Samráð fyrirhugað 24.07.2019—28.08.2019
Til umsagnar 24.07.2019—28.08.2019
Niðurstöður í vinnslu frá 28.08.2019
Niðurstöður birtar 11.09.2019

Drög að frumvarpi til nýrra heildarlaga um innheimtu opinberra skatta og gjalda

Mál nr. 196/2019 Birt: 24.07.2019 Síðast uppfært: 11.09.2019
  • Fjármála- og efnahagsráðuneytið
  • Drög að frumvarpi til laga
  • Málefnasvið:
  • Skatta-, eigna- og fjármálaumsýsla

Niðurstöður birtar

Fjármála- og efnahagsráðuneytið þakkar umsagnaraðilum fyrri sendar umsagnir. Ráðuneytið hyggst leggja fram drög að frumvarpi til laga um innheimtu opinberra skatta og gjalda að nýju á samráðsgáttina til umsagnar, með stuttum umsagnarfresti, í ljósi þess að drögin hafa tekið breytingum frá því það var lagt fyrst fram til umsagnar. Tekin var ákvörðun um að veita hagsmunaaðilum tækifæri til að koma með frekari athugasemdir við drögin á þessu stigi, þ.e. áður en þau verða endanlega útbúin til framlagningar á Alþingi í október. Sjá nánari lýsingu í viðhengdu niðurstöðuskjali.

Nánar um niðurstöður

Ferill máls

Málið var opið til umsagnar í gáttinni á tímabilinu 24.07.2019–28.08.2019. Umsagnir voru birtar jafnóðum og þær bárust. Skoða umsagnir. Unnið var úr þeim ábendingum og athugasemdum sem bárust og niðurstöður samráðsins birtar 11.09.2019.

Málsefni

Fjármála- og efnahagsráðherra birtir til umsagnar drög að frumvarpi til laga um innheimtu opinberra skatta og gjalda.

Í frumvarpi þessu er lagt til að lögfestar verði reglur um innheimtu opinberra skatta og gjalda ásamt því að lagt er til að hluti ákvæða flytjist úr XIII. kafla laga um tekjuskatt, nr. 90/2003, að mestu leyti óbreytt yfir í frumvarp þetta og lög um endurgreiðslu oftekinna skatta og gjalda, nr. 29/1995, fari sömuleiðis inn í þessi lög, ásamt breytingum á fleiri lögum. Í dag eru reglur um innheimtu opinberra skatta og gjalda að finna á víð og dreif í hinum ýmsu lagabálkum en aðallega í XIII. kafla laga um tekjuskatt, nr. 90/2003. Að öðru leyti gilda stjórnsýslulög, nr. 37/1993, um alla meðferð stjórnsýslumála fyrir hönd ríkissjóðs og verklagsreglur sem innheimtumaður ríkissjóðs hefur sett sér ásamt reglugerð frá fjármála- og efnahagsráðherra, nr. 1060/2014, sem að sumu leyti er orðin úrelt og þarfnast endurútgáfu. Helsta markmiðið með gerð frumvarpsins er að tryggja sem best réttaröryggi gjaldenda gagnvart ríkissjóði þegar kemur að innheimtu opinberra skatta og gjalda og lögfesta gildandi framkvæmd ásamt því að frumvarpið felur í sér nokkrar breytingar sem talið er að verði til bóta í framkvæmd og auki jafnræði gjaldenda. Fyrirmynd að frumvarpinu er að einhverju leyti sótt til nágrannalanda Íslands.

Tengd mál

Innsendar umsagnir

Afrita slóð á umsögn

#1 Nasdaq verðbréfamiðstöð hf. - 28.08.2019

Meðfylgjandi er umsögn Nasdaq verðbréfamiðstöðvar hf.

Viðhengi
Afrita slóð á umsögn

#2 Persónuvernd - 28.08.2019

Persónuvernd hyggst veita umsögn um drög að frumvarpi til nýrra heildarlaga um innheimtu opinberra skatta og gjalda við fyrsta tækifæri en vegna anna hjá stofnuninni er ekki unnt að ljúka henni innan þess frests sem gefinn hefur verið í samráðsgátt.

Persónuvernd mun gera alvarlegar athugasemdir við 19. gr. draganna.

F.h. Persónuverndar,

Vigdís Eva Líndal

Skrifstofustjóri upplýsingaöryggis

Afrita slóð á umsögn

#3 Samtök atvinnulífsins - 28.08.2019

Góðan dag,

Meðfylgjandi er umsögn Samtaka atvinnulífsins um fyrirliggjandi frumvarpsdrög.

Virðingarfyllst,

Heiðrún Björk Gísladóttir

Viðhengi