Samráð fyrirhugað 04.09.2019—18.09.2019
Til umsagnar 04.09.2019—18.09.2019
Niðurstöður í vinnslu frá 18.09.2019
Niðurstöður birtar 15.01.2020

Drög að reglugerð um viðbótartryggingar varðandi salmonellu vegna sendinga af kjúklingakjöti, hænueggjum og kalkúnakjöti

Mál nr. 217/2019 Birt: 04.09.2019 Síðast uppfært: 15.01.2020
  • Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið
  • Drög að reglugerð
  • Málefnasvið:
  • Landbúnaður

Niðurstöður birtar

Drög að reglugerðinni voru sett á samráðsgátt Stjórnarráðsins til almennrar kynningar og umsagnar. Engin umsögn barst. Reglugerðin var sett 19. september 2019 og tók gildi 1. janúar 2020.

Ferill máls

Málið var opið til umsagnar í gáttinni á tímabilinu 04.09.2019–18.09.2019. Umsagnir voru birtar jafnóðum og þær bárust. Skoða umsagnir. Unnið var úr þeim ábendingum og athugasemdum sem bárust og niðurstöður samráðsins birtar 15.01.2020.

Málsefni

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið kynnir til umsagnar drög að reglugerð um viðbótartryggingar varðandi salmonellu vegna sendinga af kjúklingakjöti, hænueggjum og kalkúnakjöti.

Tilgangur reglugerðar þessarar er að koma á viðbótartryggingum (samkvæmt 2. mgr. 8. gr. reglugerðar (EB) nr. 853/2004) vegna salmonellu í sendingum til Íslands af kjúklingakjöti, hænueggjum og kalkúnakjöti.

Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í 31. gr. a laga nr. 93/1995, um matvæli og með vísan til ákvörðunar Eftirlitsstofnunar EFTA (ESA) nr. 001/19/COL, dags. 16. janúar 2019, þar sem heimilaðar voru viðbótartryggingar í tilviki Íslands, sbr. reglur um viðbótartryggingar vegna salmonellu sem er að finna í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 853/2004 frá 29. apríl 2004 um sérstakar reglur um hollustuhætti sem varða matvæli úr dýraríkinu, sem tekin var upp í EES-samninginn með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 137/2007.