Samráð fyrirhugað 07.03.2019—18.03.2019
Til umsagnar 07.03.2019—18.03.2019
Niðurstöður í vinnslu frá 18.03.2019
Niðurstöður birtar

Drög að frumvörpum til laga um sameiningu Seðlabanka Íslands og Fjármálaeftirlitsins

Mál nr. 83/2019 Birt: 07.03.2019
  • Forsætisráðuneytið
  • Drög að frumvarpi til laga
  • Málefnasvið:

Niðurstöður í vinnslu

Umsagnarfrestur er liðinn (07.03.2019–18.03.2019). Umsagnir voru birtar jafnóðum og þær bárust. Skoða umsagnir. Niðurstöður samráðsins verða birtar þegar unnið hefur verið úr þeim ábendingum og athugasemdum sem bárust.

Málsefni

Drög að frumvörpum vegna sameiningar Seðlabanka Íslands og Fjármálaeftirlitsins.

Með frumvörpunum er lagt til að Seðlabanki Íslands og Fjármálaeftirlitið verði sameinuð í eina stofnun. Ekki eru lagðar til breytingar á þeim verkefnum sem eru á ábyrgð þessara tveggja stofnana sameiginlega samkvæmt núgildandi lögum. Lúta breytingarnar fremur að sameiningu verkefna hjá einni stofnun og breytingum á stjórnskipan og fyrirkomulagi ákvarðanatöku, einkum í ljósi aukins vægis fjármálastöðugleika. Helstu atriði frumvarps um Seðlabanka eru:

• Markmið Seðlabankans er að stuðla að stöðugu verðlagi, fjármálastöðugleika og traustri og öruggri fjármálastarfsemi.

• Forsætisráðherra skipar seðlabankastjóra til fimm ára í senn, að hámarki þó tvisvar sinnum. Þá skipar forsætisráðherra þrjá varaseðlabankastjóra einnig til fimm ára í senn og að hámarki tvisvar sinnum. Einn leiðir málefni er varða peningastefnu, einn leiðir málefni er varða fjármálastöðugleika og einn leiðir málefni er varða fjármálaeftirlit. Varaseðlabankastjórar fjármálastöðugleika og fjármálaeftirlits eru skipaðir eftir tilnefningu fjármála- og efnahagsráðherra.

• Rekstur og stjórnun Seðlabankans er í höndum seðlabankastjóra. Hann ber ábyrgð á rekstri bankans og fer með ákvörðunarvald í öllum málefnum hans sem ekki eru öðrum falin. Sumar ákvarðanir eru teknar sameiginlega af seðlabankastjóra og varaseðlabankastjórum.

• Ákvarðanir um beitingu tiltekinna valdheimilda bankans eru teknar af peningastefnunefnd, fjármálastöðugleikanefnd og fjármálaeftirlitsnefnd. Nefndirnar eru skipaðar 5-7 fulltrúum, bæði embættismönnum Seðlabankans og utanaðkomandi sérfræðingum á viðkomandi sviði. Seðlabankastjóri er formaður allra þriggja nefnda bankans.

• Varaseðlabankastjórar hafa faglega umsjón með vinnu bankans á sínum sérsviðum. Þeir bera ábyrgð á undirbúningi vinnu fyrir nefndir bankans og sitja jafnframt í einstökum nefndum bankans.

• Bankaráð hefur eftirlit með því að Seðlabanki Íslands starfi í samræmi við þau lög sem um starfsemina gilda. Í bankaráði sitja sjö manns sem kosnir eru hlutfallskosningu af Alþingi.

Í frumvarpi sem fjármála- og efnahagsráðherra mun leggja fram samhliða koma fram breytingar á þrjátíu lögum m.a. lögum um opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi og lögum um greiðslu kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi. Að auki eru lagðar til þær breytingar á öðrum lögum um fjármálastarfsemi sem nauðsynlegar eru vegna sameiningar Seðlabankans og Fjármálaeftirlitsins. Af breyttu skipulagi Seðlabankans leiðir að lagt er til að kerfisáhættunefnd verði lögð niður og að hlutverki fjármálastöðugleikaráðs verði breytt.

Innsendar umsagnir

Afrita slóð á umsögn

#1 Hagstofa Íslands - 14.03.2019

Umsögn Hagstofu Íslands um frumvarp til laga um Seðlabanka Íslands

Viðhengi
Afrita slóð á umsögn

#3 Árnína Steinunn Kristjánsdóttir - 18.03.2019

Meðfylgjandi er umsögn Kauphallar Íslands.

Viðhengi
Afrita slóð á umsögn

#4 Samtök fjármálafyrirtækja - 18.03.2019

Meðfylgjandi er umsögn Samtaka fjármálafyrirtækja um sameiningu Seðlabanka og FME

Viðhengi
Afrita slóð á umsögn

#5 Samtök atvinnulífsins - 18.03.2019

Góðan dag,

Meðfylgjandi er umsögn Samtaka atvinnulífsins um málið.

Virðingarfyllst,

Heiðrún Björk Gísladóttir

Viðhengi
Afrita slóð á umsögn

#6 Viðskiptaráð Íslands - 18.03.2019

Meðfylgjandi er umsögn Viðskiptaráðs Íslands

Viðhengi
Afrita slóð á umsögn

#7 Kristján Ingi Mikaelsson - 18.03.2019

Meðfylgjandi er umsögn Rafmyntaráðs Íslands.

Viðhengi
Afrita slóð á umsögn

#9 Ásgeir Brynjar Torfason - 19.03.2019

Meðfylgjandi er umsögn mín í viðhengi.

Viðhengi