Málefnasvið
Stofnun
Röðun
Staða máls
Tegund máls
Tímabil
Augnablik..
Sæki mál sem uppfylla valin skilyrði

ATH! Engin mál fundust fyrir þessi leitarskilyrði. Þú getur einnig leitað eftir málum með því að velja málefnasvið og stofnun hér efst á síðunni.

Mennta- og menningarmálaráðuneyti hyggst gera samning við Hönnunarsafn Íslands, með fyrirvara um staðfestingu fjármála- og efnahagsráðherra. Fyrirhuguð samningsgerð er um safnastarfsemi á sviði hönnunar, bera ábyrgð á söfnun, varðveislu, rannsóknum og miðlun á þeim þætti menningarsögu Íslands sem lýtur að hönnun.

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið kynnir til samráðs drög að breytingu á gjaldskrá Matvælastofnunar. Lagt er til að mælt verði fyrir um í gjaldskrá stofnunarinnar að unnt sé að innheimta tímagjald fyrir vinnu við skráningu fiskeldisstöðvar, úttektar vegna skráningar og vinnu við breytingu á skráningu.

Nr. S-193/2021 19.10.2021

Drög að frumvarpi til laga um dýralyf

Frumvarpið felur í sér heildarlög um dýralyf og er til innleiðingar á tveimur evrópugerðum.

Nr. S-185/2021 28.09.2021

Áform um lagasetningu - Dýralyf

Áform um lagasetningu til innleiðingar á reglugerðum ESB á sviði dýralyfja.

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið kynnir til samráðs drög að breytingu á reglugerð um gerð strandsvæðisskipulags. Markmið breytinganna er að mæla fyrir um nýtingarflokka fyrir strandsvæðisskipulag.

Kynnt eru til umsagnar drög að nýrri skilgreiningu á grunnþjónustu hins opinbera, rétti fólks til opinberrar grunnþjónustu og skilgreiningu á aðgengi fólks. Drög að þessari skilgreiningu eru unnin af Byggðastofnun og byggja á aðgerð A.18 í stefnumótandi byggðaáætlun.

Áform um frumvarp til laga um breytingu á lögum um bifreiðagjöld o.fl. laga.

Reglugerð þessi verður sett til innleiðingar á framseldri reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1745 frá 13. ágúst 2019 um um viðbætur við og breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/94/ESB.

Í frumvarpinu felast í tillögur að breytingum á 55. gr. laga um tekjuskatt, nr. 90/2003, efni frumvarpsins er endurflutt með breyttu heiti þar sem hluti frumvarpsins hefur verið fellt brott. Efni frumvarpsins hefur áður komið á samráðsgátt, sbr. mál nr. 184/2020, og því er gefinn styttri tími til samráðs.

Með reglugerðinni er lögð til breyting á reglugerð nr. 1040/2005, um framkvæmd raforkulaga, þar sem sett eru samræmd viðmið um útreikning á kerfisframlagi viðskiptavina sem tengjast flutningskerfinu í gegnum dreifiveitu og kveðið á um samráðsvettvang dreifiveitna fyrir gerð netmála fyrir smávirkjanir.

Drög að frumvarpi um félagslegan viðbótarstuðning við aldraða. Kveðið er á um greiðslu viðbótarstuðnings til aldraðra einstaklinga eldri en 67 ára sem búa og dvelja varanlega á Íslandi en sem hafa áunnið sér lítil sem engin lífeyrisréttindi og hafa heildartekjur undir tilteknu viðmiði.

Mennta- og menningarmálaráðherra kynnir til umsagnar drög að breyttum reglum um þóknun til höfunda vegna opinbers flutnings tónverka og bókmenntaverka við kirkjulegar athafnir, sbr. 4. tölul. 21. gr. höfundalaga.