Samráð fyrirhugað 17.10.2019—11.11.2019
Til umsagnar 17.10.2019—11.11.2019
Niðurstöður í vinnslu frá 11.11.2019
Niðurstöður birtar

Tillaga um fullgildingu samþykktar Alþjóðavinnumálastofnunarinnar nr. 190, um aðgerðir gegn ofbeldi og áreitni

Mál nr. 256/2019 Birt: 17.10.2019
  • Félagsmálaráðuneytið
  • Annað
  • Málefnasvið:
  • Vinnumarkaður og atvinnuleysi

Niðurstöður í vinnslu

Umsagnarfrestur er liðinn (17.10.2019–11.11.2019). Umsagnir voru birtar jafnóðum og þær bárust. Skoða umsagnir. Niðurstöður samráðsins verða birtar þegar unnið hefur verið úr þeim ábendingum og athugasemdum sem bárust.

Málsefni

Leitað er umsagnar um fullgildingu íslenskra stjórnvalda á samþykkt Alþjóðavinnumálastofnunarinnar nr. 190, um aðgerðir gegn ofbeldi og áreitni, sem afgreidd var á 108. Alþjóðavinnumálaþinginu í Genf í júní 2019.

Leitað er umsagnar um fullgildingu íslenskra stjórnvalda á samþykkt Alþjóðavinnumálastofnunarinnar nr. 190, um aðgerðir gegn ofbeldi og áreitni, sem afgreidd var á 108. Alþjóðavinnumálaþinginu í Genf í júní 2019.

Samþykkt Alþjóðavinnumálastofnunarinnar nr. 190, um áreitni og ofbeldi, felur í sér viðurkenningu á því að ofbeldi og áreitni á vinnustöðum og í heimi vinnunnar getur falið í sér mannréttindabrot eða misnotkun. Það sé ógn við jafnrétti og óviðunandi og ósamrýmanlegt mannsæmandi vinnu. Í samþykktinni felst einnig áhersla á mikilvægi þess að vinnumenning byggist á gagnkvæmri virðingu og mannlegri reisn. Samþykktinni er ætlað að vernda launafólk og aðra einstaklinga á vinnumarkaði. Fullgilding hennar felur í sér skuldbindingu aðildarríkis að gripa til forvarna og aðgerða gegn áreitni og ofbeldi. Þetta skal gera í samræmi við landslög og aðstæður í hverju ríki og í samráði við heildarsamtök launafólks og atvinnurekendur. Í samþykktinni er talið upp með hvaða hætti þetta skuli gera. Aðildarríki skal enn fremur setja lög, reglugerðir um efni samþykktarinnar og móta stefnu sem tryggir jafnrétti og jafna meðferð í starfi. Aðildarríki skal einnig gera viðeigandi ráðstafanir til að koma í veg fyrir ofbeldi og áreitni á vinnustöðum.

Með fullgildingu undirgengst aðildarríki samþykktarinnar að haft sé alþjóðlegt eftirlit með framkvæmd hennar. Það felst í reglubundinni skýrslugjöf til Alþjóðavinnumálastofnunarinnar.

Alþjóðavinnumálaþingi afgreiddi tilmæli nr. 206, um ofbeldi og áreitni. Í þeim felast nánari ábendingar og tillögur um framkvæmd á einstökum ákvæðum samþykktarinnar. Tilmæli eru ekki skuldbindandi fyrir aðildarríki.

Innsendar umsagnir

Afrita slóð á umsögn

#1 BSRB - 04.11.2019

Í viðhengi er umsögn BSRB.

Virðingarfyllst,

Dagný Aradóttir Pind

Viðhengi
Afrita slóð á umsögn

#2 Bandalag háskólamanna - 07.11.2019

Umsögn BHM um tillögu um fullgildingu samþykktar Alþjóðavinnumálastofnunarinnar nr. 190, um aðgerðir gegn ofbeldi og áreitni.

Viðhengi
Afrita slóð á umsögn

#3 Rafiðnaðarsamband Íslands - 11.11.2019

Meðfylgjandi er umsögn Rafiðnaðarsambands Íslands um fullgildingu samþykktar ILO nr. 190 um aðgerðir gegn ofbeldi og áreitni.

Með kveðju,

Kristján Þórður

Viðhengi
Afrita slóð á umsögn

#4 Alþýðusamband Íslands - 11.11.2019

Alþýðusamband Íslands tók virkan þátt í gerð þessarar samþykktar ILO og styður mjög eindregið að hún verði staðfest af Íslands hálfu sem allra fyrst. Báðir aðilar vinnumarkaðarins og íslensk stjórnvöld greiddu samþykktinni atkvæði sitt þá er þing ILO samþykkti hana.

Magnús M. Norðdahl hrl.,

lögfræðingur ASÍ.