Samráð fyrirhugað 12.02.2019—26.02.2019
Til umsagnar 12.02.2019—26.02.2019
Niðurstöður í vinnslu frá 26.02.2019
Niðurstöður birtar 27.02.2019

Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 50/2004 um siglingavernd.

Mál nr. 46/2019 Birt: 12.02.2019 Síðast uppfært: 27.02.2019
  • Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið
  • Drög að frumvarpi til laga
  • Málefnasvið:
  • Samgöngu- og fjarskiptamál

Niðurstöður birtar

Engar athugasemdir bárust við frumvarpstextann.

Nánar um niðurstöður

Ferill máls

Málið var opið til umsagnar í gáttinni á tímabilinu 12.02.2019–26.02.2019. Umsagnir voru birtar jafnóðum og þær bárust. Skoða umsagnir. Unnið var úr þeim ábendingum og athugasemdum sem bárust og niðurstöður samráðsins birtar 27.02.2019.

Málsefni

Samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra hyggst leggja fram meðfylgjandi frumvarp til breytingar á lögum um sigingavernd og lögum um loftferðir þar sem stefnt er að því að efla varnaðaráhrif þeirra ákvæða laganna sem snúa að flug- og siglingavernd og tryggja úrræði til að bregðast við brotum gegn þeim ákvæðum.

Samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra hyggst leggja fram meðfylgjandi frumvarp þar sem stefnt er að því að bæta við lög um siglingavernd ákvæðum sem heimila Samgöngustofu að beita dagsektum þegar aðilar sem hlotið hafa viðurkenningu á grundvelli laganna uppfylla ekki skyldur sínar skv. þeim. Þá er stefnt að því að tryggja í viðurlagaákvæði heimild til að dæma refsingu vegna brota á ákvæðum laganna. Loks stendur til að samræma ákvæði laga um siglingavernd og laga um loftferðir hvað varðar flug- og siglingavernd.

Frumvarpinu er ætlað að efla varnaðaráhrif þeirra ákvæða laganna sem snúa að flug- og siglingavernd og tryggja úrræði til að bregðast við brotum gegn þeim ákvæðum. Þannig er markmið frumvarpsins að efla öryggi við samgöngur á lofti og legi, takmarka hættu af völdum hvers konar ólöglegra aðgerða og treysta orðspor íslenskra hafna á alþjóðlegum vettvangi.