Samráð fyrirhugað 04.09.2019—19.09.2019
Til umsagnar 04.09.2019—19.09.2019
Niðurstöður í vinnslu frá 19.09.2019
Niðurstöður birtar 20.09.2019

Frumvarp til laga um breytingu á tollalögum og fleiri lögum (fyrirkomulag tollafgreiðslu og tollgæslu).

Mál nr. 216/2019 Birt: 04.09.2019 Síðast uppfært: 01.11.2019
  • Fjármála- og efnahagsráðuneytið
  • Drög að frumvarpi til laga
  • Málefnasvið:
  • Skatta-, eigna- og fjármálaumsýsla

Niðurstöður birtar

Fjármála- og efnahagsráðuneytið telur ekki tilefni til að bregðast sérstaklega við áðurnefndum umsögnum. Tekið er undir það að leggja þarf áherslu á vönduð vinnubrögð við sameininguna og að vel verði staðið að breytingastjórnun og kynninga- og upplýsingaflæði til starfsmanna.

Nánar um niðurstöður

Ferill máls

Málið var opið til umsagnar í gáttinni á tímabilinu 04.09.2019–19.09.2019. Umsagnir voru birtar jafnóðum og þær bárust. Skoða umsagnir. Unnið var úr þeim ábendingum og athugasemdum sem bárust og niðurstöður samráðsins birtar 20.09.2019.

Málsefni

Verði frumvarpið að lögum mun tollafgreiðsla og tollgæsla, sem tollstjóri annast nú, færast til ríkisskattstjóra frá og með 1. janúar 2020.

Meginefni frumvarpsins felur í sér þá breytingu að sameina verkefni á sviði tollafgreiðslu og tollgæslu, sem embætti tollstjóra annast nú, og þau verkefni sem embætti ríkisskattstjóra sinnir, m.a. með bætta þjónustu, samþættingu, sjálfvirknivæðingu og stafræna opinbera þjónustu að leiðarljósi. Mikil tækifæri felast í því að heildarferli þjónustu, álagningar, innheimtu og eftirlits sé á hendi eins og sama aðilans. Árangur við vettvangseftirlit tollgæslu ætti að aukast, auk þess sem möguleikar til að takast á við stærri efnahagsbrot innanlands og yfir landamæri, s.s. peningaþvætti, verða meiri. Með sameiningu ríkisskattstjóra og tollstjóra verður til ein öflug og leiðandi upplýsingastofnun, undir heitinu Skatturinn, sem verður betur í stakk búin til að takast á við áskoranir til framtíðar en tvær minni sjálfstæðar stofnanir, almenningi, starfsmönnum, ríkisaðilum og samfélaginu til hagsbóta.

Tengd mál

Innsendar umsagnir

Afrita slóð á umsögn

#1 Samtök atvinnulífsins - 19.09.2019

Góðan dag,

Meðfylgjandi er umsögn Samtaka atvinnulífsins um frumvarpið.

Virðingarfyllst,

f.h. SA

Heiðrún Björk Gísladóttir

Viðhengi
Afrita slóð á umsögn

#2 Tollvarðafélag Íslands - 19.09.2019

Sæl,

Meðfylgjandi er umsögn Tollvarðafélags Íslands um frumvarpið.

Virðingarfyllst,

f.h. TFÍ

Birna Friðfinnsdóttir

Formaður TFÍ

Viðhengi