Samráð fyrirhugað 04.07.2019—30.08.2019
Til umsagnar 04.07.2019—30.08.2019
Niðurstöður í vinnslu frá 30.08.2019
Niðurstöður birtar

Starfshópur um skattalegt umhverfi þriðja geirans

Mál nr. S-173/2019 Birt: 04.07.2019
  • Fjármála- og efnahagsráðuneytið
  • Annað
  • Málefnasvið:
  • Skatta-, eigna- og fjármálaumsýsla

Til umsagnar

Umsagnarfrestur er 04.07.2019–30.08.2019. Umsagnir eru birtar jafnóðum og þær berast. Niðurstöður samráðsins verða birtar þegar unnið hefur verið úr þeim ábendingum og athugasemdum sem berast.
Senda inn umsögn

Málsefni

Ósk um ábendingar og/eða tillögur frá hagsmunaaðilum sem stutt geta við vinnu starfshóps um skattalegt umhverfi þriðja geirans.

Þann 1. apríl sl. skipaði fjármála- og efnahagsráðherra starfshóp til að fara yfir skattalegt umhverfi þeirrar starfsemi sem fellur undir þriðja geirann, þ.e. starfsemi sem fellur hvorki undir einkageirann né opinbera geirann, sjá nánar: https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2019/04/09/Skattalegt-umhverfi-thridja-geirans-styrkt/.

Þar má t.d. nefna íþróttafélög, björgunarsveitir, góðgerðarfélög og mannúðarsamtök. Í skipunarbréfinu kemur fram að einnig verði horft til menningarstarfsemi eftir því sem við getur átt, bæði listasöfn og hvers kyns annað menningarstarf.

Starfshópnum er ætlað að leggja fram tillögur að breytingum, eftir atvikum á reglugerðum og lögum, sem gilda um skattlagningu á þeirri starfsemi sem fellur undir þriðja geirann eða telst til menningarstarfsemi. Starfshópurinn skal hafa að leiðarljósi að skattalegt umhverfi geti eflt og styrkt það mikilvæga starf sem unnið er af þúsundum sjálfboðaliða um allt land. Sérstaklega verði horft til þess að enn frekar verði hvatt til þess að einstaklingar og lögaðilar leggi starfsemi þriðja geirans lið. Þá verði leitast við að auka samræmi í lögum og reglum við sambærilega starfsemi í nágrannaríkjum okkar þar sem það er til bóta.

Á fundum starfshópsins hafa ákveðin atriði verið tekin til skoðunar. Þau helstu eru eftirfarandi:

• hugsanleg skilgreining á hugtökunum „almannaheill“ og „atvinnurekstur“ í lögum nr. 90/2003 um tekjuskatt,

• skattskylda fjármagnstekna hjá félögum sem starfa til almannaheilla,

• gjafafrádráttur atvinnufyrirtækja og hugsanlegur gjafafrádráttur einstaklinga,

• málaflokkar gjafafrádráttar,

• aðrir skattalegir hvatar, s.s. hugsanleg undanþága frá stimpilgjaldi, lækkun fasteignaskatts, aukinn innskattsréttur í virðisaukaskatti og endurgreiðsla virðisaukaskatts af húsnæði undir starfsemi til almenningsheilla.

Í vinnunni hefur komið fram mikilvægi þess að fá fram sjónarmið hagsmunaaðila sem tengjast starfsemi þriðja geirans. Í ljósi þess óskar starfshópurinn hér með eftir afstöðu hagsmunaaðila til ofangreindra atriða sem hafa ásamt öðrum verið til umræðu á fundum starfshópsins.

Auk þess er óskað eftir öðrum ábendingum og/eða tillögum frá hagsmunaaðilum sem stutt geta við vinnu starfshópsins eða aðgerðum sem stuðlað geta að eflingu og styrkingu á skattalegu umhverfi þriðja geirans.

Samhliða þessu er óskað eftir afstöðu hagsmunaaðila til núgildandi skattareglna og þá hvort að sýnilegar hindranir séu til staðar á núgildandi regluverki vegna skattlagningar á þeirri starfsemi sem talin er falla undir starfsemi þriðja geirans.

Starfshópurinn mun m.a. nota þau gögn sem hann fær í hendur til að vinna skýrslu um aðgerðir til að efla og styrkja skattalegt umhverfi þriðja geirans.

Samandregnar niðurstöður úr innsendum erindum verða birtar í skýrslunni en tillögur verða ekki sundurgreindar eftir hagsmunaaðilum.

Frestur til að skila inn ábendingum og/eða tillögum til starfshópsins er til og með föstudeginum 30. ágúst 2019. Senda skal ábendingar og/eða tillögur í samráðsgátt stjórnvalda, https://samradsgatt.island.is/.

Viltu senda inn umsögn um málið?

Smelltu hér til að skrá þig inn með Íslykli eða rafrænni auðkenningu.

Ef umsögnin er send fyrir hönd samtaka, fyrirtækis eða stofnunar þarf umboð þaðan, sjá nánar hér.