Samráð fyrirhugað 20.09.2018—04.10.2018
Til umsagnar 20.09.2018—04.10.2018
Niðurstöður í vinnslu frá 04.10.2018
Niðurstöður birtar 10.01.2020

Drög að reglugerð um styrki vegna sýninga á kvikmyndum á íslensku í kvikmyndahúsum hér á landi.

Mál nr. 137/2018 Birt: 20.09.2018 Síðast uppfært: 10.01.2020
  • Mennta- og menningarmálaráðuneytið
  • Drög að reglugerð
  • Málefnasvið:
  • Menning, listir, íþrótta- og æskulýðsmál

Niðurstöður birtar

Reglugerð um sýningarstyrki tók gildi 2018 og er birt á vefnum reglugerd.is

Skjal að loknu samráði

Ferill máls

Málið var opið til umsagnar í gáttinni á tímabilinu 20.09.2018–04.10.2018. Umsagnir voru birtar jafnóðum og þær bárust. Skoða umsagnir. Unnið var úr þeim ábendingum og athugasemdum sem bárust og niðurstöður samráðsins birtar 10.01.2020.

Málsefni

Í reglugerðinni er veitt heimild til veitingu sýningastyrkja vegna sýninga á kvikmyndum á íslensku í kvikmyndahúsum hér á landi.

Í lögum um breytingar á kvikmyndalögum nr. 137/2001, sem Alþingi samþykkti á vorþingi 2018, er í 3. mgr. 6. gr. svohljóðandi heimild til að veita sýningarstyrki: "Heimilt er að veita sérstaka sýningarstyrki vegna sýninga á kvikmyndum á íslensku í kvikmyndahúsum hér á landi í hlutfalli við heildarandvirði seldra aðgöngumiða að sýningum á viðkomandi kvikmynd". Í greinargerð með frumvarpinu er þess getið að heimild til að veita sýningarstyrki var í lögum nr. 14/2016, sem féllu úr gildi í lok þess árs og í þeim veitt heimild til að veita sýningarstyrki á árinu 2017 til kvikmynda sem sýndar voru árið 2016.

Sett var reglugerð um sýningarstyrkina (nr. 450/2016) og þar var miðað við að styrkir yrðu veittir afturvirkt og í drögum að nýrri reglugerð er lagt til að sami háttur verði hafður á, þ.e. að miðað sé við næstliðið ár og styrkfjárhæðir miðist við tekjur af sýningum á almanaksárinu.

Fyrirliggjandi drög að reglugerð er nánast eins og fyrrgreind reglugerð nr. 450/2017 nema að ártöl eru tekin út, lagatilvísunum breytt o.fl. þess háttar. Einu efnislegu breytingarnar eru í 4. gr.

Reglugerð nr. 450/2016:

4. gr.

1. mgr. Miðastyrkir eru reiknaðir út á ársgrundvelli. Hámarksfjárhæð samanlagðra miðastyrkja skal ekki vera hærri en fjárheimild samkvæmt fjárlögum hvers árs á tímabilinu 2012 til 2016.

2. mgr. Miðastyrkur til hverrar kvikmyndar skal miða við sama hlutfall af fjárheimild ársins og nam hlutfalli sölutekna viðkomandi kvikmyndar af heildarsölutekjum kvikmynda á íslensku í innlendum kvikmyndahúsum á því ári.

Drög að nýrri reglugerð:

4. gr.

1. mgr. Ráðherra ákveður hvaða fjárhæð skuli varið til sýningarstyrkja af fjárveitingum í Kvikmyndasjóð.

2. mgr. Sýningarstyrkir eru reiknaðir út á ársgrundvelli. Við veitingu sýningarstyrkja skal miða við almennar sýningar á næst liðnu almanaksári.

3. mgr. Sýningarstyrkir skulu nema allt að 20% af heildarsölutekjum kvikmynda í almennum sýningum á íslensku í innlendum kvikmyndahúsum á því ári eftir því sem fjárveitingar leyfa skv. 1. mgr.

Í 1. mgr. er tilgreint að ráðherra ákveður þá fjárhæð sem varið skuli til miðastyrkja. Ekki er ástæða til að ákveða slíkt í fjárlögum enda falla þessir styrkir undir Kvikmyndasjóð og vaninn er að á fjárlögum sé aðeins einni fjárhæð varið til sjóðsins og ráðherra ákveður skiptingu milli styrkjaflokka.

Í 2. mgr. er tekið fram að miða skal aðeins við eitt ár í senn. Ef kvikmynd er sýnd á lengri tíma eða sýningar skiptast milli ára þá er reiknað út frá sýningum hvers árs.

Í 3. mgr. er heimilað að styrkirnir nemi allt að 20% og er þar miðað við að upphaflega komu þessir styrkir til vegna þess að ákveðið var að innheimta VSK af öllum seldum miðum í kvikmyndahúsum. Styrkirnir eru til að bæta framleiðendum það tekjutap sem af því hlaust. Hér er settur sá fyrirvari að hlutfallið geti breyst ef fjárveitingin hrekkur ekki til.

Innsendar umsagnir

Afrita slóð á umsögn

#1 Samtök iðnaðarins - 05.10.2018

Góðan daginn,

meðfylgjandi er umsögn SÍK um drög að reglugerð um styrki vegna sýninga á kvikmyndum á íslensku í kvikmyndahúsum hér á landi.

f.h. SÍK

Björg Ásta Þórðardóttir,

lögfræðingur SI

Viðhengi