Samráð fyrirhugað 04.10.2019—25.10.2019
Til umsagnar 04.10.2019—25.10.2019
Niðurstöður í vinnslu frá 25.10.2019
Niðurstöður birtar

Frumvarp, hollustuhættir og mengunarvarnir (viðaukar)

Mál nr. 243/2019 Birt: 04.10.2019 Síðast uppfært: 11.10.2019
  • Umhverfis- og auðlindaráðuneytið
  • Drög að frumvarpi til laga
  • Málefnasvið:
  • Umhverfismál

Til umsagnar

Umsagnarfrestur er 04.10.2019–25.10.2019. Umsagnir eru birtar jafnóðum og þær berast. Niðurstöður samráðsins verða birtar þegar unnið hefur verið úr þeim ábendingum og athugasemdum sem berast.
Senda inn umsögn

Málsefni

Í frumvarpinu eru lagðar til breytingar á starfsleyfis- eða skráningarskyldri starfsemi í þá veru að einungis verði gerð krafa um starfsleyfi eða að starfsemi sé skráð þegar þess er þörf með tilliti til umfangs og eðli starfseminnar. Markmið með frumvarpinu er að einfalda regluverk í þágu atvinnulífs og almennings.

Með frumvarpinu eru lagðar til breytingar í tengslum við starfsleyfis- eða skráningarskylda starfsemi í þá veru að einungis verði gerð krafa um starfsleyfi eða að starfsemi sé skráð þegar þess er þörf með tilliti til umfangs og eðli starfseminnar.

Frumvarpið felur m.a. í sér breytingar á viðaukum laga um hollustuhætti og mengunarvarnir sem lista upp starfsleyfis- og skráningarskylda starfsemi. Við mat á því hvort starfsemi skuli vera háð starfsleyfi eða skráningu er byggt á áhættumati af viðkomandi starfsemi. Þannig er lagt til í frumvarpinu að sú starfsemi sem skorar hátt í áhættumati verði áfram starfsleyfis- eða skráningarskyld en sú starfsemi, sem skorar lágt verði ekki háð starfsleyfis- eða skráningarskyldu.

Þrátt fyrir þær lagabreytingar sem ráðgerðar eru þurfa þau fyrirtæki, sem verða ekki starfsleyfis- og skráningarskyld eftir sem áður að uppfylla þær kröfur sem fram koma í lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir. Einnig er gert ráð fyrir að stjórnvöld hafi áfram heimildir til þess að bregðast við í þeim tilvikum þar sem misbrestur verður á að reglum sé fylgt, svo sem með beitingu þvingunarúrræða.

Tengd mál

Viltu senda inn umsögn um málið?

Smelltu hér til að skrá þig inn með Íslykli eða rafrænni auðkenningu.

Ef umsögnin er send fyrir hönd samtaka, fyrirtækis eða stofnunar þarf umboð þaðan, sjá nánar hér.