Málefnasvið
Stofnun
Röðun
Staða máls
Tegund máls
Tímabil
Augnablik..
Sæki mál sem uppfylla valin skilyrði

ATH! Engin mál fundust fyrir þessi leitarskilyrði. Þú getur einnig leitað eftir málum með því að velja málefnasvið og stofnun hér efst á síðunni.

Nr. S-181/2021 21.09.2021

Drög að myndlistarstefnu

Mennta og menningarmálaráðuneytið kynnir til samráðs drög að myndlistarstefnu. Með fyrstu heildstæðu myndlistarstefnunni er vörðuð metnaðarfull braut til næsta áratugar. Sett er fram framtíðarsýn ásamt fjórum meginmarkmiðum.

Til umsagnar eru drög að reglugerð um skráningu einstaklinga, með vísan til samnefndra laga nr. 140/2019.

Með frumvarpinu er lagðar til breytingar á lögum um skráningu einstaklinga nr. 140/2019. Lagt er annars vegar til að lagastoð verði sett undir útgáfu kerfiskennitalna fyrir andvana fædd börn sem fædd eru eftir 22. viku meðgöngu og hins vegar er gildistöku tiltekinna ákvæða frestað.

Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið áformar að leggja fram frumvarp til laga til breytinga á lögum um skráningu einstaklinga nr. 140/2019.

Með reglugerðinni er lögð til breyting á reglugerð nr. 1040/2005, um framkvæmd raforkulaga, þar sem sett eru samræmd viðmið um útreikning á kerfisframlagi viðskiptavina sem tengjast flutningskerfinu í gegnum dreifiveitu og kveðið á um samráðsvettvang dreifiveitna fyrir gerð netmála fyrir smávirkjanir.

Í frumvarpinu felast í tillögur að breytingum á 55. gr. laga um tekjuskatt, nr. 90/2003, efni frumvarpsins er endurflutt með breyttu heiti þar sem hluti frumvarpsins hefur verið fellt brott. Efni frumvarpsins hefur áður komið á samráðsgátt, sbr. mál nr. 184/2020, og því er gefinn styttri tími til samráðs.

Ráðherra birtir til umsagnar drög að nýrri reglugerð um verðbréfaréttindi. Reglugerðin er sett með stoð í 41. gr. nýrra laga um markaði fyrir fjármálagerninga, nr. 115/2021, og er henni ætlað að leysa af hólmi reglugerð nr. 1070/2020 um próf í verðbréfaviðskiptum.

Kynnt er til umsagnar drög að reglugerð um (11.) breytingu á byggingarreglugerð nr. 112/2012.

Nr. S-109/2020 04.06.2020

Drög að stefnu um barnvænt Ísland

Unnin hafa verið drög að stefnu um barnvænt Ísland. Markmið stefnunnar er að innleiða verklag og ferla sem tryggja jafnræði og markvissa þátttöku barna og ungmenna innan stjórnsýslunnar, auka samstarf milli opinberra aðila, með farsæld og velferð barna að leiðarljósi, tryggja markvisst verklag við hagsmunamat út frá réttindum barna og heildstæða innleiðingu Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna.

Endurskoðun reglugerðar 1034/2018 um starfsleyfi til félagasamtaka, sjálfseignastofnana og annarra einkaaðila sem veita félagsþjónustu. Markmiðið reglugerðarinnar er að stuðla að og tryggja að umgjörð félagsþjónustu sem veitt er af einkaaðilum sé í samræmi við lög og reglur á sviðinu og uppfylli þær faglegu kröfur sem

Fjármála- og efnahagsráðherra birtir til umsagnar drög að frumvarpi til innleiðingar á reglugerðum (ESB) 345/2013 um evrópska áhættufjármagnssjóði (EuVECA), 346/2013 um evrópska félagslega framtakssjóði (EuSEF) og 2017/1991 sem breytir þeim fyrrtöldu.

Félagsmálaráðuneytið óskar eftir umsögnum um drög að leiðbeiningum fyrir sveitarfélög varðandi akstursþjónustu samkvæmt 29. gr. laga um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991 m.s.b.