Málefnasvið
Stofnun
Staða máls
Tegund máls
Tímabil
Augnablik..
Sæki mál sem uppfylla valin skilyrði

ATH! Engin mál fundust fyrir þessi leitarskilyrði. Þú getur einnig leitað eftir málum með því að velja málefnasvið og stofnun hér efst á síðunni.

Nr. S-97/2018 13.07.2018

Frumvarp til nýrra umferðarlaga

Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið kynnir til umsagnar drög að nýjum umferðarlögum.

Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið Samráð stendur yfir Drög að frumvarpi til laga

Mennta- og menningarmálaráðuneytið Niðurstöður birtar Drög að reglugerð

Samgönguráð auglýsir umhverfismat tillögu að samgönguáætlun 2019-2033 til kynningar skv. lögum nr. 105/2006 um umhverfismat áætlana. Mörkuð er stefna fyrir allar greinar samgangna næstu fimmtán ár. Með umhverfismatinu hafa verið skilgreind helstu áhrif og aðgerðir til að dregið verði úr neikvæðum umhverfisáhrifum.

Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið Samráð stendur yfir Annað

Innleiðing tilskipunar 2014/60/ESB í landsrétt kallar á breytingar á lögum um skil menningarverðmæta til annarra landa nr. 57/2011, sem taka mið af ákvæðum tilskipunar 93/7/EBE frá 15. mars 1993.

Mennta- og menningarmálaráðuneytið Niðurstöður birtar Drög að frumvarpi til laga

Meginbreytingin samkvæmt drögum að nýrri reglugerð um sæbjúgnaveiðar er að opnað verður fyrir möguleika á að veita tilraunaveiðileyfi á nýjum svæðum.

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið Niðurstöður í vinnslu Drög að reglugerð

Með drögum þessum að frumvarpi eru lagðar til breytingar á lögum um vaktstöð siglinga, nr. 41/2003, með síðari breytingum, að því er varðar hafnsögu skipa.

Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið Samráð stendur yfir Drög að frumvarpi til laga

Um er að ræða drög að frumvarpi til nýrra laga um öryggi net- og upplýsingakerfa mikilvægra innviða þar sem m.a. er lagt til að innleidd verði tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 1148/2016/ESB um ráðstafanir til að ná háu sameiginlegu öryggisstigi í net- og upplýsingakerfum innan EES, oft skammstöfuð NIS tilskipuni

Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið Samráð stendur yfir Drög að frumvarpi til laga

Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið óskar eftir umsögnum um drög að reglugerð um Þjóðskrá Íslands skv. lögum um Þjóðskrá Íslands nr. 70/2018 sem taka gildi 1. september nk.

Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið Samráð stendur yfir Drög að reglugerð

Um er að ræða áform um lagasetningu um ný lög þar sem lagt er til að innleidd verði reglugerð ESB nr. 723/2009 eins og henni var breytt með reglugerð nr. 1261/2013. Reglugerðin fjallar um ERIC-samtök, ERIC stendur fyrir European Research Infrastructure Consortium eða samtök um evrópska rannsóknarinnviði.

Mennta- og menningarmálaráðuneytið Samráð stendur yfir Áform um lagasetningu

Starfshópur sem skipaður var til að fara yfir gildisdagsetningar í virðisaukaskatti hefur lokið störfum og skilað skýrslu til ráðherra.

Fjármála- og efnahagsráðuneytið Samráð stendur yfir Annað

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið óskar eftir umsögnum um drög að viðauka við úrgangsforvarnarstefnuna Saman gegn sóun.

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið Samráð stendur yfir Drög að stefnu

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið óskar eftir umsögnum um drög að frumvarpi til laga um myndavélaeftirlit í sjávarútvegi. Meginmarkmið meðfylgjandi frumvarps er að skapa traust til sjávarútvegsins með notkun á nýjustu tækni við eftirlit með vigtun, brottkasti og framhjáafla.

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið Samráð stendur yfir Drög að frumvarpi til laga