Samráð fyrirhugað 06.11.2018—28.11.2018
Til umsagnar 06.11.2018—28.11.2018
Niðurstöður í vinnslu frá 28.11.2018
Niðurstöður birtar

Drög að leiðbeiningum um úthlutun félagslegs íbúðarhúsnæðis sveitarfélaga

Mál nr. S-223/2018 Birt: 06.11.2018 Síðast uppfært: 26.11.2018
  • Velferðarráðuneytið
  • Annað
  • Málefnasvið:
  • Húsnæðisstuðningur
  • Fjölskyldumál

Niðurstöður í vinnslu

Umsagnarfrestur er liðinn (06.11.2018–28.11.2018). Umsagnir voru birtar jafnóðum og þær bárust. Skoða umsagnir. Niðurstöður samráðsins verða birtar þegar unnið hefur verið úr þeim ábendingum og athugasemdum sem bárust.

Málsefni

Í leiðbeiningunum er að finna sjónarmið og viðmið fyrir sveitarfélög við setningu reglna um úthlutun á félagslegu íbúðarhúsnæði í þeirra eigu.

Samkæmt 5. gr. samkomulags dags. 31. maí 2016, á milli ríkisstjórnar Íslands og Sambands íslenskra sveitarfélaga skal velferðarráðuneytið gefa út leiðbeiningar um úthlutun félagslegs íbúðarhúsnæðis sveitarfélaga.

Samkomulaginu er ætlað að stuðla að samræmi á milli reglna sveitarfélaga og vinna að húsnæðisöryggi íbúa þeirra. Í því skyni er markmiðið að tryggja aðgengi að félagslegu leiguhúsnæði og lágmarka biðtíma eftir slíku húsnæði eins og kostur er.

Leiðbeiningum er ætlað að vera sveitarstjórnum og fastanefndum þeirra til aðstoðar við undirbúning að setningu reglna. Jafnframt þjóna leiðbeiningar þeim tilgangi að vera til fyllingar reglum einstakra sveitarfélaga og til hliðsjónar við skýringu þeirra.

Í leiðbeiningunum er að fjallað um markmið og lagagrundvöll reglna um félagslegt íbúðarhúsnæði, skilyrði, málsmeðferð og dæmi um matsviðmið vegna mats á félagslegum aðstæðum umsækjenda.

Innsendar umsagnir

Afrita slóð á umsögn

#1 Þroskahjálp,landssamtök - 27.11.2018

Landsamtökin Þroskahjálp minna velferðarráðunetyið og sveitarfélög á þær miklu, skýru og sérstöku skyldur sem þessi stjórnvöld hafa samkvæmt samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks til að tryggja fötluðu fólki viðeigandi húsnæði og þar með tækifæri til að eiga heimili, njóta sjálfstæðs lífs, einkalífs og fjölskyldulífs, sbr. 19., 22. og 23. gr. samningsins.

Við fullgildingu samnings SÞ liggur fyrir viðurkenning ríkja á því að um sé að ræða mannréttindi í skilningi alþjóðalaga og landslaga þeirra ríkja sem fullgilt hafa samninginn og þar með einnig viðurkenning á skyldu þeirra til að tryggja þessi réttindi í lögum og reglum og allri stefnumótun stjórnvalda, þ.m.t. við setningu leiðbeininga sem þýðingu hafa í þessu sambandi og við forgangsröðun verkefna á þessu sviði.

þessi réttur og þessar skyldur stjórnvalda eru einnig sérstaklega áréttaðar í 9. gr. laga nr. 38/2018, um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir.

Afrita slóð á umsögn

#2 Reykjavíkurborg - 27.11.2018

Meðfylgjandi er umsögn velferðarsviðs Reykjavíkurborgar um drög að leiðbeiningum um félagslegt leiguhúsnæði.

Viðhengi