Samráð fyrirhugað 01.07.2019—29.07.2019
Til umsagnar 01.07.2019—29.07.2019
Niðurstöður í vinnslu frá 29.07.2019
Niðurstöður birtar

Reglugerð um gagnasöfnun og rannsóknir á sviði ferðamála

Mál nr. S-164/2019 Birt: 01.07.2019
  • Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið
  • Drög að reglugerð
  • Málefnasvið:
  • Ferðaþjónusta

Til umsagnar

Umsagnarfrestur er 01.07.2019–29.07.2019. Umsagnir eru birtar jafnóðum og þær berast. Niðurstöður samráðsins verða birtar þegar unnið hefur verið úr þeim ábendingum og athugasemdum sem berast.
Senda inn umsögn

Málsefni

Með reglugerðinni verður settur rammi um starfsemi Ferðamálastofu á sviði gagnaöflunar og rannsókna á sviði ferðamála, en stofnuninni var falið víðtækara hlutverk á því sviði við gildistöku laga um Ferðamálastofu, nr. 96/2018.

Í lögum um Ferðamálastofu, nr. 96/2018, sem tóku gildi 1. janúar 2019, er stofnuninni falið að vinna að samræmingu, greiningum og rannsóknum í ferðaþjónustu með hliðsjón af stefnu stjórnvalda.

Meðal verkefna stofnunarinnar á þessu sviði skv. lögunum eru annars vegar öflun, miðlun og úrvinnsla upplýsinga, þar á meðal tölfræðilegra gagna og annarra upplýsinga um viðfangsefni stofnunarinnar og hins vegar greining á þörf fyrir rannsóknir sem m.a. nýtast við stefnumótun stjórnvalda, í samvinnu við atvinnugreinina og rannsóknastofnanir á sviði ferðaþjónustu.

Þá er í lögunum kveðið á um skyldu Ferðamálastofu til að safna gögnum sem nýtast við ákvarðanatöku og markmiðasetningu í ferðaþjónustu og birta þau. Stofnunin skal jafnframt stuðla að rannsóknum og greina þörf fyrir rannsóknir á sviði ferðamála og vinna rannsóknaráætlun í samstarfi við rannsóknastofnanir, háskóla og atvinnugreinina þar sem skilgreind er rannsóknarþörf og forgangsröðun verkefna.

Í lögunum er að finna heimild ráðherra til setningar reglugerðar þar sem kveðið er nánar á um söfnun og vinnslu upplýsinga og rannsóknir. Þeim drögum að reglugerð sem hér eru birt er ætlað að setja ramma um starfsemi Ferðamálastofu á sviði gagnaöflunar og rannsókna á sviði ferðamála.

Meginmarkmið með setningu reglugerðarinnar er að starfsemi Ferðamálastofu á sviði gagnaöflunar, tölfræði og rannsókna skuli miðast við að byggja upp samanburðarhæfan gagnabanka sem myndar tímalínu með hliðsjón af stefnu stjórnvalda og álagsmati innviða og nýtist við ákvarðanatöku og þróun greinarinnar. Í því skyni er annars vegar lagt til að þörf fyrir gagnaöflun verði greind í reglulegu samráði stjórnvalda og hagaðila og hins vegar að stýrihópur verði skipaður til að vinna rannsóknaáætlun.

Viltu senda inn umsögn um málið?

Smelltu hér til að skrá þig inn með Íslykli eða rafrænni auðkenningu.

Ef umsögnin er send fyrir hönd samtaka, fyrirtækis eða stofnunar þarf umboð þaðan, sjá nánar hér.