Samráð fyrirhugað 23.09.2019—30.09.2019
Til umsagnar 23.09.2019—30.09.2019
Niðurstöður í vinnslu frá 30.09.2019
Niðurstöður birtar 08.01.2021

Drög að breytingu á reglugerð um tryggingar vegna pakkaferða og samtengdrar ferðatilhögunar

Mál nr. 231/2019 Birt: 23.09.2019 Síðast uppfært: 08.01.2021
  • Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið
  • Drög að reglugerð
  • Málefnasvið:
  • Ferðaþjónusta

Niðurstöður birtar

Umsögn sú sem barst um málið leiddi við úrvinnslu þess ekki til breytinga á því. Breytingarnar voru annars vegar til ívilnunar fyrir fyrirtæki starfandi við sölu pakkaferða og leiða hins vegar af lögboðinni tryggingaskyldu seljenda pakkaferða.

Skjal að loknu samráði

Ferill máls

Málið var opið til umsagnar í gáttinni á tímabilinu 23.09.2019–30.09.2019. Umsagnir voru birtar jafnóðum og þær bárust. Skoða umsagnir. Unnið var úr þeim ábendingum og athugasemdum sem bárust og niðurstöður samráðsins birtar 08.01.2021.

Málsefni

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið birtir til umsagnar drög að breytingu á reglugerð um tryggingar vegna pakkaferða og samtengdrar ferðatilhögunar, nr. 150/2019.

Reglugerð um tryggingar vegna pakkaferða og samtengdrar ferðatilhögunar, nr. 150/2019, tók gildi í febrúar sl. Með reglugerðinni eru nánar útfærð ákvæði VII. kafla laga um pakkaferðir og samtengda ferðatilhögun, nr. 95/2018, sem fjalla um tryggingaskyldu seljenda og skipuleggjenda pakkaferða og samtengdrar ferðatilhögunar. Með reglugerðinni var tekin upp ný aðferð við útreikning tryggingafjárhæðar og við framkvæmd hennar hafa komið í ljós nokkur atriði sem rétt þykir að gera breytingar varðandi.

Lagðar eru til fernar breytingar á reglugerðinni. Í fyrsta lagi er lögð til breyting á f-lið 1. mgr. 6. gr. varðandi árlega upplýsingagjöf tryggingaskyldra aðila. Breytingin er til einföldunar á þeim upplýsingum sem standa þarf skil á þar sem ekki verður skylt að tilgreina söluverð einstakra ferða.

Í öðru lagi er lagt til að við ákvörðun tryggingafjárhæðar verði Ferðamálastofu heimilt að taka tillit til þess ef veruleg breyting verður á þeim gildum sem mynda grundvöll útreiknaðrar tryggingafjárhæðar. Verði þannig veruleg breyting á því hversu löngu fyrir upphaf ferðar hún þarf að vera fullgreidd og hlutfalli staðfestingargreiðslu verður heimilt að taka tillit til þeirra breytinga við ákvörðun tryggingafjárhæðar.

Í þriðja lagi er lagt til að tryggingafjárhæð geti aldrei verið hærri en 80% af tryggingaskyldri veltu þess rekstrarárs sem fjárhæð miðast við.

Í fjórða lagi er lagt til að kveðið verði með skýrari hætti í 8. gr. á um að heimilt sé að lækka tryggingafjárhæð hluta úr ári þegar miklar árstíðabundnar sveiflur eru í rekstri tryggingaskylds aðila. Þessi breyting tengist breytingu á 7. gr. reglugerðarinnar þar sem lagt er til að tryggingafjárhæð geti aldrei verið hærri en 80% af tryggingaskyldri veltu viðmiðunarárs en hjá þeim aðilum sem eru með stóran hluta af veltu hvers rekstrarárs yfir sumarmánuðina getur tryggingafjárhæðin verið óeðlilega há sé ekki tekið tilliti til sveiflna í rekstri. Sveiflur í rekstri þurfa þó að vera það miklar að tryggingafjárhæð yrði a.m.k. helmingi lægri yfir lágönn en yfir háönn.

Innsendar umsagnir

Afrita slóð á umsögn

#1 Samtök ferðaþjónustunnar - 30.09.2019

Ágæti viðtakandi,

Í viðhengi er umsögn Samtaka ferðaþjónustunnar um drög að breytingu á reglugerð um tryggingar vegna pakkaferða og samtengdrar ferðatilhögunar.

Ég væri þakklátur fyrir staðfestingu á móttöku.

Virðingarfyllst

f.h. SAF

Gunnar Valur Sveinsson

Viðhengi