Samráð fyrirhugað 30.07.2018—14.08.2018
Til umsagnar 30.07.2018—14.08.2018
Niðurstöður í vinnslu frá 14.08.2018
Niðurstöður birtar 29.10.2018

Drög að reglum um úthlutun styrkja og framlaga sem veitt eru á grundvelli stefnumótandi byggðaáætlunar

Mál nr. 100/2018 Birt: 30.07.2018 Síðast uppfært: 29.10.2018
  • Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið
  • Annað
  • Málefnasvið:
  • Sveitarfélög og byggðamál

Niðurstöður birtar

Með vísan til umsagnar Sambands íslenskra sveitarfélaga var gerð breyting á 2. mgr. 5. gr. um skipan valnefndar. Reglurnar svo breyttar voru birtar í B-deild Stjórnartíðinda 27. ágúst 2018, sjá reglur nr. 822/2018.

Nánar um niðurstöður

Ferill máls

Málið var opið til umsagnar í gáttinni á tímabilinu 30.07.2018–14.08.2018. Umsagnir voru birtar jafnóðum og þær bárust. Skoða umsagnir. Unnið var úr þeim ábendingum og athugasemdum sem bárust og niðurstöður samráðsins birtar 29.10.2018.

Málsefni

Um er að ræða nýjar reglur um úthlutun ráðherra á styrkjum og framlögum sem veitt eru til verkefna á grundvelli byggðaáætlunar 2018-2024.

Reglurnar eru í samræmi við ákvæði 5. gr. reglugerðar fjármálaráðherra um styrkveitingar ráðherra, nr. 642/2018, sem kallar á skriflegar, skýrar, hlutlægar og opinberar úthlutunarreglur. Þá styðja þær við þá framkvæmd að við úthlutun styrkja og framlaga sé gætt jafnræðis, hlutlægni, gagnsæis og samkeppnissjónarmiða, sbr. 42. gr. laga um opinber fjármál, nr. 123/2015.

Reglurnar kveða á um að ráðherra gefi árlega í kjölfar samþykktar fjárlaga út yfirlit yfir skiptingu fjárheimilda til byggðaáætlunar og annarra byggðatengdra verkefna í annars vegar skuldbundin (föst) fjárframlög og hins vegar verkefni þar sem auglýst er eftir umsóknum frá styrkhæfum aðilum. Þá fjalla reglurnar um hvernig standa skuli að auglýsingum um styrki og framlög, úthlutunarskilmálum og annarri framkvæmd styrkveitinga. Gert er ráð fyrir því að reglurnar verði birtar í B-deild Stjórnartíðinda, sem og á vef ráðuneytisins.

Innsendar umsagnir

Afrita slóð á umsögn

#1 Samband íslenskra sveitarfélaga - 13.08.2018

Vinsamlegast sjá meðfylgjandi, umsögn Sambands íslenskra sveitarfélaga við mál nr. S-100/2018.

F.h. Sambands íslenskra sveitarfélaga,

Vigdís Häsler

Viðhengi