Samráð fyrirhugað 08.10.2018—19.10.2018
Til umsagnar 08.10.2018—19.10.2018
Niðurstöður í vinnslu frá 19.10.2018
Niðurstöður birtar 01.11.2018

Áform um frumvarp til breytinga á lögum um opinber innkaup nr. 120/2016

Mál nr. 154/2018 Birt: 08.10.2018 Síðast uppfært: 23.11.2018
  • Fjármála- og efnahagsráðuneytið
  • Áform um lagasetningu
  • Málefnasvið:
  • Skatta-, eigna- og fjármálaumsýsla

Niðurstöður birtar

Áform um frumvarp til breytinga á lögum um opinber innkaup voru birt á samráðsgátt stjórnarráðsins þar sem gefinn var kostur á að skila inn umsögnum. Ein formleg umsögn barst frá Samtökum iðnaðarins inn á samráðsgáttina. Að samráðsfresti liðnum inn á gáttinni barst einnig umsögn frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga til ráðuneytisins. Í báðum umsögnunum var tekið undir það mat að mikilvægt væri að gera tiltekin ákvæði í lögum um opinber innkaup markvissari einkum þannig að innkaupaferlið væri skýrt og skilvirkt í framkvæmd. Næsta skref er að gengið verður formlega frá frumvarpi vegna þeirra breytinga sem þörf er að gera á tilteknum ákvæðum í núgildandi lögum um opinber innkaup.

Ferill máls

Málið var opið til umsagnar í gáttinni á tímabilinu 08.10.2018–19.10.2018. Umsagnir voru birtar í gáttinni að umsagnarfresti liðnum. Skoða umsagnir. Unnið var úr þeim ábendingum og athugasemdum sem bárust og niðurstöður samráðsins birtar 01.11.2018.

Málsefni

Fjármála- og efnahagsráðuneytið áformar að leggja fram frumvarp um breytingu á lögum um opinber innkaup nr. 120/2016.

Eftir að ný heildarlög um opinber innkaup tóku gildi árið 2016 hefur komið í ljós að þörf er á að gera framkvæmd tiltekinna ákvæða markvissari til að þau stuðli hagkvæmum og skilvirkum innkaupum. Vegna þessa er einkum þörf á að endurskoða og skýra eftirfarandi ákvæði:

- 33. gr. laganna varðandi heimild til samkeppnisútboða og samkeppnisviðræna þegar aðeins berast óaðgengileg tilboð í kjölfar almenns eða lokaðs útboðs. Í tengslum við þessa breytingu þarf jafnframt að skýra betur hvenær tilboð telst ógilt samkvæmt 82. gr. laganna og hvenær er heimilt að hafna öllum tilboðum skv. 83. gr. laganna.

- Samhliða breytingum á 33. gr. er einnig þörf á að skýra betur hvenær tilboð telst fullnægjandi skv. 39. gr. laganna. sem veitir heimild til þess að ganga til samninga án undanfarinnar auglýsingar.

- 59. laganna varðandi lögbundna fresti í samkeppnisviðræðum.

- 88. gr. laganna í tengslum við keðjuábyrgð aðalverktaka á undirverktökum.

- VIII. kafla og þá einkum 92. gr. laganna er varðar sérreglur um félagsþjónustu og aðra sértæka þjónustu.

- X. kafla varðandi starfsemi innkaupastofnunar í samræmi við nýjar áherslur í opinberum innkaupum.

Innsendar umsagnir

Afrita slóð á umsögn

#2 Samtök iðnaðarins - 19.10.2018

Góðan daginn

Meðfylgjandi er umsögn Samtaka iðnaðarins um áform um frumvarp til breytinga á lögum um opinber innkaup.

Virðingarfyllst,

Björg Ásta Þórðardóttir,

lögfræðingur SI

Viðhengi