Samráð fyrirhugað 28.06.2019—26.07.2019
Til umsagnar 28.06.2019—26.07.2019
Niðurstöður í vinnslu frá 26.07.2019
Niðurstöður birtar 18.09.2019

Reglugerð um beitingu dagsekta sem Jafnréttisstofa ákveður

Mál nr. 157/2019 Birt: 28.06.2019 Síðast uppfært: 18.09.2019
  • Forsætisráðuneytið
  • Drög að reglugerð
  • Málefnasvið:
  • Lýðheilsa og stjórnsýsla velferðarmála
  • Réttindi einstaklinga, trúmál og stjórnsýsla dómsmála

Niðurstöður birtar

Ein umsögn barst frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga. Þann 18. sept. 2019 var haldinn fundur með Sambandi íslenskra sveitarfélaga á skrifstofu jafnréttismála í forsætisráðuneytinu þar sem efnisinnihald umsagnarinnar var rætt. Tekið var tillit til einstaka atriða úr umsögninni í reglugerðardrögunum en athugasemdirnar verða nýttar í vinnu við heildarendurskoðun laga nr. 10/2008, um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla.

Ferill máls

Málið var opið til umsagnar í gáttinni á tímabilinu 28.06.2019–26.07.2019. Umsagnir voru birtar jafnóðum og þær bárust. Skoða umsagnir. Unnið var úr þeim ábendingum og athugasemdum sem bárust og niðurstöður samráðsins birtar 18.09.2019.

Málsefni

Reglugerðin gildir um beitingu dagsekta Jafnréttisstofu gagnvart eftirlitsskyldum aðilum samkvæmt lögum um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla, nr. 10/2008.

Samkvæmt lögum um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla, nr. 10/2008 er Jafnréttisstofu heimilt að leggja dagsektir á eftirlitsskyldan aðila veiti hann ekki umbeðnar upplýsingar eða umbeðin gögn eða sinnir ekki fyrirmælum Jafnréttisstofu um að gera viðunandi úrbætur innan hæfilegs frests. Reglugerð þessi gildir um beitingu dagsekta Jafnréttisstofu gagnvart eftirlitsskyldum aðilum samkvæmt lögum um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla, nr. 10/2008.

Dagsektir gilda frá þeim degi sem þær eru ákvarðaðar og fram að þeim degi sem skyldu er fullnægt að mati Jafnréttisstofu.

Jafnréttisstofa leggur dagsektir á eftirlitsskyldan aðila með sérstakri ákvörðun. Ákvörðun um dagsektir skal tilkynna bréflega á sannanlegan hátt þeim sem hún beinist að án ástæðulausra tafa. Aðila sem ákvörðun um dagsektir beinist að skal gefinn kostur á að koma að skriflegum andmælum áður en Jafnréttisstofa tekur ákvörðun.

Dagsektir geta numið allt að kr. 50.000 á dag frá þeim degi sem þær eru ákvarðaðar og fram að þeim degi sem skyldunni er fullnægt að mati Jafnréttisstofu. Við ákvörðun fjárhæðar dagsekta skal meðal annars líta til fjölda starfsmanna fyrirtækis, stofnunar eða félagasamtaka og hversu umsvifamikill viðkomandi rekstur er.

Ef aðili vill ekki una ákvörðun Jafnréttisstofu um dagsektir, er hægt að kæra ákvörðunina til þess ráðherra sem fer með jafnréttismál.

Innsendar umsagnir

Afrita slóð á umsögn

#1 Samband íslenskra sveitarfélaga - 19.07.2019

Hjálagt sendist umsögn Sambands íslenskra sveitarfélaga.

F.h. sambandsins

Guðjón Bragason

Viðhengi