Samráð fyrirhugað 31.10.2019—14.11.2019
Til umsagnar 31.10.2019—14.11.2019
Niðurstöður í vinnslu frá 14.11.2019
Niðurstöður birtar 26.05.2020

Drög að Sóknaráætlun Vesturlands 2020-2024

Mál nr. 273/2019 Birt: 31.10.2019 Síðast uppfært: 26.05.2020
  • Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið
  • Annað
  • Málefnasvið:
  • Sveitarfélög og byggðamál

Niðurstöður birtar

Sóknaráætlun Vesturlands fyrir árin 2020-2024 var sett í opið samráðferli þar sem allir gátu sent inn ábendingar og tillögur varðandi áætlunina, markmið hennar og innihald. Því ferli lauk í nóvember og í meðfylgjandi hlekk má sjá útkomuna og endanlega áætlun.

Skjal að loknu samráði

Ferill máls

Málið var opið til umsagnar í gáttinni á tímabilinu 31.10.2019–14.11.2019. Umsagnir voru birtar jafnóðum og þær bárust. Skoða umsagnir. Unnið var úr þeim ábendingum og athugasemdum sem bárust og niðurstöður samráðsins birtar 26.05.2020.

Málsefni

Sóknaráætlun Vesturlands fyrir árin 2020-2024 hefur verið sett í opið samráðferli þar sem allir geta sent inn ábendingar og tillögur varðandi áætlunina; markmið hennar og innihald. Umsagnarfrestur er til og með 14. nóvember nk.

Sóknaráætlun Vesturlands 2020-2024 er þróunaráætlun landshlutans og felur í sér stöðumat hans, framtíðarsýn, markmið og áherslur til að ná fram þeirri framtíðarsýn. Sóknaráætlun Vesturlands byggir á fimm grunnþáttum; velferð, umhverfi, samgöngur, menning og atvinna. Þá voru allir þessir grunnþættir tengdir við heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna. Í áætluninni eru sett fram skýr mælanleg markmið og áherslur sem verða leiðarljós við val á áhersluverkefnum sem og við úthlutun úr Uppbyggingarsjóði Vesturlands.

Sóknaráætlun fyrir Vesturland var unnin á tímabilinu mars - október 2019. Haldið var fjölmennt íbúaþing þar sem Vestlendingum gafst kostur á að koma sínum sjónarmiðum á framfæri. Samráðsvettvangur Sóknaráætlunar Vesturlands kom síðan að frekari vinnu við mótun stefnunnar, en hann skipa fulltrúar frá sveitarfélögum, atvinnulífi, menningarlífi, fræðasamfélaginu, félagasamtökum og öðrum haghöfum.

Niðurstaða vinnunnar er framtíðarsýn, markmið og áherslur sem ætlað er að munu stuðla að frekari vexti og framgangi á Vesturlandi og gera landshlutann samkeppnishæfari og betri búsetukost. Það er von okkar að áætlunin gefi til kynna framsýni, athafnasemi, metnað, virðingu og samvinnu.