Samráð fyrirhugað 14.11.2018—28.11.2018
Til umsagnar 14.11.2018—28.11.2018
Niðurstöður í vinnslu frá 28.11.2018
Niðurstöður birtar 04.07.2019

Frumvarp, hollustuhættir og mengunarvarnir, plastpokar (EES-innleiðing)

Mál nr. 231/2018 Birt: 14.11.2018 Síðast uppfært: 04.07.2019
  • Umhverfis- og auðlindaráðuneytið
  • Drög að frumvarpi til laga
  • Málefnasvið:
  • Umhverfismál

Niðurstöður birtar

Frumvarpið var sett fram til kynningar í samráðsgátt Stjórnarráðsins 14. nóvember 2018 og var umsagnarfrestur til 28. nóvember 2018. Alls bárust fimm umsagnir um frumvarpið. Í greinargerð frumvarps til laga um breytingu á lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir er gerð grein fyrir athugasemdum við frumvarpið og viðbrögð ráðuneytisins við þeim en frumvarpið var lagt fram á Alþingi í janúar 2019.

Ferill máls

Málið var opið til umsagnar í gáttinni á tímabilinu 14.11.2018–28.11.2018. Umsagnir voru birtar jafnóðum og þær bárust. Skoða umsagnir. Unnið var úr þeim ábendingum og athugasemdum sem bárust og niðurstöður samráðsins birtar 04.07.2019.

Málsefni

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið óskar eftir umsögnum um frumvarp vegna breytinga á lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir. Með frumvarpinu er verið að innleiða tilskipun (ESB) 2015/720 um breytingu á tilskipun 94/62/EB að því er varðar að draga úr notkun á þunnum burðarpokum úr plasti.

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið óskar eftir umsögnum um frumvarp vegna breytinga á lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir. Með frumvarpinu er verið að innleiða tilskipun (ESB) 2015/720 um breytingu á tilskipun 94/62/EB að því er varðar að draga úr notkun á þunnum burðarpokum úr plasti.

Í frumvarpinu er sett fram tillaga að tölulegum markmiðum sem skuli náð varðandi árlega notkun burðarpoka úr plasti. Lagt er til að eigi síðar en 31. desember 2019 skuli árlegt notkunarmagn burðarpoka úr plasti vera 90 á hvern einstakling eða færri og eigi síðar en 31. desember 2025 skal árlegt notkunarmagn vera 40 burðarpokar eða færri.

Þá er lagt til í frumvarpinu að óheimilt verði að afhenda burðarpoka, þ.m.t. burðarpoka úr plasti, án endurgjalds á sölustöðum vara og að gjaldið verði sýnilegt á kassakvittun.

Að lokum er lagt til að óheimilt verði að afhenda burðarpoka úr plasti, hvort sem er með eða án endurgjalds, á sölustöðum vara frá og með 1. júlí 2021.

Frumvarpið er í samræmi við tillögu að aðgerðaáætlun um hvernig draga má úr notkun plasts, bæta endurvinnslu þess og takast á við plastmengun í hafi sem samráðsvettvangur um aðgerðaáætlun í plastmálefnum skilaði til umhverfis- og auðlindaráðherra 1. nóvember 2018. Þar eru lagðar til alls 18 aðgerðir og eru tillögurnar í samráðsferli til 4. desember 2018. Ein af aðgerðunum sem gerð er tillaga um varðar burðapoka úr plasti.

Innsendar umsagnir

Afrita slóð á umsögn

#3 Sigurður Örn Guðleifsson - 19.11.2018

Fyrir hönd ráðgjafarnefndar um opinberar eftirlitsreglur, sem starfar á grundvelli laga um opinberar eftirlitsreglur , nr. 27/1999.

Sigurður Örn Guðleifsson,

formaður.

Viðhengi
Afrita slóð á umsögn

#4 SORPA bs. - 28.11.2018

Meðfylgjandi er umsögn

Viðhengi Viðhengi
Afrita slóð á umsögn

#5 Þorsteinn Narfason - 28.11.2018

Meðfylgjandi er umsögn Heilbrigðiseftirlits Kjósarsvæðis

Viðhengi
Afrita slóð á umsögn

#6 SVÞ-Samtök verslunar og þjónustu - 28.11.2018

Meðfylgjandi er sameiginleg umsögn Samtaka atvinnulífsins, Samtaka iðnaðarins og SVÞ - Samtaka verslunar og þjónustu.

Viðhengi