Samráð fyrirhugað 11.01.2019—25.01.2019
Til umsagnar 11.01.2019—25.01.2019
Niðurstöður í vinnslu frá 25.01.2019
Niðurstöður birtar

Drög að reglugerð um breytingu á reglugerð um umferðarmerki og notkun þeirra nr. 289/1995

Mál nr. 11/2019 Birt: 11.01.2019
  • Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið
  • Drög að reglugerð
  • Málefnasvið:
  • Samgöngu- og fjarskiptamál

Niðurstöður í vinnslu

Umsagnarfrestur er liðinn (11.01.2019–25.01.2019). Umsagnir voru birtar jafnóðum og þær bárust. Skoða umsagnir. Niðurstöður samráðsins verða birtar þegar unnið hefur verið úr þeim ábendingum og athugasemdum sem bárust.

Málsefni

Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið birtir til umsagnar drög að reglugerð um breytingu á reglugerð um umferðarmerki og notkun þeirra nr. 289/1995.

Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið birtir til umsagnar drög að reglugerð um breytingu á reglugerð um umferðarmerki og notkun þeirra nr. 289/1995.

Í drögunum er annars vegar gert ráð fyrir tæknilegum breytingum á uppsetningu tveggja greina og hins vegar er gert ráð fyrir efnislegum breytingum á fjórum greinum reglugerðarinnar.

Lagðar eru til efnislegar breytingar á 24. gr. sem fjallar um deililínur milli umferðar í sömu átt, 25. gr. sem fjallar um kantlínur sem marka brún akbrautar, 29. gr. sem fjallar um gangbrautir og 32. gr. sem fjallar um bifreiðastæði.

Efnislegar breytingar sem lagðar eru til eru eftirfarandi:

1. Gert er ráð fyrir að 1. málsl. 24. gr. reglugerðarinnar verði breytt þannig að lágmarksbreidd akreina sem ætlaðar eru fyrir reiðhjól verði skilgreind. Í dag er þar aðeins kveðið á um lágmarksbreidd akreina fyrir vélknúin ökutæki.

2. Gert er ráð fyrir að orðið „hindrunarlína“ sé fjarlægt úr a-lið 24. gr. reglugerðarinnar sem fjallar um óbrotna deililínu. Þetta er gert þar sem ekki þykir æskilegt að hafa tvö heiti yfir sömu gerð línu.

3. Gert er ráð fyrir að b-lið 24. gr. reglugerðarinnar sem fjallar um brotna línu verði breytt á þá leið að horfið verði frá þeim áskilnaði að brotin deililína skuli vera einn þriðji af bili. Þannig verði opnað fyrir þann möguleika að nota brotnar deililínur í öðrum hlutföllum til að afmarka sérreinar ásamt að- og fráreinum.

4. Gert er ráð fyrir breytingum á 25. gr. reglugerðarinnar þannig að orðið „vélknúnum“ í 1. málsl. a-liðar 25. gr. falli brott. Með þessu er gert ráð fyrir að óbrotin kantlína marki þann hluta akbrautar sem ætlaður er ökutækjum, óháð því hvort þau séu vélknúin eða ekki.

5. Gert er ráð fyrir að 29. gr. reglugerðarinnar sem fjallar um gangbrautir verði breytt á þá leið að heimild til að merkja gangbrautir með bóluröðum verði felld brott. Sú aðferð hefur ekki verið notuð lengi og þykir óheppileg með tilliti til snjómoksturs.

6. Gert er ráð fyrir að 32. gr. reglugerðarinnar um bifreiðastæði verði breytt þannig að merkja skuli bifreiðastæði með 100 mm breiðum óbrotnum línum í stað 50-100 mm breiðum heilum eða óbrotnum línum líkt og nú er áskilið.

Þá er lagt til að bifreiðastæði ætluð sérstökum aðilum séu merkt með umferðarmerki en jafnframt sé heimilt að merkja stæðin með áletrun til samræmis við merkið. Ekki verður lengur krafa um að slík stæði séu merkt með hornalínum auk óbrotinna lína. Breytingunum er ætlað að gera stæðin einsleitari og færa reglurnar í takt við það sem nú þegar tíðkast.

Hægt er að senda inn umsagnir til og með 25. janúar 2019.