Málefnasvið
Stofnun
Staða máls
Tegund máls
Tímabil
Augnablik..
Sæki mál sem uppfylla valin skilyrði

ATH! Engin mál fundust fyrir þessi leitarskilyrði. Þú getur einnig leitað eftir málum með því að velja málefnasvið og stofnun hér efst á síðunni.

Nr. S-125/2018 10.09.2018

Orkustefna 1. áfangi

Í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar kemur fram að langtímaorkustefna verði sett á kjörtímabilinu í samráði við alla þingflokka. Á upphafsstigum verði með opnu ferli leitað eftir hugmyndum og tillögum að innihaldi orkustefnu frá almenningi, hagsmunaaðilum og félagasamtökum. Gert er ráð fyrir að fyrsta áfanga í vinnu við gerð orkustefnu ljúki í lok árs 2018 og öðrum áfanga í byrjun árs 2020.

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið Samráð stendur yfir Drög að stefnu

Í reglugerðinni er veitt heimild til veitingu sýningastyrkja vegna sýninga á kvikmyndum á íslensku í kvikmyndahúsum hér á landi.

Mennta- og menningarmálaráðuneytið Samráð stendur yfir Drög að reglugerð

Áformað er að leggja fram frumvarp um breytingar á lögum um opinberan stuðning við vísindarannsóknir, nr. 3/2003. Stefnt er að breytingum á ákvæðum laganna er varða samfjármögnun alþjóðlegra rannsóknaráætlana og sett verður sjálfstæð stjórn yfir Innviðasjóði.

Mennta- og menningarmálaráðuneytið Samráð stendur yfir Áform um lagasetningu
Nr. S-135/2018 19.09.2018

Íslenskar sérkröfur til búnaðar skipa

Óskað er umsagnar um íslenskar sérkröfur til skipsbúnaðar.

Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið Samráð stendur yfir Annað

Lagt er til að stofnað verði tímabundið til starfs samskiptaráðgjafa íþrótta- og æskulýðsstarfs með heildarlöggjöf. Einnig er lagt til ákvæði um að óheimilt verði að ráða einstaklinga til starfa hjá íþróttafélögum eða þiggja framlag þeirra sem sjálfboðaliða hafi þeir hlotið refsidóm fyrir kynferðisbrot.

Mennta- og menningarmálaráðuneytið Samráð stendur yfir Áform um lagasetningu

Með frumvarpinu er lagt til að ráðherra verði gert heimilt að setja reglugerð um gjaldtöku vísindasiðanefndar vegna umsókna um leyfi til að hefja eða breyta vísindarannsókn á heilbrigðissviði. Breytingunni er ætlað að styrkja starf vísindasiðanefndar.

Velferðarráðuneytið Samráð stendur yfir Drög að frumvarpi til laga

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið óskar eftir umsögnum um drög að breytingu á reglugerð nr. 678/2009 um raforkuvirki.

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið Samráð stendur yfir Drög að reglugerð
Nr. S-131/2018 17.09.2018

Þjóðarsjóður

Fjármála- og efnahagsráðuneytið áformar að leggja fram frumvarp til laga um að komið verði á fót varúðarsjóði til að mæta hugsanlegum fátíðum efnahagslegum skakkaföllum.

Fjármála- og efnahagsráðuneytið Samráð stendur yfir Áform um lagasetningu

Óskað er eftir athugasemdum við drög að frumvarpi til laga um breytingu á lyfjalögum og lögum um landlækni og lýðheilsu sem heimilar hjúkrunarfræðingum og ljósmæðrum, að tilteknum skilyrðum uppfylltum, að ávísa hormónate

Velferðarráðuneytið Samráð stendur yfir Drög að frumvarpi til laga

Með frumvarpsdrögunum er lagt til að lög nr. 51/1924 um ríkisskuldabréf falli úr gildi.

Fjármála- og efnahagsráðuneytið Niðurstöður birtar Drög að frumvarpi til laga

Lögð er til breyting á ákvæði reglugerðarinnar um endurskoðendur ársreikninga happdrættisins.

Dómsmálaráðuneytið Samráð stendur yfir Drög að reglugerð

Frumvarpið felur í sér breytingu á 6. gr. laga um dýralækna og heilbrigðisþjónustu við dýr, nr. 66/1998. Lögð er til breyting á skilyrði þess að dýralæknar í opinberum störfum skuli hafa vald á íslenskri tungu.

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið Niðurstöður í vinnslu Drög að frumvarpi til laga