Samráð fyrirhugað 02.10.2018—16.10.2018
Til umsagnar 02.10.2018—16.10.2018
Niðurstöður í vinnslu frá 16.10.2018
Niðurstöður birtar 26.10.2018

Drög að reglugerð um raf- og rafeindatækjaúrgang

Mál nr. 147/2018 Birt: 02.10.2018 Síðast uppfært: 26.10.2018
  • Umhverfis- og auðlindaráðuneytið
  • Drög að reglugerð
  • Málefnasvið:
  • Umhverfismál

Niðurstöður birtar

Reglugerðardrög voru send til umsagnar helstu hagsmunaaðila og lágu einnig á samráðsgátt Stjórnarráðsins. Umsagnarferli stóð frá 2. október til 16. október. Tvær umsagnir bárust, frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga og Úrvinnslusjóði. Tekið hefur verið tilliti til athugasemdanna við lokafrágang reglugerðarinnar.

Ferill máls

Málið var opið til umsagnar í gáttinni á tímabilinu 02.10.2018–16.10.2018. Umsagnir voru birtar jafnóðum og þær bárust. Skoða umsagnir. Unnið var úr þeim ábendingum og athugasemdum sem bárust og niðurstöður samráðsins birtar 26.10.2018.

Málsefni

Óskað er eftir umsögnum um drög að nýrri reglugerð um raf- og rafeindatækjaúrgang. Markmið reglugerðarinnar er að innleiða að fullu tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2012/19/ESB frá 4. júlí 2012 um raf- og rafeindabúnaðarúrgang (endurútgefin).

Óskað er eftir umsögnum um drög að nýrri reglugerð um raf- og rafeindatækjaúrgang. Markmið reglugerðarinnar er að innleiða að fullu tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2012/19/ESB frá 4. júlí 2012 um raf- og rafeindabúnaðarúrgang en innleiðing þeirrar tilskipunar hófst með setningu laga nr. 65/2017, um breytingu á lögum um meðhöndlun úrgangs. Meðal helstu breytinga má nefna nýja flokkun raf- og rafeindatækja (áður var flokkað í tíu flokka en nú verður flokkað í sex) og sett eru ný markmið um söfnun og endurnýtingu raf- og rafeindatækjaúrgangs. Fyrir frekari umfjöllun um tilskipun 2012/19/ESB er vísað til kafla 3.1 í frumvarpi til laga um breytingu á lögum um meðhöndlun úrgangs o.fl., þingskjal 453 í 333. máli á 146. löggjafarþingi (https://www.althingi.is/altext/146/s/0453.html). Gert er ráð fyrir að reglugerð nr. 442/2015, um raf- og rafeindatækjaúrgang, falli brott samhliða setningu nýrrar reglugerðar.

Óskað er eftir því að athugasemdir berist í samráðsgátt Stjórnarráðsins eigi síðar en 16. október nk.

Innsendar umsagnir

Afrita slóð á umsögn

#1 Samband íslenskra sveitarfélaga - 16.10.2018

Meðfylgjandi er umsögn Sambands íslenskra sveitarfélaga um drög að reglugerð um raf- og rafeindatækjabúnað

Viðhengi