Samráð fyrirhugað 12.11.2018—29.11.2018
Til umsagnar 12.11.2018—29.11.2018
Niðurstöður í vinnslu frá 29.11.2018
Niðurstöður birtar 04.07.2019

Frumvarp, hollustuhættir og mengunarvarnir, meðhöndlun úrgangs (stjórnvaldssektir o.fl.)

Mál nr. 229/2018 Birt: 12.11.2018 Síðast uppfært: 04.07.2019
  • Umhverfis- og auðlindaráðuneytið
  • Drög að frumvarpi til laga
  • Málefnasvið:

Niðurstöður birtar

Frumvarpið var til umsagnar í samráðsgátt Stjórnarráðsins frá 13. nóvember 2018 til 29. nóvember 2018. Alls bárust 15 umsagnir um frumvarpið sem hafðar voru til hliðsjónar við lokafrágang frumvarpsins. Í greinargerð frumvarpsins var gerð grein fyrir helstu athugasemdum við frumvarpið og viðbrögð ráðuneytisins við þeim.

Ferill máls

Málið var opið til umsagnar í gáttinni á tímabilinu 12.11.2018–29.11.2018. Umsagnir voru birtar jafnóðum og þær bárust. Skoða umsagnir. Unnið var úr þeim ábendingum og athugasemdum sem bárust og niðurstöður samráðsins birtar 04.07.2019.

Málsefni

Lagt til að stjórnvöld hafi heimild til að leggja á stjórnvaldssektir vegna brota á lögum um holl­ustuhætti og mengunarvarnir og lögum um meðhöndlun úrgangs. Með frumvarpinu verða einnig gerðar ýmsar breytingar á lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir.

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið óskar eftir umsögnum um frumvarp vegna breytingu á lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir.

Í frumvarpinu er lag til að Umhverfisstofnun hafi heimild til að leggja á stjórnvaldssektir vegna brota á lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir sem og lögum um meðhöndlun úrgangs. Frumvarpinu er ætlað að tryggja eins og frekast er unnt að ekki sé hægt að hagnast á því að fara ekki að umræddum lögum. Hins vegar þyki ekki rétt að öll brot varði viðurlögum sem ákveðin eru af dómstólum. Með því að taka upp stjórnvaldssektir er betur tryggt að lögum verði framfylgt.

Í frumvarpinu er einnig lagt til að skil rekstraraðila á umhverfisupplýsingum um losun frá atvinnurekstrinum og hráefnanotkun verði einfölduð með því að samþætta skil á grænu bókhaldi og útstreymisbókhaldi. Lagt er til að rekstraraðilar geti skilað framangreindum upplýsingum til Umhverfisstofnunar með rafrænum hætti.

Þá er lagt til að Umhverfisstofnun hafi heimild til að framlengja gildistíma starfsleyfis á meðan nýtt starfsleyfi er í vinnslu. Þörf getur verið á slíkri heimild t.d. ef óviðráðanlegar tafir verða í umsóknarferlinu og eldra starfsleyfi rennur út áður en unnt er að gefa út endurnýjað starfsleyfi.

Þá er lögð til breyting á fyrirkomulagi við ráðningar framkvæmdastjóra heilbrigðiseftirlits og starfsmanna þess. Í frumvarpinu er lagt til að heilbrigðisnefndir á hverju eftirlitssvæði ráði framkvæmdastjóra heilbrigðiseftirlits og setji honum starfslýsingu. Þá er lagt til það nýmæli að framkvæmdastjóri heilbrigðiseftirlits ráði til starfa aðra starfsmenn heilbrigðiseftirlitsins í stað heilbrigðisnefndar áður. Jafnframt er lagt til að starfsheitið heilbrigðisfulltrúi verði lagt niður og ekki verði þörf á leyfi ráðherra til að starfa sem heilbrigðisfulltrúi eða starfsmaður heilbrigðiseftirlits. Að lokum er lagt til að heilbrigðisnefnd geti ákveðið að fela framkvæmdastjóra heilbrigðiseftirlits og starfsmönnum þess heimild til ákvarðanatöku í einstökum málaflokkum sem undir heilbrigðisnefnd heyrir og henni er ætlað að sinna samkvæmt lögunum og reglugerðum settum samkvæmt þeim.

Auk annarra breytinga á lögum eru í frumvarpinu lagðar til nokkrar breytingar á orðalagi ákvæða laga um hollustuhætti og mengunarvarnir um þvingunarúrræði. Einnig er kveðið á um hámarksfjárhæð dagsekta og að þær falli ekki niður þrátt fyrir að málsaðili uppfylli skyldur sínar síðar.

Innsendar umsagnir

Afrita slóð á umsögn

#1 Sigurður Örn Guðleifsson - 15.11.2018

Fyrir hönd ráðgjafarnefndar um opinberar eftirlitsreglur sem starfar á grundvelli laga um opinberar eftiritsreglur, nr. 27/1999.

Sigurður Örn Guðleifsson,

formaður nefndarinnar.

Viðhengi
Afrita slóð á umsögn

#2 Íris Lind Sæmundsdóttir - 26.11.2018

Góðan dag

Meðfylgjandi er umsögn Orkuveitu Reykjavíkur og dótturfélaga, dags. í dag.

bkv. Íris Lind

Viðhengi
Afrita slóð á umsögn

#3 Samtök atvinnulífsins - 26.11.2018

Umsögn Samtaka atvinnulífsins

Viðhengi
Afrita slóð á umsögn

#4 Þorsteinn Kristinsson - 26.11.2018

Meðfylgjandi eru athugasemdir mínar við núgildandi lög um hollustuhætti og mengunarvarnir.

Afrita slóð á umsögn

#5 Þorsteinn Kristinsson - 26.11.2018

Meðfylgjandi eru athugasemdir mínar við núgildandi lög um hollustuhætti og mengunarvarnir.

Viðhengi
Afrita slóð á umsögn

#6 Sigurjón Norberg Kjærnested - 26.11.2018

Meðfylgjandi er umsögn Samorku.

Viðhengi
Afrita slóð á umsögn

#7 Þorsteinn Narfason - 28.11.2018

Meðfylgjandi umsögn er send inn fyrir hönd Samtaka heilbrigðiseftirlitssvæða á Íslandi

Viðhengi
Afrita slóð á umsögn

#8 Anna Jóhannesdóttir - 29.11.2018

Meðfylgjandi er umsögn Félags heilbrigðis- og umhverfisfulltrúa um frumvarp til laga nr. 7/1998.

Viðhengi Viðhengi
Afrita slóð á umsögn

#9 Kristín Lóa Ólafsdóttir - 29.11.2018

Meðfylgjandi er umsögn Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur um mál nr. S-229/2018, frumvarp um breytingu á lögum nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir ásamt fylgiskjali.

Viðhengi Viðhengi
Afrita slóð á umsögn

#10 Sigrún Guðmundsdóttir - 29.11.2018

Meðfylgjandi er umsögn Heilbrigðiseftirlits Suðurlands vegna fyrirliggjandi draga að frumvarpi til breytinga á lögum nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir - Mál nr. S-229/2018

Sigrún Guðmundsdóttir

framkvæmdastjóri

Viðhengi
Afrita slóð á umsögn

#11 Berglind Ósk Alfreðsdóttir - 29.11.2018

Umsögn undirritaðrar

Viðhengi