Málefnasvið
Stofnun
Röðun
Staða máls
Tegund máls
Tímabil
Augnablik..
Sæki mál sem uppfylla valin skilyrði

ATH! Engin mál fundust fyrir þessi leitarskilyrði. Þú getur einnig leitað eftir málum með því að velja málefnasvið og stofnun hér efst á síðunni.

Kynnt eru drög að reglugerð um brottfall reglugerða á sviði félagsþjónustu og þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir.

Áformað er að leggja til breytingar á búsetuskilyrðum stjórnenda í lögum um fjármálafyrirtæki og lögum um vátryggingastarfsemi þannig að komið verði til móts við athugasemdir frá ESA.

Áformað er að leggja til nauðsynlegar breytingar á lögum um Innheimtustofnun sveitarfélaga, nr. 54/1971, sem fela í sér að innheimta meðlaga verði færð frá sveitarfélögum til ríkisins.

Lagt er til að endurskoðað verði aldursfriðunarákvæði fornleifa í lögum um menningarminjar nr. 80/2012, svokölluð 100 ára regla.

Mennta- og barnamálaráðuneyti kynnir til umsagnar drög að reglugerð um breytingu á reglugerð um úrræði á ábyrgð sveitarfélaga skv. ákvæðum barnaverndarlaga nr. 652/2004 vegna breytinga á lagaumhverfi.

Mennta- og barnamálaráðuneyti kynnir til umsagnar drög að reglugerð um brottfall fjögurra reglugerða á sviði barnaverndar og settar voru í tíð eldri laga.

Mennta- og barnamálaráðuneyti kynnir til umsagnar drög að reglugerð um breytingu á reglugerð um daggæslu barna í heimahúsum, nr. 907/2005 vegna aðlögunar reglugerðarinnar að breyttu lagaumhverfi.

Mennta- og barnamálaráðuneyti kynnir til umsagnar drög að reglugerð um breytingu á reglugerð um búsetu fyrir börn með miklar þroska- og geðraskanir, nr. 1038/2018, vegna breytinga á lagaumhverfi.

Mennta- og barnamálaráðuneyti kynnir til umsagnar drög að reglugerð um br. á rg. um vistun barna á vegum annarra en barnaverndarnefnda skv. ákv. bvl. (sumarbúðir o.fl.) vegna breytinga á lagaumhverfi.

Mennta- og barnamálaráðuneyti kynnir til umsagnar drög að reglugerð um tengiliði og málstjóra samþættingar þjónustu í þágu farsældar barna.

Áformað er að breyta lögum um Seðlabanka Íslands nr. 92/2019 til að bæta lagarammann um ákvarðanatöku á sviði fjármálaeftirlits og skýra valdsvið fjármálaeftirlitsnefndar Seðlabanka Íslands.

Nr. S-122/2022 13.07.2022

Drög að frumvarpi til laga um sýslumann

Lagt er til að lög nr. 50/2014 verði felld úr gildi samhliða gildistöku nýrra laga um sýslumann. Helsta breytingin felst í sameiningu sýslumannsembættanna með það að markmiði að bæta þjónustuna.