Samráð fyrirhugað 21.10.2019—04.11.2019
Til umsagnar 21.10.2019—04.11.2019
Niðurstöður í vinnslu frá 04.11.2019
Niðurstöður birtar 11.11.2019

Frumvarp til laga um breytingar á lögum um almannatryggingar (hálfur lífeyrir)

Mál nr. 262/2019 Birt: 21.10.2019 Síðast uppfært: 11.11.2019
  • Félagsmálaráðuneytið
  • Drög að frumvarpi til laga
  • Málefnasvið:
  • Málefni aldraðra

Niðurstöður birtar

Ein athugasemd barst við frumvarpið og var tekið tillit til þeirrar athugasemdar eftir því sem unnt var.

Ferill máls

Málið var opið til umsagnar í gáttinni á tímabilinu 21.10.2019–04.11.2019. Umsagnir voru birtar jafnóðum og þær bárust. Skoða umsagnir. Unnið var úr þeim ábendingum og athugasemdum sem bárust og niðurstöður samráðsins birtar 11.11.2019.

Málsefni

Í frumvarpinu er gert ráð fyrir breytingum á lögum um almannatryggingar að því er varðar hálfan ellilífeyri.

Heimild til töku hálfs ellilífeyris var sett með lögum nr. 116/2016, um breytingu á lögum um almannatryggingar, lögum um félagslega aðstoð og lögum um málefni aldraðra, og öðlaðist heimildin gildi 1. janúar 2018. Í úrræðinu felst aukinn sveigjanleiki við starfslok eins og lýst er í almennum athugasemdum í frumvarpi því er varð að lögum nr. 116/2016. Ákveðin reynsla er komin á framkvæmd ákvæðisins og er tilefni lagasetningar að bregðast við þeim athugasemdum sem borist hafa ráðuneytinu. Gagnrýnt hefur verið að skilyrði sé sett fyrir greiðslu hálfs lífeyris að samanlagður áunninn réttur til ellilífeyris frá skyldubundnum atvinnutengdum lífeyrissjóðum og frá almannatryggingum verði að nema að lágmarki fjárhæð fulls ellilífeyris almannatrygginga. Er á það bent á að sjóðfélagar í lífeyrissjóðum þurfi að eiga töluverð réttindi í lífeyrissjóðum til þess að geta nýtt sér úrræðið en að þeir sem eigi takmörkuð réttindi eigi ekki kost á töku hálfs lífeyris. Þá hefur það verið talið vera í andstöðu við meginmarkmið laganna að einstaklingar sem ættu ekki rétt á lífeyri frá almannatryggingum vegna tekjutengingar bótanna geti engu að síður fengið greiddan hálfan lífeyri þar sem hálfur lífeyrir sé með öllu óháður öðrum tekjum lífeyrisþega. Loks hefur verið bent á að setja ætti það skilyrði fyrir töku hálfs lífeyris að um áframhaldandi þátttöku á vinnumarkaði sé að ræða þar sem starfssamband viðkomandi einstaklinga sé í samræmi við markmið og tilgang með töku hálfs lífeyris. Er frumvarpi þessu ætlað að bæta úr því sem að framan greinir.

Innsendar umsagnir

#1 - 04.11.2019

Umsögn barst en birtist ekki í gáttinni samkvæmt ákvörðun ábyrgðaraðila samráðsmálsins. Upplýsingalög gilda, sjá nánar í Um samráðsgáttina

Afrita slóð á umsögn

#2 Alþýðusamband Íslands - 04.11.2019

Umsögn ASÍ er meðfylgjandi í viðhengi.

Virðingarfyllst,

Henný Hinz, hagfræðingur ASÍ

Viðhengi