Samráð fyrirhugað 19.06.2019—20.08.2019
Til umsagnar 19.06.2019—20.08.2019
Niðurstöður í vinnslu frá 20.08.2019
Niðurstöður birtar 23.04.2021

Tillaga að deiliskipulagi á öryggissvæðinu á Keflavíkurflugvelli.

Mál nr. 147/2019 Birt: 19.06.2019 Síðast uppfært: 23.04.2021
  • Utanríkisráðuneytið
  • Annað
  • Málefnasvið:
  • Utanríkismál
  • Umhverfismál

Niðurstöður birtar

Engar umsagnir bárust um tillögu að deiliskipulagi á öryggissvæðinu á Keflavíkurflugvelli sem tók gildi 11. febrúar 2020 sbr. auglýsing nr. 98/2020 í B-deild Stjórnartíðinda.

Skjal að loknu samráði

Ferill máls

Málið var opið til umsagnar í gáttinni á tímabilinu 19.06.2019–20.08.2019. Umsagnir voru birtar jafnóðum og þær bárust. Skoða umsagnir. Unnið var úr þeim ábendingum og athugasemdum sem bárust og niðurstöður samráðsins birtar 23.04.2021.

Málsefni

Tillaga að deiliskipulagi á öryggissvæðinu á Keflavíkurflugvelli (umsagnarfrestur til 20. ágúst 2019)

Tillaga að deiliskipulagi á öryggissvæðinu á Keflavíkurflugvelli.

Utanríkisráðuneytið hefur falið Landhelgisgæslu Íslands að vinna deiliskipulag fyrir öryggissvæðið á Keflavíkurflugvelli. Landhelgisgæsla Íslands auglýsir hér með í samræmi við 1. mgr. 41. greinar skipulagslaga, nr. 123/2010, tillögu að deiliskipulagi á öryggissvæðinu á Keflavíkurflugvelli.

Deiliskipulagssvæðið er um 760 ha að stærð og afmarkast samkvæmt auglýsingu nr. 720/2015 um landfræðileg mörk öryggis- og varnarsvæða. Svæðið liggur að landsvæðum sem eru innan sveitarfélagamarka Reykjanesbæjar og Suðurnesjabæjar. Mörk meginsvæðis til austurs og að hluta til suðurs eru að landi innan Reykjanesbæjar, til norðurs að svæði Isavia (svæði A) á Keflavíkurflugvelli og til vesturs og suðurs að landi innan Suðurnesjabæjar.

Deiliskipulagstillagan fjallar m.a. um afmörkun nýrra svæða fyrir starfsemi innan svæðisins, s.s. svæði fyrir skammtíma

gistiaðstöðu, efnisvinnslusvæði, gistisvæði, geymslusvæði og aðra landnotkun og starfsemi.

Deiliskipulagstillagan verður aðgengileg á samráðsgátt stjórnvalda (samradsgatt.is), heimasíðu utanríkisráðuneytisins og heimasíðu Landhelgisgæslu Íslands frá og með 24. júní 2019.

Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að gæta gefst kostur á að gera athugasemdir við tillögurnar. Skila má skriflegum athugasemdum í gegnum Samráðsgáttina, með bréfi til Landhelgisgæslu Íslands (b.t. Sveinn Valdimarsson, skipulagsfulltrúa, Þjóðbraut 1, 235 Keflavíkurflugvöllur) eða með því að senda tölvupóst á netfangið skipulagsfulltrui@lhg.is. Frestur til að gera athugasemdir rennur út 20. ágúst 2019.