Samráð fyrirhugað 24.07.2019—12.08.2019
Til umsagnar 24.07.2019—12.08.2019
Niðurstöður í vinnslu frá 12.08.2019
Niðurstöður birtar

Landsbyggðarverkefni-tillögur til að bregðast við vanda á landsbyggðinni

Mál nr. 195/2019 Birt: 24.07.2019 Síðast uppfært: 25.07.2019
  • Félagsmálaráðuneytið
  • Annað
  • Málefnasvið:
  • Húsnæðisstuðningur
  • Sveitarfélög og byggðamál

Niðurstöður í vinnslu

Umsagnarfrestur er liðinn (24.07.2019–12.08.2019). Umsagnir voru birtar jafnóðum og þær bárust. Skoða umsagnir. Niðurstöður samráðsins verða birtar þegar unnið hefur verið úr þeim ábendingum og athugasemdum sem bárust.

Málsefni

Ríkisstjórnin leggur mikla áherslu á að bæta stöðu húsnæðismála. Það verkefni sem hér er kynnt er í samræmi við þau markmið sem sett eru fram í Byggðaáætlun ríkisstjórnarinnar og eru mikilvægur liður í framkvæmd hennar.

Á haustmánuðum boðaði félags- og barnamálaráðherra að bregðast þyrfti langvarandi stöðnun á húsnæðismarkaði á landsbyggðinni og fól Íbúðalánasjóði að fara af stað með tilraunaverkefni í því skyni að leita leiða til þess að bregðast við vandanum. Meðal fyrirmynda í tilraunaverkefninu eru lausnir frá Noregi en stórt hlutfall sveitarfélaga þar hefur tekist á við sambærilegar áskoranir og íslensk sveitarfélög á landsbyggðinni, svo sem ótryggan eða staðnaðan húsnæðismarkað eða mikinn skort á íbúðarhúsnæði.

Val á sveitarfélögum til þátttöku í verkefninu var unnið í samvinnu Íbúðalánasjóðs, Byggðastofnunar og Sambands Íslenskra sveitarfélaga og tók mið af því að áskoranirnar sem þau stæðu frammi fyrir væru mismunandi og á ólíkum landsvæðum. Þannig verði til breiðara framboð lausna í húsnæðimálum sem nýst geti sem flestum sveitarfélögum með sambærilegar eða svipaðar áskoranir. Íbúðalánasjóður hefur undanfarna mánuði unnið náið með tilraunasveitarfélögunum sjö að því að greina þann vanda sem þau standa frammi fyrir og á grundvelli þeirrar vinnu hefur sjóðurinn unnið tillögur að lausnum til þess að mæta þeim áskorunum sem steðja að sveitarfélögum á landsbyggðinni.

Hér kynnir félags- og barnamálaráðherra stöðu verkefnisins og þær aðgerðir sem fyrirhugaðar eru í þessum efnum.

Innsendar umsagnir

Afrita slóð á umsögn

#1 Ísafjarðarbær - 07.08.2019

Ísafjarðarbær fagnar tillögum Íbúðalánasjóðs um aðgerðir til að auka aðgang að viðunandi húsnæði á öllum landssvæðum, en tillögurnar varða m.a. leiðir til að koma til móts við það misvæði sem ríkir á milli byggingarkostnaðar og markaðsverðs á stórum hluta landsins og aðgengi að fjármagni á sömu kjörum og á virkari markaðssvæðum.

Afrita slóð á umsögn

#2 Samband íslenskra sveitarfélaga - 08.08.2019

Hjálagt sendist umsögn Sambands íslenskra sveitarfélaga.

F.h. sambandsins

Guðjón Bragason

Viðhengi
Afrita slóð á umsögn

#3 Hrunamannahreppur - 12.08.2019

2. Félagsmálaráðuneytið: Húsnæðisstuðningur. Samráðsgátt.

Oddviti kynnti drög að tillögum frá Félagsmálaráðuneytinu sem liggja fyrir í samráðsgátt stjórnvalda um sérstakan stuðning við húsnæðismarkaðinn á landsbyggðinni. Sveitarstjórn fagnar tillögunum.