Samráð fyrirhugað 11.01.2019—25.01.2019
Til umsagnar 11.01.2019—25.01.2019
Niðurstöður í vinnslu frá 25.01.2019
Niðurstöður birtar 19.03.2019

Áform um frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 90/2003 (ríki-fyrir-ríki skýrsla um skattskil)

Mál nr. 9/2019 Birt: 11.01.2019 Síðast uppfært: 19.03.2019
  • Fjármála- og efnahagsráðuneytið
  • Áform um lagasetningu
  • Málefnasvið:
  • Skatta-, eigna- og fjármálaumsýsla
  • Æðsta stjórnsýsla

Niðurstöður birtar

Engar umsagnir bárust um áformin.

Nánar um niðurstöður

Ferill máls

Málið var opið til umsagnar í gáttinni á tímabilinu 11.01.2019–25.01.2019. Umsagnir voru birtar jafnóðum og þær bárust. Skoða umsagnir. Unnið var úr þeim ábendingum og athugasemdum sem bárust og niðurstöður samráðsins birtar 19.03.2019.

Málsefni

Áformað er að leggja fram á vorþingi frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 90/2003 um tekjuskatt (ríki-fyrir-ríki skýrsla um skattskil).

Með breytingu á tekjuskattslögum nr. 90/2003 (breytingarlög nr. 112/2016) var ákvæði um ríki-fyrir-ríki skýrslur tekið upp í 91. gr. a. tekjuskattslaga. Efni ákvæðisins var byggt á leiðbeiningum OECD en þann 12. maí 2016 undirritaði Ísland samkomulag á vegum OECD um skipti á svokölluðum ríki-fyrir-ríki skýrslum um starfsemi fjölþjóðlegra fyrirtækjasamstæðna. Skýrslunum er ætlað að auðvelda skattyfirvöldum að ákvarða skatta fjölþjóðlegra fyrirtækjasamstæðna, m.a. með því að gera þeim kleift að greina milliverðlagningu innan samstæðna.

Ákvæði um skil á ríki-fyrir-ríki skýrslum byggja á mikilli samvinnu milli skattyfirvalda þvert á landamæri og því er mikilvægt að regluverk um skil sé samræmt. OECD hefur haft eftirlit með því að reglur þeirra ríkja sem undirritað samkomulag um skipti á ríki- fyrir- ríki skýrslum fullnægi þeim viðmiðum sem sett hafa verið. OECD hefur nú gert athugasemdir við íslensku reglurnar og telur að skerpa þurfi á ákveðnum atriðum, s.s. ákvæðum um fjárhæðarmörk og skilgreiningum hugtaka. Markmið þessa frumvarps er að bregðast við athugasemdum OECD með breytingum á núgildandi ákvæði tekjuskattslaga um skil á ríki-fyrir-ríki skýrslum.