Samráð fyrirhugað 07.11.2019—21.11.2019
Til umsagnar 07.11.2019—21.11.2019
Niðurstöður í vinnslu frá 21.11.2019
Niðurstöður birtar 15.01.2020

Drög að reglugerð um viðbótartryggingar varðandi salmonellu vegna sendinga af nauta- og svínakjöti

Mál nr. 280/2019 Birt: 07.11.2019 Síðast uppfært: 15.01.2020
  • Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið
  • Drög að reglugerð
  • Málefnasvið:
  • Landbúnaður

Niðurstöður birtar

Drög að reglugerðinni voru sett á samráðsgátt Stjórnarráðsins til almennrar kynningar og umsagnar. Engin umsögn barst sem ekki gaf tilefni til breytinga. Reglugerðin var sett 2. desember 2019 og tók gildi 1. janúar 2020.

Ferill máls

Málið var opið til umsagnar í gáttinni á tímabilinu 07.11.2019–21.11.2019. Umsagnir voru birtar jafnóðum og þær bárust. Skoða umsagnir. Unnið var úr þeim ábendingum og athugasemdum sem bárust og niðurstöður samráðsins birtar 15.01.2020.

Málsefni

Tilgangur reglugerðar þessarar er að koma á viðbótartryggingum (samkvæmt 2. mgr. 8. gr. reglugerðar (EB) nr. 853/2004 sem innleidd er með reglugerð nr. 104/2010) vegna salmonellu í sendingum til Íslands af nauta- og svínakjöti.

Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í 31. gr. a laga nr. 93/1995 um matvæli og með vísan til breytinga á reglugerðum (EB) nr. 853/2004 um sérstakar reglur um hollustuhætti sem varða matvæli úr dýraríkinu og (EB) nr. 1668/2005 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 853/2004 að því er varðar sérstakar ábyrgðir varðandi salmonellu vegna sendinga af tilteknum tegundum kjöts og eggja til Finnlands og Svíþjóðar, sem teknar voru upp í EES-samninginn með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 247/2019, 25. október 2019.

Tengd mál

Innsendar umsagnir

Afrita slóð á umsögn

#1 Félag svínabænda - 21.11.2019

Í viðhengi er umsögn Félags svínabænda.

Ingvi Stefánsson

formaður Félags svínabænda

Viðhengi