Samráð fyrirhugað 01.07.2019—21.08.2019
Til umsagnar 01.07.2019—21.08.2019
Niðurstöður í vinnslu frá 21.08.2019
Niðurstöður birtar 06.03.2020

Reglugerð um gagnasöfnun og rannsóknir á sviði ferðamála

Mál nr. 164/2019 Birt: 01.07.2019 Síðast uppfært: 06.03.2020
  • Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið
  • Drög að reglugerð
  • Málefnasvið:
  • Ferðaþjónusta

Niðurstöður birtar

Drög að reglugerð um gagnaöflun og rannsóknir á sviði ferðamála voru birt á Samráðsgátt stjórnvalda 1. júlí 2019. Umsagnir og athugasemdir bárust frá fimm aðilum auk þess sem ráðuneytið fundaði með Ferðamálastofu um efni draganna .
Við úrvinnslu voru allar ábendingar mátaðar við ákvæði reglugerðardraganna og metið hvort og þá hvernig hægt væri að taka tillit til þeirra út frá því markmiði með setningu reglugerðarinnar að festa í sessi á skýran hátt hlutverk Ferðamálastofu við gagnaöflun og úrvinnslu sem og framkvæmd rannsóknaáætlunar. Töluverðar breytingar urðu á drögunum í kjölfar samráðs.

Skjal að loknu samráði

Ferill máls

Málið var opið til umsagnar í gáttinni á tímabilinu 01.07.2019–21.08.2019. Umsagnir voru birtar jafnóðum og þær bárust. Skoða umsagnir. Unnið var úr þeim ábendingum og athugasemdum sem bárust og niðurstöður samráðsins birtar 06.03.2020.

Málsefni

Með reglugerðinni verður settur rammi um starfsemi Ferðamálastofu á sviði gagnaöflunar og rannsókna á sviði ferðamála, en stofnuninni var falið víðtækara hlutverk á því sviði við gildistöku laga um Ferðamálastofu, nr. 96/2018.

Í lögum um Ferðamálastofu, nr. 96/2018, sem tóku gildi 1. janúar 2019, er stofnuninni falið að vinna að samræmingu, greiningum og rannsóknum í ferðaþjónustu með hliðsjón af stefnu stjórnvalda.

Meðal verkefna stofnunarinnar á þessu sviði skv. lögunum eru annars vegar öflun, miðlun og úrvinnsla upplýsinga, þar á meðal tölfræðilegra gagna og annarra upplýsinga um viðfangsefni stofnunarinnar og hins vegar greining á þörf fyrir rannsóknir sem m.a. nýtast við stefnumótun stjórnvalda, í samvinnu við atvinnugreinina og rannsóknastofnanir á sviði ferðaþjónustu.

Þá er í lögunum kveðið á um skyldu Ferðamálastofu til að safna gögnum sem nýtast við ákvarðanatöku og markmiðasetningu í ferðaþjónustu og birta þau. Stofnunin skal jafnframt stuðla að rannsóknum og greina þörf fyrir rannsóknir á sviði ferðamála og vinna rannsóknaráætlun í samstarfi við rannsóknastofnanir, háskóla og atvinnugreinina þar sem skilgreind er rannsóknarþörf og forgangsröðun verkefna.

Í lögunum er að finna heimild ráðherra til setningar reglugerðar þar sem kveðið er nánar á um söfnun og vinnslu upplýsinga og rannsóknir. Þeim drögum að reglugerð sem hér eru birt er ætlað að setja ramma um starfsemi Ferðamálastofu á sviði gagnaöflunar og rannsókna á sviði ferðamála.

Meginmarkmið með setningu reglugerðarinnar er að starfsemi Ferðamálastofu á sviði gagnaöflunar, tölfræði og rannsókna skuli miðast við að byggja upp samanburðarhæfan gagnabanka sem myndar tímalínu með hliðsjón af stefnu stjórnvalda og álagsmati innviða og nýtist við ákvarðanatöku og þróun greinarinnar. Í því skyni er annars vegar lagt til að þörf fyrir gagnaöflun verði greind í reglulegu samráði stjórnvalda og hagaðila og hins vegar að stýrihópur verði skipaður til að vinna rannsóknaáætlun.

Innsendar umsagnir

Afrita slóð á umsögn

#1 Samtök ferðaþjónustunnar - 26.07.2019

Ágæti viðtakandi,

Í viðhengi er umsögn Samtaka ferðaþjónustunnar um drög að reglugerð um gagnasöfnun og rannsóknir á sviði ferðamála.

Ég væri þakklátur fyrir staðfestingu á móttöku.

F.h. SAF

Gunnar Valur Sveinsson

Viðhengi
Afrita slóð á umsögn

#2 Rögnvaldur Ólafsson - 20.08.2019

Til þess er málið varðar

Umsögn um drög að reglugerð fyrir Ferðamálastofu fylgir í viðhengi.

Virðingarfyllst,

dr. Rögnvaldur Ólafsson

Viðhengi
Afrita slóð á umsögn

#3 Gunnar Þór Jóhannesson - 21.08.2019

Umsögn námsleiðar í Ferðamálafræði við Háskóla Íslands er send inn í viðhengi.

Viðhengi
Afrita slóð á umsögn

#4 Guðrún Þóra Gunnarsdóttir - 21.08.2019

Ágæti viðtakandi,

Í viðhengi er umsögn Rannsóknamiðstöðvar ferðamála (RMF) um drög að reglugerð um gagnasöfnun og rannsóknir á sviði ferðamála.

Guðrún Þóra

Viðhengi
Afrita slóð á umsögn

#5 Laufey Haraldsdóttir - 21.08.2019

Virðingafyllst

Fyrir hönd Ferðamáladeildar Háskólans á Hólum

Laufey Haraldsdóttir

deildarstjóri

Viðhengi
Afrita slóð á umsögn

#6 Laufey Haraldsdóttir - 21.08.2019

Virðingafyllst

Fyrir hönd Ferðamáladeildar Háskólans á Hólum

Laufey Haraldsdóttir

deildarstjóri

Viðhengi
Afrita slóð á umsögn

#7 Laufey Haraldsdóttir - 21.08.2019

Virðingafyllst

Fyrir hönd Ferðamáladeildar Háskólans á Hólum

Laufey Haraldsdóttir

deildarstjóri

Viðhengi