Samráð fyrirhugað 20.12.2018—10.01.2019
Til umsagnar 20.12.2018—10.01.2019
Niðurstöður í vinnslu frá 10.01.2019
Niðurstöður birtar

Reglugerð um endurbótaáætlanir

Mál nr. S-259/2018 Birt: 20.12.2018
  • Fjármála- og efnahagsráðuneytið
  • Drög að reglugerð
  • Málefnasvið:
  • Markaðseftirlit, neytendamál og stjórnsýsla atvinnumála

Niðurstöður í vinnslu

Umsagnarfrestur er liðinn (20.12.2018–10.01.2019). Umsagnir voru birtar jafnóðum og þær bárust. Skoða umsagnir. Niðurstöður samráðsins verða birtar þegar unnið hefur verið úr þeim ábendingum og athugasemdum sem bárust.

Málsefni

Reglugerð þessi kveður á um nánari reglur um endurbótaáætlanir skv. IX. kafla A laga um fjármálafyrirtæki, nr. 161/2002.

Reglugerð þessi verður sett með stoð í IX. kafla A laga um fjármálafyrirtæki, nr. 161/2002, þ.e. 3. mgr. 82. gr. a og 4. mgr. 82. gr. b og fjallar um endurbótaáætlanir lánastofnana, verðbréfafyrirtækja og samstæða.

Reglugerðin byggist á Viðauka A við tilskipun 2014/59/ESB um endurreisn og skilameðferð lánastofnana og verðbréfafyrirtækja og þætti II og III í reglugerð (ESB) nr. 2016/1075. Uppbyggingu reglgerðar ESB er fylgt í reglugerð ráðherra.

Reglugerðin kveður á um inntak endurbótaáætlana, þ.m.t. upplýsingar sem fram skulu koma í áætlununum, og atriði og reglur sem Fjármálaeftirlitinu ber að líta til og framfylgja við mat á áætlununum.

Gagnlegar tilvísanir:

- Lög nr. 54/2018 um breytingu á lögum, nr. 161/2002, um fjármálafyrirtæki: https://www.althingi.is/altext/stjt/2018.054.html

- Reglugerð (ESB) nr. 201671075: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1075&from=EN

- Tilskipun 2014/59/ESB um endurreisn og skilameðferð lánastofna og verðbréfafyrirtækja: http://www.efta.int/sites/default/files/documents/legal-texts/eea/other-legal-documents/solr/translated-legal-acts/icelandic/i32014L0059.pdf