Samráð fyrirhugað 05.02.2019—12.02.2019
Til umsagnar 05.02.2019—12.02.2019
Niðurstöður í vinnslu frá 12.02.2019
Niðurstöður birtar

Áform um breytingu á lögum um siglingavernd og lögum um loftferðir

Mál nr. 38/2019 Birt: 05.02.2019 Síðast uppfært: 06.02.2019
  • Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið
  • Áform um lagasetningu
  • Málefnasvið:
  • Samgöngu- og fjarskiptamál

Niðurstöður í vinnslu

Umsagnarfrestur er liðinn (05.02.2019–12.02.2019). Umsagnir voru birtar jafnóðum og þær bárust. Skoða umsagnir. Niðurstöður samráðsins verða birtar þegar unnið hefur verið úr þeim ábendingum og athugasemdum sem bárust.

Málsefni

Samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra hyggst leggja fram frumvarp til breytingar á lögum um sigingavernd og lögum um loftferðir þar sem stefnt er að því að efla varnaðaráhrif þeirra ákvæða laganna sem snúa að flug- og siglingavernd og tryggja úrræði til að bregðast við brotum gegn þeim ákvæðum.

Samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra hyggst leggja frumvarp þar sem stefnt er að því að bæta við lög um siglingavernd ákvæðum sem heimila Samgöngustofu að beita dagsektum þegar aðilar sem hlotið hafa viðurkenningu á grundvelli laganna uppfylla ekki skyldur sínar skv. þeim. Þá er stefnt að því að tryggja í viðurlagaákvæði heimild til að dæma refsingu vegna brota á ákvæðum laganna. Loks stendur til að samræma ákvæði laga um siglingavernd og laga um loftferðir hvað varðar flug- og siglingavernd.

Frumvarpinu er ætlað að efla varnaðaráhrif þeirra ákvæða laganna sem snúa að flug- og siglingavernd og tryggja úrræði til að bregðast við brotum gegn þeim ákvæðum. Þannig er markmið frumvarpsins að efla öryggi við samgöngur á lofti og legi, takmarka hættu af völdum hvers konar ólöglegra aðgerða og treysta orðspor íslenskra hafna á alþjóðlegum vettvangi.

Innsendar umsagnir

Afrita slóð á umsögn

#1 Samtök atvinnulífsins - 12.02.2019

Í viðhengi má finna umsögn Samtaka atvinnulífsins

Viðhengi