Samráð fyrirhugað 20.02.2019—03.03.2019
Til umsagnar 20.02.2019—03.03.2019
Niðurstöður í vinnslu frá 03.03.2019
Niðurstöður birtar

Drög að frumvarpi til laga um breytingu á lögum um íslenskan ríkisborgararétt

Mál nr. 49/2019 Birt: 20.02.2019
  • Dómsmálaráðuneytið
  • Drög að frumvarpi til laga
  • Málefnasvið:
  • Réttindi einstaklinga, trúmál og stjórnsýsla dómsmála

Niðurstöður í vinnslu

Umsagnarfrestur er liðinn (20.02.2019–03.03.2019). Umsagnir voru birtar jafnóðum og þær bárust. Skoða umsagnir. Niðurstöður samráðsins verða birtar þegar unnið hefur verið úr þeim ábendingum og athugasemdum sem bárust.

Málsefni

Lagðar eru til breytingar á lögunum með það að markmiði að auka skilvirkni og skerpa á ákvæðum þeirra. Meðal annars er lagt til að uppfærð verði ákvæði um biðtíma vegna refsinga. Til að tryggja jafnræði og sambærilega meðferð við afgreiðslu mála er lagt til að umsóknir verði eingöngu afgreiddar af stjórnvöldum.

Frumvarpið felur í sér breytingar á nokkrum ákvæðum laga um íslenskan ríkisborgararétt nr. 100/1952 er varða skilyrði fyrir veitingu ríkisborgararéttar. Með hliðsjón af breytingum á reglum um fjárhæðir sekta vegna umferðarlagabrota eru lagðar til úrbætur á 6. tölul. 9. gr. laganna til að koma í veg fyrir að reglurnar raski upphaflegum tilgangi ríkisborgaralaga um biðtíma vegna refsinga.

Til samræmis við ný lög um útlendinga er lögð til lítils háttar breyting á heimild umsækjanda um ríkisborgararétt til dvalar erlendis. Í þeim tilgangi að skýra lögin betur er jafnframt ákvæði um hversu löng dvöl erlendis megi vera án þess að hún skerði dvalartíma hér á landi. Vegna nýrra laga um útlendinga er einnig lögð til breyting á búsetuskilyrði maka íslensks ríkisborgara úr þremur árum í fjögur ár. Að óbreyttum lögum getur maki óskað eftir ótímabundnu dvalarleyfi og ríkisborgararétti á sama tíma, en ekki þykir í samræmi við tilgang ríkisborgaralaga að heimildir þessar myndist samtímis.

Með frumvarpinu er enn fremur lagt til að horfið verði frá því fyrirkomulagi við afgreiðslu umsókna um íslenskan ríkisborgararétt að unnt verði að leita til Alþingis um afgreiðslu þeirra heldur verði þær afgreiddar á stjórnsýslustigi. Í samræmi við það gerir frumvarpið ráð fyrir að Útlendingastofnun geti lagt mat á tiltekin atriði við afgreiðslu umsókna.

Loks er lagt til að tekið verði aftur upp í lögin ákvæði um heimild til að endurveita íslenskan ríkisborgararétt þeim sem misstu íslenska ríkisfangið fyrir 1. júlí 2003, vegna ákvæða í eldri lögum, en ákvæðið hefur tvívegis verið tímabundið í lögunum.

Tengd mál

Innsendar umsagnir

Afrita slóð á umsögn

#1 Margrét Steinarsdóttir - 01.03.2019

Umsögn Mannréttindaskrifstofu Íslands um drög að frumvarpi til breytinga á lögum nr. 100/1952, um íslenskan ríkisborgararétt.

Viðhengi
Afrita slóð á umsögn

#2 Nichole Leigh Mosty - 03.03.2019

Ég er að senda hér inn umsögn fyrir hönd Samtök kvenna af erlendum uppruna á Íslandi.

Viðhengi