Málefnasvið
Stofnun
Röðun
Staða máls
Tegund máls
Tímabil
Augnablik..
Sæki mál sem uppfylla valin skilyrði

ATH! Engin mál fundust fyrir þessi leitarskilyrði. Þú getur einnig leitað eftir málum með því að velja málefnasvið og stofnun hér efst á síðunni.

Áformað er að leggja fram frumvarp til breytinga á hafnalögum. Innleidd verða ákvæði EES-gerðar um veitingu hafnarþjónustu og um gagnsæi í fjármálum hafna. Auk þess mun frumvarpið hafa að geyma ákvæði um gjaldtöku af fiskeldi, rafræna vöktun, stjórnsýslukærur vegna gjaldskrárákvarðana, skilgreiningu hafnarsvæða o.fl.

Áformað er að leggja fram frumvarp til breytinga á lögum um vaktstöð siglinga, nr. 41/2003. Með frumvarpinu verður leitast við að einfalda stjórnsýslu og skýra ábyrgð að því er varðar vakstöð siglinga. Þá er talin þörf á að skýra ákvæði laganna um árgjald.

Með frumvarpinu er lagt til að Samgöngustofu verði veitt heimild til að leggja stjórnvaldssektir á leyfishafa, einstakling eða lögaðila, sem breytir kílómetrastöðu skráningarskylds ökutækis, sem skráð er hjá Samgöngustofu í notkunarflokki ökutækjaleigu.

Í frumvarpinu er lögð til ívilnandi breyting á skilyrði fyrir endurgreiðslu fyrir útgáfu hljóðrita.

Lögð er til breyting á ákvæði reglugerðarinnar um miðaverð.

Nr. S-226/2021 02.12.2021

Áform um frumvarp til sóttvarnalaga

Áform um lagasetningu og frummat á áhrifum frumvarps til sóttvarnalaga.

Nr. S-225/2021 02.12.2021

Tóbaksvarnalög

Áformað er að sameiginlega EES-nefndin taki tóbaksvarnatilskipunina upp í EES-samninginn í janúar 2022. Í tilefni af því er hafin vinna við endurskoðun laga um tóbaksvarnir nr. 6/2002 og af því tilefni birtast hér áform um lagasetningu þess efnis, frummat á áhrifum þess sem og þýðing á tilskipuninni.

Mennta- og menningarmálaráðuneyti kynnir til samráðs drög að stefnu um rafleiki/rafíþróttir sem starfshópur á vegum mennta- og menningarmálaráðuneytisins skilaði.

Félagsmálaráðuneytið kynnir til umsagnar drög að reglugerð um réttindi til að stjórna vinnuvélum.

Matvælastefnu Íslands er ætlað að vera leiðbeinandi við ákvarðanatöku til að stuðla að aukinni verðmætasköpun í matvælaframleiðslu hér á landi, tryggja fæðu- og matvælaöryggi og auka velferð fólks í sátt við umhverfi og náttúru.

Skylt er að afla samþykkis ráðherra fyrir ráðstöfun fasteignar að tilgreindum skilyrðum uppfylltum sbr. 10. gr. a jarðalaga nr. 81/2004. Með reglugerðinni verður málsmeðferð slíkra mála skýrð.

Með frumvarpinu eru lagðar til breytingar á lögum í því skyni að einfalda regluverk og stjórnsýslu á sviði fiskeldis, matvæla og landbúnaðar.