Málefnasvið
Stofnun
Staða máls
Tegund máls
Tímabil
Augnablik..
Sæki mál sem uppfylla valin skilyrði

ATH! Engin mál fundust fyrir þessi leitarskilyrði. Þú getur einnig leitað eftir málum með því að velja málefnasvið og stofnun hér efst á síðunni.

Löggilding heyrnarfræðinga sem heilbrigðisstéttar.

Velferðarráðuneytið Samráð stendur yfir Drög að reglugerð

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið óskar eftir umsögnum um drög að breytingu á á reglugerð nr. 834/2010 um flúoraðar gróðurhúsalofttegundir. Breytingin á reglugerðinni varðar vottun starfsmanna og fyrirtækja sem starfa samkvæmt reglugerðinni og þekkingar- og færnismat. Umsögnum skal skilað eigi síðar en 31. maí 2018 í samráðsgátt https://samradsgatt.island.is/ eða á netfangið postur@uar.is eða í bréfpósti

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið Samráð stendur yfir Drög að reglugerð

Með drögunum er lagt til að settar verði reglur um starfrækslu farþegabáta og annarrar leyfisskyldrar starfsemi í atvinnuskyni á sjó, ám og vötnum.

Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið Samráð stendur yfir Drög að reglugerð

Um er að ræða tillögu að (7.) breytingu á byggingarreglugerð, nr. 112/2012. Efni þess varðar orkuskipti í samgöngum. Þá er einnig að finna smávægilegar breytingar eða uppfærslur í samræmi við gildandi lög, aðrar reglugerðir og staðla.

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið Niðurstöður í vinnslu Drög að reglugerð

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið óskar eftir athugasemdum um drög að reglugerð um veiðar á kröbbum.

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið Samráð stendur yfir Drög að reglugerð

Drögin fela í sér breytingar varðandi annars vegar meðferð útgjalda og skulda vegna veitu- og orkufyrirtækja í reikningsskilum sveitarfélaga og hins vegar skilgreiningu á því hvernig fara skuli með hreint veltufé við útreikning á skuldaviðmiði sveitarfélaga.

Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið Niðurstöður birtar Drög að reglugerð

Í reglugerðinni eru útfærðar nánari reglur um starfsemi fasteignasjóðs Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga í samræmi við hlutverk sjóðsins eins og því var breytt með ákvæðum laga nr. 9/2018.

Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið Niðurstöður birtar Drög að reglugerð
Nr. S-31/2018 08.05.2018

Frumvarp til nýrra persónuverndarlaga

Um er að ræða drög að frumvarpi til nýrra persónuverndarlaga til innleiðingar á nýrri reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins nr. 2016/679 um persónuvernd, svo nefnd persónuverndarreglugerð.

Dómsmálaráðuneytið Niðurstöður birtar Drög að frumvarpi til laga

Hér er kallað eftir tillögum og ábendingum um atriði sem leggja skal áherslu á við gerð skýrslu íslenska ríkisins um framkvæmd samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins (barnasáttmálann). Tillögur og ábendingar skulu berast fyrir 18. maí n.k.

Dómsmálaráðuneytið Niðurstöður í vinnslu Annað

Óskað er eftir umsögnum um drög að nýjum heildarlögum um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka.

Dómsmálaráðuneytið Niðurstöður í vinnslu Drög að frumvarpi til laga

Til þess að stuðla að því samningar náist um tímabundna dvöl ungmenna erlendis og hérlendis er lagt til að útlendingar sem hingað koma á grundvelli slíkra samninga verði undanþegnir gjaldi fyrir dvalarleyfi.

Fjármála- og efnahagsráðuneytið Niðurstöður í vinnslu Drög að frumvarpi til laga

Velferðarráðuneytið kynnir til umsagnar drög að reglugerð um gildistöku ákvarðana og framkvæmdarákvarðana framkvæmdastjórnarinnar um samantekt og breytingu á skrá yfir jurtaefni, fullbúin jurtalyf og samsetningar þeirra til notkunar í jurtalyf sem hefð er fyrir.

Velferðarráðuneytið Niðurstöður birtar Drög að reglugerð