Samráð fyrirhugað 06.11.2018—28.11.2018
Til umsagnar 06.11.2018—28.11.2018
Niðurstöður í vinnslu frá 28.11.2018
Niðurstöður birtar 06.03.2020

Drög að leiðbeiningum um úthlutun félagslegs íbúðarhúsnæðis sveitarfélaga

Mál nr. 223/2018 Birt: 06.11.2018 Síðast uppfært: 06.03.2020
  • Félagsmálaráðuneytið
  • Annað
  • Málefnasvið:
  • Húsnæðisstuðningur
  • Fjölskyldumál

Niðurstöður birtar

Tvær umsagnir bárust um drög að leiðbeiningum um úthlutun félagslegs íbúðarhúsnæðis sveitarfélaga. Farið var yfir umsagnir og tekið tillit til beggja umsagna. Gerðar voru breytingar á uppsetningu ákvæða um tekju- og eignaviðmið, ákvæði um að hægt væri að óska eftir rökstuðning fyrir forgangsröðun umsóknar var tekið út auk þess sem orðalagi var breytt til að skýra betur óljós ákvæði og koma til móts við athugasemdir í umsögnum. Drögin að leiðbeiningunum eru enn til vinnslu í ráðuneytinu og hafa ekki verið birt enn sem komið er.

Nánar um niðurstöður

Ferill máls

Málið var opið til umsagnar í gáttinni á tímabilinu 06.11.2018–28.11.2018. Umsagnir voru birtar jafnóðum og þær bárust. Skoða umsagnir. Unnið var úr þeim ábendingum og athugasemdum sem bárust og niðurstöður samráðsins birtar 06.03.2020.

Málsefni

Í leiðbeiningunum er að finna sjónarmið og viðmið fyrir sveitarfélög við setningu reglna um úthlutun á félagslegu íbúðarhúsnæði í þeirra eigu.

Samkæmt 5. gr. samkomulags dags. 31. maí 2016, á milli ríkisstjórnar Íslands og Sambands íslenskra sveitarfélaga skal velferðarráðuneytið gefa út leiðbeiningar um úthlutun félagslegs íbúðarhúsnæðis sveitarfélaga.

Samkomulaginu er ætlað að stuðla að samræmi á milli reglna sveitarfélaga og vinna að húsnæðisöryggi íbúa þeirra. Í því skyni er markmiðið að tryggja aðgengi að félagslegu leiguhúsnæði og lágmarka biðtíma eftir slíku húsnæði eins og kostur er.

Leiðbeiningum er ætlað að vera sveitarstjórnum og fastanefndum þeirra til aðstoðar við undirbúning að setningu reglna. Jafnframt þjóna leiðbeiningar þeim tilgangi að vera til fyllingar reglum einstakra sveitarfélaga og til hliðsjónar við skýringu þeirra.

Í leiðbeiningunum er að fjallað um markmið og lagagrundvöll reglna um félagslegt íbúðarhúsnæði, skilyrði, málsmeðferð og dæmi um matsviðmið vegna mats á félagslegum aðstæðum umsækjenda.

Innsendar umsagnir

Afrita slóð á umsögn

#1 Þroskahjálp,landssamtök - 27.11.2018

Landsamtökin Þroskahjálp minna velferðarráðunetyið og sveitarfélög á þær miklu, skýru og sérstöku skyldur sem þessi stjórnvöld hafa samkvæmt samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks til að tryggja fötluðu fólki viðeigandi húsnæði og þar með tækifæri til að eiga heimili, njóta sjálfstæðs lífs, einkalífs og fjölskyldulífs, sbr. 19., 22. og 23. gr. samningsins.

Við fullgildingu samnings SÞ liggur fyrir viðurkenning ríkja á því að um sé að ræða mannréttindi í skilningi alþjóðalaga og landslaga þeirra ríkja sem fullgilt hafa samninginn og þar með einnig viðurkenning á skyldu þeirra til að tryggja þessi réttindi í lögum og reglum og allri stefnumótun stjórnvalda, þ.m.t. við setningu leiðbeininga sem þýðingu hafa í þessu sambandi og við forgangsröðun verkefna á þessu sviði.

þessi réttur og þessar skyldur stjórnvalda eru einnig sérstaklega áréttaðar í 9. gr. laga nr. 38/2018, um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir.

Afrita slóð á umsögn

#2 Reykjavíkurborg - 27.11.2018

Meðfylgjandi er umsögn velferðarsviðs Reykjavíkurborgar um drög að leiðbeiningum um félagslegt leiguhúsnæði.

Viðhengi