Samráð fyrirhugað 02.04.2019—26.04.2019
Til umsagnar 02.04.2019—26.04.2019
Niðurstöður í vinnslu frá 26.04.2019
Niðurstöður birtar 18.12.2019

Drög að reglugerð um rækjuveiðar

Mál nr. 107/2019 Birt: 02.04.2019 Síðast uppfært: 18.12.2019
  • Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið
  • Drög að reglugerð
  • Málefnasvið:
  • Sjávarútvegur og fiskeldi

Niðurstöður birtar

Engar umsagnir bárust, en Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi (SFS) óskaði eftir fundi með ráðuneytinu og báru þar fram athugasemdir um drögin. Athugasemdir SFS lutu að þremur atriðum; að heimilt yrði að nota leggpoka áfram við veiðar á úthafsrækju, lágmarksmöskvi leggpoka yrði óbreyttur (36 mm) og að heimilt yrði að stunda veiðar á innfjarðarækju í innanverðu Ísafjarðardjúpi án seiðaskilju. Fallist var á athugasemdir SFS og voru reglugerðardrögin uppfærð til samræmis við framangreint.

Nánar um niðurstöður

Skjal að loknu samráði

Ferill máls

Málið var opið til umsagnar í gáttinni á tímabilinu 02.04.2019–26.04.2019. Umsagnir voru birtar jafnóðum og þær bárust. Skoða umsagnir. Unnið var úr þeim ábendingum og athugasemdum sem bárust og niðurstöður samráðsins birtar 18.12.2019.

Málsefni

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið birtir drög að reglugerð um veiðar á rækju til umsagnar. Í drögunum er lagt til að reglugerðir er gilda um veiðar á rækju verði sameinaðar í eina reglugerð, auk þess sem gerðar eru einhverjar efnislegar breytingar.

Starfshópur um faglega endurskoðun á regluverki varðandi notkun veiðarfæra, veiðisvæði og verndunarsvæði á Íslandsmiðum sem skilað skýrslu til ráðherra í september 2018. Í skýrslunni voru m.a. lagðar til breytingar á reglum um veiðar á rækju. Um veiðar á rækju gilda reglugerð nr. 258/2012, um rækjuveiðar innfjarða, reglugerð nr. 542/2014, um veiðar á rækjustofninum á miðunum við Snæfellsnes og reglugerð nr. 739/2000, um gerð og búnað smárækjuskilju. Þá eru ákvæði um rækjuvörpu í reglugerð nr. 543/2002, um möskvastærðir- og útbúnað varpna til veiða á botnfiski, rækju og humri.

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið leggur nú fram til kynningar drög að reglugerð um veiðar á rækju. Í drögunum er lagt til að framangreindar reglugerðir verði sameinaðar í eina reglugerð auk ákvæða um rækjuvörpu. Auk þess sem um mikla einföldun er að ræða þá eru lagðar til nokkrar efnislegar breytingar á reglum er gilda um veiðar á rækju. Þær breytingar lúta einkum að veiðarfærum, stærðartakmörkunum fiskiskipa sem stunda rækjuveiðar, veiðisvæðum og hnitsetningum.

Framangreindar breytingar eru að hluta byggðar á tillögum starfshópsins, gerðar í samráði og samstarfi við Hafrannsóknastofnun, Fiskistofu og Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi (SFS).

Umsögnum um drögin skal skilað í samráðsgátt Stjórnarráðsins eigi síðar en 16. apríl næstkomandi.