Samráð fyrirhugað 24.07.2019—12.08.2019
Til umsagnar 24.07.2019—12.08.2019
Niðurstöður í vinnslu frá 12.08.2019
Niðurstöður birtar 15.09.2021

Landsbyggðarverkefni-tillögur til að bregðast við vanda á landsbyggðinni

Mál nr. 195/2019 Birt: 24.07.2019 Síðast uppfært: 15.09.2021
  • Félagsmálaráðuneytið
  • Annað
  • Málefnasvið:
  • Húsnæðis- og skipulagsmál
  • Sveitarfélög og byggðamál

Niðurstöður birtar

Þrjár umsagnir bárust um málið þar sem umræddum tillögum var fagnað. Ein efnisleg athugasemd barst þess efnis að í tillögunum væri ekki vikið að takmörkunum á skammtímaleiguhúsnæði til ferðamannen tekið fram að löggjöf um gististaði væri ekki á forræði félagsmálaráðuneytisins en kallað væri eftir samræmdri stefnu stjórnvalda í húsnæðismálum. Þess má geta að félagsmálaráðuneytinu hefur verið unnið að frumvarpi um skammtímaleigu í fjöleignarhúsum.

Verkefnið hefur nú hlotið heitið Tryggð byggð og verið útvíkkað þannig að það nái til samstarfs á landsvísu um húsnæðisuppbyggingu á landsbyggðinn

Skjal að loknu samráði

Ferill máls

Málið var opið til umsagnar í gáttinni á tímabilinu 24.07.2019–12.08.2019. Umsagnir voru birtar jafnóðum og þær bárust. Skoða umsagnir. Unnið var úr þeim ábendingum og athugasemdum sem bárust og niðurstöður samráðsins birtar 15.09.2021.

Málsefni

Ríkisstjórnin leggur mikla áherslu á að bæta stöðu húsnæðismála. Það verkefni sem hér er kynnt er í samræmi við þau markmið sem sett eru fram í Byggðaáætlun ríkisstjórnarinnar og eru mikilvægur liður í framkvæmd hennar.

Á haustmánuðum boðaði félags- og barnamálaráðherra að bregðast þyrfti langvarandi stöðnun á húsnæðismarkaði á landsbyggðinni og fól Íbúðalánasjóði að fara af stað með tilraunaverkefni í því skyni að leita leiða til þess að bregðast við vandanum. Meðal fyrirmynda í tilraunaverkefninu eru lausnir frá Noregi en stórt hlutfall sveitarfélaga þar hefur tekist á við sambærilegar áskoranir og íslensk sveitarfélög á landsbyggðinni, svo sem ótryggan eða staðnaðan húsnæðismarkað eða mikinn skort á íbúðarhúsnæði.

Val á sveitarfélögum til þátttöku í verkefninu var unnið í samvinnu Íbúðalánasjóðs, Byggðastofnunar og Sambands Íslenskra sveitarfélaga og tók mið af því að áskoranirnar sem þau stæðu frammi fyrir væru mismunandi og á ólíkum landsvæðum. Þannig verði til breiðara framboð lausna í húsnæðimálum sem nýst geti sem flestum sveitarfélögum með sambærilegar eða svipaðar áskoranir. Íbúðalánasjóður hefur undanfarna mánuði unnið náið með tilraunasveitarfélögunum sjö að því að greina þann vanda sem þau standa frammi fyrir og á grundvelli þeirrar vinnu hefur sjóðurinn unnið tillögur að lausnum til þess að mæta þeim áskorunum sem steðja að sveitarfélögum á landsbyggðinni.

Hér kynnir félags- og barnamálaráðherra stöðu verkefnisins og þær aðgerðir sem fyrirhugaðar eru í þessum efnum.

Innsendar umsagnir

Afrita slóð á umsögn

#1 Ísafjarðarbær - 07.08.2019

Ísafjarðarbær fagnar tillögum Íbúðalánasjóðs um aðgerðir til að auka aðgang að viðunandi húsnæði á öllum landssvæðum, en tillögurnar varða m.a. leiðir til að koma til móts við það misvæði sem ríkir á milli byggingarkostnaðar og markaðsverðs á stórum hluta landsins og aðgengi að fjármagni á sömu kjörum og á virkari markaðssvæðum.

Afrita slóð á umsögn

#2 Samband íslenskra sveitarfélaga - 08.08.2019

Hjálagt sendist umsögn Sambands íslenskra sveitarfélaga.

F.h. sambandsins

Guðjón Bragason

Viðhengi
Afrita slóð á umsögn

#3 Hrunamannahreppur - 12.08.2019

2. Félagsmálaráðuneytið: Húsnæðisstuðningur. Samráðsgátt.

Oddviti kynnti drög að tillögum frá Félagsmálaráðuneytinu sem liggja fyrir í samráðsgátt stjórnvalda um sérstakan stuðning við húsnæðismarkaðinn á landsbyggðinni. Sveitarstjórn fagnar tillögunum.