Samráð fyrirhugað 03.07.2019—31.07.2019
Til umsagnar 03.07.2019—31.07.2019
Niðurstöður í vinnslu frá 31.07.2019
Niðurstöður birtar

Frumvarp til laga um breytingu á upplýsingalögum (Réttarstaða þriðja aðila)

Mál nr. 169/2019 Birt: 03.07.2019
  • Forsætisráðuneytið
  • Áform um lagasetningu
  • Málefnasvið:
  • Hagskýrslugerð, grunnskrár og upplýsingamál
  • Almanna- og réttaröryggi

Niðurstöður í vinnslu

Umsagnarfrestur er liðinn (03.07.2019–31.07.2019). Umsagnir voru birtar jafnóðum og þær bárust. Skoða umsagnir. Niðurstöður samráðsins verða birtar þegar unnið hefur verið úr þeim ábendingum og athugasemdum sem bárust.

Málsefni

Áformað er að gera breytingar á upplýsingalögum nr. 140/2012 í því skyni að bæta réttarstöðu þriðja aðila, þ.e. þess sem á hagsmuna að gæta af afhendingu upplýsinga, og gera hana skýrari.

Réttarbótin felst í eftirfarandi breytingum á upplýsingalögum:

i. Bætt verði við nýju ákvæði í 17. gr. upplýsingalaga þar sem kveðið verður á um skyldu stjórnvalda til þess að leita afstöðu þriðja aðila til afhendingar upplýsinga sem varða hann sjálfan áður en ákvörðun er tekin um afhendingu gagna nema það sé bersýnilega óþarft.

ii. Ákvæði 1. mgr. 23. gr. upplýsingalaga verði breytt þannig að úrskurðarnefnd um upplýsingamál sé gert skylt að birta úrskurð þeim aðila sem upplýsingar um einkahagsmuni varða ef í úrskurði er fallist á rétt kæranda til aðgangs að upplýsingunum.

iii. Bætt verði við ákvæði í 24. gr. upplýsingalaga þar sem þriðja aðila verður veittur réttur til þess að krefjast þess að réttaráhrifum úrskurðar úrskurðarnefndar um upplýsingamál verði frestað í því skyni að bera ágreining um gildi úrskurðarins undir dómstóla.

Tengd mál

Innsendar umsagnir

Afrita slóð á umsögn

#1 Samtök atvinnulífsins - 11.07.2019

Góðan dag,

Meðfylgjandi er umsögn Samtaka atvinnulífsins um frumvarp til laga um breytingu á upplýsingalögum.

f.h. SA,

Heiðrún Björk Gísladóttir

Viðhengi
Afrita slóð á umsögn

#2 Félag atvinnurekenda - 30.07.2019

Umsögn Félags atvinnurekenda er að finna í viðhengi.

Viðhengi
Afrita slóð á umsögn

#3 Þórir Helgi Sigvaldason - 31.07.2019

Umsögn Borgarskjalasafns Reykjavíkur er í viðhengi.

Viðhengi
Afrita slóð á umsögn

#4 Isavia ohf. - 31.07.2019

Meðfylgjandi er umsögn Isavia ohf.

Viðhengi