Samráð fyrirhugað 11.06.2019—01.08.2019
Til umsagnar 11.06.2019—01.08.2019
Niðurstöður í vinnslu frá 01.08.2019
Niðurstöður birtar

Viðmið í umfjöllun um geðheilbrigðismál í fjölmiðlum

Mál nr. S-143/2019 Birt: 11.06.2019
  • Heilbrigðisráðuneytið
  • Annað
  • Málefnasvið:
  • Lýðheilsa og stjórnsýsla velferðarmála
  • Fjölmiðlun

Til umsagnar

Umsagnarfrestur er 11.06.2019–01.08.2019. Umsagnir eru birtar jafnóðum og þær berast. Niðurstöður samráðsins verða birtar þegar unnið hefur verið úr þeim ábendingum og athugasemdum sem berast.
Senda inn umsögn

Málsefni

Þann 25. október 2018 skipaði heilbrigðisráðherra starfshóp um hvernig draga mætti úr fordómafullri umræðu um geðheilbrigðismál í fjölmiðlum. Starfshópurinn hefur nú sett saman viðmið fyrir almenna umfjöllun um geðheilbrigðismál og sjálfsvíg.

Starfshópnum var falið að setja fram leiðbeiningar um hvernig fjalla mætti um geðheilbrigðismál í fjölmiðlum án þess að ala á fordómum gagnvart fólki með geðrænan vanda, sbr. verkefni C2 í Stefnu og aðgerðaáætlun í geðheilbrigðismálum til fjögurra ára.

Rétt er að taka fram að hópnum þótti eðlilegra að setja fram viðmið heldur en hefðbundnar leiðbeiningar í því augnamiði að virða lögbundið frelsi miðlanna til útgáfu og framsetningar efnis. Hér er því fremur um að ræða vinsamlegar ábendingar heldur en hefðbundnar leiðbeiningar til fjölmiðla.

Með sama hætti er vert að vekja athygli á því að viðmiðin snúa einkum að frétta- og fræðslutengdri umfjöllun fjölmiðla og ná því ekki til afþreyingarefnis án sérstaks fræðslugildis enda þótt slíkt efni hafi ótvíræð skoðanamótandi áhrif.

Hópurinn var sammála um að beina sjónum sínum að umfjöllun hefðbundinna fjölmiðla, þ.e. ljósvakamiðla og blaða af ýmsu tagi. Ekki er fjallað sérstaklega um umfjöllun í samfélagsmiðlum af þeirri ástæðu að lítið er um rannsóknir á því sviði. Mörg viðmiðanna eiga þó jafn vel við um samfélagsmiðla og aðrar tegundir fjölmiðla. Með hliðsjón af því eiga viðmiðin í raun erindi til mun fjölmennari hóps heldur en aðeins starfsmanna fjölmiðla. Allur almenningur þarf að vera meðvitaður um ábyrgð sína gagnvart ritstjórnarhlutverki sínu, hvað er stutt og hverju er dreift til annarra notenda í gegnum samfélagsmiðla og aðrar leiðir á netinu.

Með hliðsjón af efnisöflun var hópurinn sammála um að skipta verkefninu í tvennt, annars vegar viðmið vegna almennrar umfjöllunar um geðheilbrigðismál og hins vegar í viðmið vegna umfjöllunar um sjálfsvíg.

Viltu senda inn umsögn um málið?

Smelltu hér til að skrá þig inn með Íslykli eða rafrænni auðkenningu.

Ef umsögnin er send fyrir hönd samtaka, fyrirtækis eða stofnunar þarf umboð þaðan, sjá nánar hér.