framkvæmdarreglugerð ESB, heimild fyrir aukinni notkun bréfakassasamstæðna og lagfæringu á lögunum.

Meginefni fyrirhugaðs frumvarps felur í sér ýmsar nauðsynlegar breytingar á ýmsum lögum um skatta og gjöld.

Drög að nýrri reglugerð um innflutning einstaklinga á lyfjum til eigin nota.

Í frumvarpsdrögum er lögð til breyting á raforkulögum sem ætlað er að skýra betur gjaldskrárheimildir dreifiveitna.

Nr. S-164/2022 13.09.2022

Drög að upplýsingastefnu stjórnvalda

Forsætisráðuneytið kynnir til samráðs upplýsingastefnu stjórnvalda sem er ætlað að endurspegla gildi opinnar og vandaðrar stjórnsýslu og skilgreina megináherslur við miðlun og meðhöndlun upplýsinga.

Umhverfis,- orku og loftslagsráðuneytið kynnir áform um breytingu á lögum um Orkuveitu Reykjavíkur.