Samráð fyrirhugað 20.12.2018—10.01.2019
Til umsagnar 20.12.2018—10.01.2019
Niðurstöður í vinnslu frá 10.01.2019
Niðurstöður birtar 14.11.2019

Reglugerð um endurbótaáætlanir

Mál nr. 259/2018 Birt: 20.12.2018 Síðast uppfært: 14.11.2019
  • Fjármála- og efnahagsráðuneytið
  • Drög að reglugerð
  • Málefnasvið:
  • Markaðseftirlit, neytendamál og stjórnsýsla atvinnumála

Niðurstöður birtar

Engin umsögn barst um drögin. Reglugerð nr. 50/2019 um endurbótaáætlanir lánastofnana og verðbréfafyrirtækja og samstæður þeirra hefur verið sett.

Ferill máls

Málið var opið til umsagnar í gáttinni á tímabilinu 20.12.2018–10.01.2019. Umsagnir voru birtar jafnóðum og þær bárust. Skoða umsagnir. Unnið var úr þeim ábendingum og athugasemdum sem bárust og niðurstöður samráðsins birtar 14.11.2019.

Málsefni

Reglugerð þessi kveður á um nánari reglur um endurbótaáætlanir skv. IX. kafla A laga um fjármálafyrirtæki, nr. 161/2002.

Reglugerð þessi verður sett með stoð í IX. kafla A laga um fjármálafyrirtæki, nr. 161/2002, þ.e. 3. mgr. 82. gr. a og 4. mgr. 82. gr. b og fjallar um endurbótaáætlanir lánastofnana, verðbréfafyrirtækja og samstæða.

Reglugerðin byggist á Viðauka A við tilskipun 2014/59/ESB um endurreisn og skilameðferð lánastofnana og verðbréfafyrirtækja og þætti II og III í reglugerð (ESB) nr. 2016/1075. Uppbyggingu reglgerðar ESB er fylgt í reglugerð ráðherra.

Reglugerðin kveður á um inntak endurbótaáætlana, þ.m.t. upplýsingar sem fram skulu koma í áætlununum, og atriði og reglur sem Fjármálaeftirlitinu ber að líta til og framfylgja við mat á áætlununum.

Gagnlegar tilvísanir:

- Lög nr. 54/2018 um breytingu á lögum, nr. 161/2002, um fjármálafyrirtæki: https://www.althingi.is/altext/stjt/2018.054.html

- Reglugerð (ESB) nr. 201671075: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1075&from=EN

- Tilskipun 2014/59/ESB um endurreisn og skilameðferð lánastofna og verðbréfafyrirtækja: http://www.efta.int/sites/default/files/documents/legal-texts/eea/other-legal-documents/solr/translated-legal-acts/icelandic/i32014L0059.pdf