Samráð fyrirhugað 27.06.2019—12.07.2019
Til umsagnar 27.06.2019—12.07.2019
Niðurstöður í vinnslu frá 12.07.2019
Niðurstöður birtar 16.07.2019

Áform um breytingu á lögum um þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta, nr. 58/1998.

Mál nr. 154/2019 Birt: 27.06.2019 Síðast uppfært: 16.07.2019
  • Forsætisráðuneytið
  • Áform um lagasetningu
  • Málefnasvið:
  • Æðsta stjórnsýsla

Niðurstöður birtar

Umsögn barst frá Samtökum ferðaþjónustunnar um fyrirhugaðar breytingar á lögum um þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta, nr. 58/1998 og er umfjöllun um efni hennar og viðbrögð forsætisráðuneytisins að finna í hjálögðu niðurstöðuskjali.

Nánar um niðurstöður

Ferill máls

Málið var opið til umsagnar í gáttinni á tímabilinu 27.06.2019–12.07.2019. Umsagnir voru birtar jafnóðum og þær bárust. Skoða umsagnir. Unnið var úr þeim ábendingum og athugasemdum sem bárust og niðurstöður samráðsins birtar 16.07.2019.

Málsefni

Áformað er að breyta ákvæðum laga um þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta, nr. 58/1998 varðandi verkaskiptingu ríkis og sveitarfélaga, mörkun ríkistekna og málsmeðferð óbyggðanefndar.

Tilefni er til að skoða reynsluna af skiptingu leyfisveitingarhlutverks vegna nýtingar lands og landsréttinda innan þjóðlendna á milli ríkisins og sveitarfélaga sem hafa þjóðlendur innan sinna stjórnsýslumarka. Samkvæmt núgildandi lögum veitir ríkið leyfi til að nýta vatns- og jarðhitaréttindi, vindorku, námur og önnur jarðefni, en sveitarfélög veita leyfi fyrir allri annarri nýtingu lands og landsréttinda. Einnig gefur nýleg löggjöf um opinber fjármál tilefni til að taka til skoðunar hvort ákvæði laganna um þjóðlendur, þar sem mælt er fyrir um mörkun tekna sem ríkið afla innan þjóðlendna, falli að meginreglum laga um opinber fjármál. Þá liggur fyrir áætlun óbyggðanefndar um hvenær hún muni ljúka verki sínu, sbr. fjármálaáætlun. Í tengslum við væntanleg starfslok óbyggðanefndar er rétt að huga að því hvernig málsmeðferð nefndarinnar verði háttað þegar eyjar, hólmar og sker verða tekin til úrskurðar.

Innsendar umsagnir

Afrita slóð á umsögn

#1 Samtök ferðaþjónustunnar - 11.07.2019

Ágæti viðtakandi,

Í viðhengi er umsögn Samtaka ferðaþjónustunnar um áform um breytingu á lögum um þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta.

Ég væri þakklátur fyrir staðfestingu á móttöku.

Með góðum kveðjum

F.h. Samtaka ferðaþjónustunnar

Gunnar Valur Sveinsson

Viðhengi