Samráð fyrirhugað 08.01.2019—27.01.2019
Til umsagnar 08.01.2019—27.01.2019
Niðurstöður í vinnslu frá 27.01.2019
Niðurstöður birtar 22.02.2019

Áform um frumvarp til laga um breytingu á lögum um ávana- og fíkniefni (neyslurými)

Mál nr. 3/2019 Birt: 07.01.2019 Síðast uppfært: 22.02.2019
  • Heilbrigðisráðuneytið
  • Áform um lagasetningu
  • Málefnasvið:
  • Heilbrigðisþjónusta utan sjúkrahúsa
  • Lýðheilsa og stjórnsýsla velferðarmála

Niðurstöður birtar

Tekið var tillit til þeirra umsagna sem bárust við vinnslu frumvarpsins. Áætlað er að drög að frumvarpi til laga um breytingu á lögum um ávana- og fíkniefni (neyslurými) verði birt til umsagnar á Samráðsgáttinni seinni hluta febrúarmánaðar 2019.

Ferill máls

Málið var opið til umsagnar í gáttinni á tímabilinu 08.01.2019–27.01.2019. Umsagnir voru birtar jafnóðum og þær bárust. Skoða umsagnir. Unnið var úr þeim ábendingum og athugasemdum sem bárust og niðurstöður samráðsins birtar 22.02.2019.

Málsefni

Áformað er að leggja fram á vorþingi 2019 frumvarp til laga um breytingu á lögum um ávana- og fíkniefni, nr. 65/1974, í því skyni að bæta við ákvæði sem heimilar rekstur og starfsemi neyslurýma að uppfylltum tilteknum skilyrðum.

Áformað er að leggja fram á vorþingi 2019 frumvarp til laga um breytingu á lögum um ávana- og fíkniefni, nr. 65/1974, í því skyni að bæta við ákvæði sem heimilar rekstur og starfsemi neyslurýma að uppfylltum tilteknum skilyrðum sem kveðið verður á um í reglugerð.

Neyslurými er lagalega verndað umhverfi þar sem einstaklingar sem eru 18 ára og eldri geta neytt vímuefna um æð, undir handleiðslu heilbrigðisstarfsmanna, og þar sem gætt er fyllsta hreinlætis, öryggis og sýkingavarna.

Um nokkurra ára skeið hefur verið til umræðu hvort opna eigi neyslurými hér á landi, en slík rými hafa verið rekin í fjölmörgum löndum, meðal annars í Danmörku, og alls er talið að um 90 neyslurými séu rekin um heim allan. Byggjast neyslurými á hugmyndafræði skaðaminnkunar.

Innsendar umsagnir

Afrita slóð á umsögn

#1 Halldór Vilberg Ómarsson - 10.01.2019

Mikilvægara er að veita þessu fjármagni frekar í að hjálpa ungu fólki með geðrænan vanda og eða fíknivanda. Þegar sá málaflokkur er kominn á betri stað en hann er á í dag mætti skoða þann valkost að opna neyslurými.

Afrita slóð á umsögn

#2 Birna Björg Gunnarsdóttir - 13.01.2019

ef ég skil þetta rétt er verið að tala um gras eða er þetta alment

ég er flogaveik og ég vil að það sé allavega opnað fyrir þann hluta læknisfræðilega ég er ekki búin að móta mér skoðun varðandi hinn hlutann

Afrita slóð á umsögn

#4 Rauði krossinn á Íslandi - 01.02.2019

Viðhengi
Afrita slóð á umsögn

#5 Velferðarsvið Reykjavíkurborgar - 21.02.2019

Viðhengi