Samráð fyrirhugað
Samráð stendur yfir 06.12.2018 - 20.12.2018
Niðurstöður í vinnslu
Niðurstöður birtar

Drög að reglugerð um framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga vegna þjónustu við fatlað fólk á árinu 2019

Mál nr. S-249/2018 Stofnað: 06.12.2018
  • Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið
  • Drög að reglugerð
  • Málefnasvið:
  • Sveitarfélög og byggðamál

Niðurstöður í vinnslu

Umsagnarfrestur er liðinn (06.12.2018-20.12.2018). Umsagnir voru birtar jafnóðum og þær bárust. Skoða umsagnir. Niðurstöður samráðsins verða birtar þegar unnið hefur verið úr þeim ábendingum og athugasemdum sem bárust.

Málsefni

Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið birtir til umsagnar drög að reglugerð um framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga vegna þjónustu við fatlað fólk á árinu 2019. Fela þau í sér einföldun á útreikningi framlaga til þjónustusvæða frá því sem nú er.

Við útreikning framlaga Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga til þjónustusvæða vegna þjónustu við fatlað fólk er byggt á miklu magni upplýsinga um kostnað vegna einstakra þjónustuþega. Þessar kostnaðarupplýsingar hefur hins vegar reynst erfitt að uppfæra með viðunandi hætti.

Því eru hér lagðar til breytingar sem ætlað er að einfalda til muna útreikning framlaga frá því sem verið hefur. Í stað þess að horfa til skráðs kostnaðar vegna hvers einstaklings verður framlögum skipt milli þjónustusvæða á grundvelli samanlagðrar þjónustuþarfar einstaklinga innan hvers svæðis samkvæmt svokölluðu SIS-mati. Breytingar munu á hinn bóginn ekki hafa veruleg áhrif á hlutfallslega skiptingu framlaga milli þjónustusvæða.