Samráð fyrirhugað 19.06.2019—21.07.2019
Til umsagnar 19.06.2019—21.07.2019
Niðurstöður í vinnslu frá 21.07.2019
Niðurstöður birtar 11.03.2020

Jafnvægisás ferðamála - fyrstu niðurstöður

Mál nr. 145/2019 Birt: 19.06.2019 Síðast uppfært: 11.03.2020
  • Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið
  • Annað
  • Málefnasvið:
  • Ferðaþjónusta

Niðurstöður birtar

Niðurstöður samráðs kölluðu ekki á breytingar. Athugasemdum umsagnaraðila eru gerð skil í niðurstöðuskjali.

Nánar um niðurstöður

Ferill máls

Málið var opið til umsagnar í gáttinni á tímabilinu 19.06.2019–21.07.2019. Umsagnir voru birtar jafnóðum og þær bárust. Skoða umsagnir. Unnið var úr þeim ábendingum og athugasemdum sem bárust og niðurstöður samráðsins birtar 11.03.2020.

Málsefni

Jafnvægisás ferðamála mun nýtast við mótun framtíðarstefnu Íslands sem áfangastaðar með það að leiðarljósi að stuðla að jafnvægi og sjálfbærri þróun atvinnugreinarinnar til lengri tíma. Jafnvægisás ferðamála er einnig stjórntæki sem nýtist við ákvarðanatöku vegna stefnumarkandi aðgerða þar sem horft er til skilgreindra sjálfbærnivísa.

Á haustmánuðum 2017 ákvað ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra að ráðast í umfangsmikið verkefni um álagsmat gagnvart fjölda ferðamanna á Íslandi. Í fyrsta áfanga verkefnisins voru þróaðir sjálfbærnivísar út frá þremur víddum þolmarka, þ.e. umhverfi, samfélagi og efnahag. Þeim áfanga lauk haustið 2018 með skilgreiningu rúmlega sextíu sjálfbærnivísa.

Annar áfangi verkefnisins hófst í beinu framhaldi, en í honum voru sjálfbærnivísarnir gildissettir. Forsendur verkefnisins og aðferðafræði við vinnslu þess ásamt lýsingu á öllum sjálfbærnivísum er að finna í meðfylgjandi skjölum.

Jafnvægisás ferðamála er stjórntæki til að meta reglulega áhrif ferðaþjónustu á umhverfi, innviði, samfélag og efnahag landsins. Jafnvægisásinn myndar ásamt Framtíðarsýn og leiðarljósi ný stjórntæki í ferðamálum sem hugsuð eru sem undirstaða og afmörkun fyrir aðgerðabundna stefnumótunarvinnu sem er framundan.

Framtíðarsýn og leiðarljós eru einnig til umsagnar á samráðsgáttinni:

https://samradsgatt.island.is/oll-mal/$Cases/Details/?id=1408

Stjórn verkefnisins og umsjón verkhópa var í höndum Stjórnstöðvar ferðamála. Greiningarvinna og skýrslugerð var í höndum EFLU verkfræðistofu í samstarfi við Tourism Recreation & Conservation (TRC) frá Nýja Sjálandi og Recreation and Tourism Science (RTS) frá Bandaríkjunum.

Innsendar umsagnir

Afrita slóð á umsögn

#1 Samband íslenskra sveitarfélaga - 19.07.2019

Hjálagt sendist umsögn Sambands íslenskra sveitarfélaga.

F.h. sambandsins

Guðjón Bragason

Viðhengi
Afrita slóð á umsögn

#2 Samtök ferðaþjónustunnar - 19.07.2019

Ágæti viðtakandi,

Í viðhengi er umsögn SAF um Jafnvægisás ferðamála - fyrstu niðurstöður.

Ég væri þakklátur fyrir staðfestingu á móttöku.

Með góðum kveðjum

F.h. Samtaka ferðaþjónustunnar

Gunnar Valur Sveinsson

Viðhengi
Afrita slóð á umsögn

#3 Fjórðungssamband Vestfirðinga - 19.07.2019

Fjórðungssamband Vestfirðinga (FV) telur mikilsvert unnið hafi verið að Jafnvægisás ferðaþjónustunnar. FV telur að skýrar þurfi að koma fram slæmt ástand og viðhaldsleysi áætlunarflugvalla annarra en skilgreindra alþjóðaflugvalla eins og lýst er í fylgiskjali B2. FV hefur að öðru leyti kynnt sér umsögn Sambands íslenskra sveitarfélaga og tekur undir þær ábendingar sem þar koma fram.