Samráð fyrirhugað 20.11.2019—04.12.2019
Til umsagnar 20.11.2019—04.12.2019
Niðurstöður í vinnslu frá 04.12.2019
Niðurstöður birtar

Áform um frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 72/1994 um merkingar og upplýsingaskyldu varðandi vörur sem tengjast orkunotkun

Mál nr. 287/2019 Birt: 19.11.2019 Síðast uppfært: 22.11.2019
  • Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið
  • Áform um lagasetningu
  • Málefnasvið:
  • Orkumál
  • Markaðseftirlit, neytendamál og stjórnsýsla atvinnumála

Niðurstöður í vinnslu

Umsagnarfrestur er liðinn (20.11.2019–04.12.2019). Umsagnir voru birtar jafnóðum og þær bárust. Skoða umsagnir. Niðurstöður samráðsins verða birtar þegar unnið hefur verið úr þeim ábendingum og athugasemdum sem bárust.

Málsefni

Lagðar eru til breytingar á lögum nr. 72/1994 um merkingar og upplýsingaskyldu varðandi vörur sem tengjast orkunotkun vegna innleiðingar reglugerðar (ESB) 2017/1369 um setningu regluverks um orkumerkingar.

Gildissvið reglugerðar 2017/1369 er það sama og gildissvið tilskipunar nr. 2010/30/EU um orkumerkingar en með reglugerðinni eru reglurnar uppfærðar og skýrðar með hliðsjón af tæknilegum framförum í orkunýtni vara. Þá er gert skýrt að reglugerðin gildir um allar vörur sem eru boðnar fram á innri markaðinum í fyrsta sinn, að meðtöldum notuðum vörum sem eru innfluttar.

Þetta ætti að lækka kostnað fyrir framleiðendur, gera það að verkum að allir starfi á sama vettvangi og eftir sömu reglum og tryggja frjálst flæði vöru á innri markaðinum. Með reglugerðinni er gert skýrt að reglugerð nr. 765/2008 um markaðseftirlit gildi einnig um orkutengdar vörur.

Með reglugerðinni er skali orkumerkinga endurnýjaður, þar sem nauðsynlegt er að gera ítarlegri greinarmun á vörum vegna tækniþróunar í orkunýtni vara, og auka þannig skilvirkni orkumerkinga. Núverandi merkingar verða því endurskalaðar á einsleitum A til G skala en efsti flokkur nýrra orkumerkinga á að vera auður til að hvetja til áframhaldandi tækniframfara og framleiðni og skilvirkari vörum. Birgjar skulu afhenda bæði núgildandi og endurskalaða merkingu til söluaðila í ákveðinn tíma samkvæmt reglugerðinni en eldri merkingar á sýningareintökum og á vefsíðum skulu standa þar til dagsetning verður ákveðin sem ógildir eldri merkingar.

Samkvæmt reglugerðinni halda núgildandi reglur um tilteknar vörur, sem hafa verið innleiddar með framseldum gerðum á grundvelli tilskipunarinnar, gildi sínu þangað til þær verða felldar úr gildi með nýjum reglum á grundvelli reglugerðarinnar. Frá 1. janúar 2019 þurfa framleiðendur að færa inn upplýsingar um vöru í gagnagrunn um vörur, sem settur verður á fót af hálfu framkvæmdarstjórnarinnar til að auðvelda markaðseftirlit.

Framkvæmdastjórnin getur sett framseldar gerðir samkvæmt reglugerðinni, á sama hátt og með tilskipuninni, og er í reglugerðinni að finna skyldur, sambærilegar og í öðru markaðseftirliti, um tilkynningu til aðildarríkja og framkvæmdarstjórnar þegar vörur uppfylla ekki reglurnar þegar það hefur áhrif á fleiri aðildarríki. Einnig er skylt að tilkynna um þvingunarúrræði, svo sem sölubann eða innköllun. Þá er fjallað um union safeguard procedure, sem er sambærilegt ferli og í öðru markaðseftirliti.