Samráð fyrirhugað
Samráð stendur yfir 02.10.18 - 16.10.18
Niðurstöður í vinnslu
Niðurstöður birtar

Drög að reglugerð um raf- og rafeindatækjaúrgang

Mál nr. S-147/2018 Stofnað: 02.10.2018
  • Umhverfis- og auðlindaráðuneytið
  • Drög að reglugerð
  • Málefnasvið:
  • Umhverfismál

Samráð stendur yfir

Umsagnarfrestur er 02.10.18 - 16.10.18. Umsagnir eru birtar jafnóðum og þær berast. Niðurstöður samráðsins verða birtar þegar unnið hefur verið úr þeim ábendingum og athugasemdum sem berast.
Senda inn umsögn

Málsefni

Óskað er eftir umsögnum um drög að nýrri reglugerð um raf- og rafeindatækjaúrgang. Markmið reglugerðarinnar er að innleiða að fullu tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2012/19/ESB frá 4. júlí 2012 um raf- og rafeindabúnaðarúrgang (endurútgefin).

Óskað er eftir umsögnum um drög að nýrri reglugerð um raf- og rafeindatækjaúrgang. Markmið reglugerðarinnar er að innleiða að fullu tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2012/19/ESB frá 4. júlí 2012 um raf- og rafeindabúnaðarúrgang en innleiðing þeirrar tilskipunar hófst með setningu laga nr. 65/2017, um breytingu á lögum um meðhöndlun úrgangs. Meðal helstu breytinga má nefna nýja flokkun raf- og rafeindatækja (áður var flokkað í tíu flokka en nú verður flokkað í sex) og sett eru ný markmið um söfnun og endurnýtingu raf- og rafeindatækjaúrgangs. Fyrir frekari umfjöllun um tilskipun 2012/19/ESB er vísað til kafla 3.1 í frumvarpi til laga um breytingu á lögum um meðhöndlun úrgangs o.fl., þingskjal 453 í 333. máli á 146. löggjafarþingi (https://www.althingi.is/altext/146/s/0453.html). Gert er ráð fyrir að reglugerð nr. 442/2015, um raf- og rafeindatækjaúrgang, falli brott samhliða setningu nýrrar reglugerðar.

Óskað er eftir því að athugasemdir berist í samráðsgátt Stjórnarráðsins eigi síðar en 16. október nk.

Viltu senda inn umsögn um málið

Aðeins innskráðir notendur geta sent inn umsagnir um málið.
Smelltu hér til að skrá þig inn í gegnum Ísland.is