Samráð fyrirhugað 22.11.2019—06.12.2019
Til umsagnar 22.11.2019—06.12.2019
Niðurstöður í vinnslu frá 06.12.2019
Niðurstöður birtar 28.05.2020

Frumvarp - breyting á lögum um loftslagsmál (EES-innleiðing), nr. 70/2012

Mál nr. 292/2019 Birt: 22.11.2019 Síðast uppfært: 28.05.2020
  • Umhverfis- og auðlindaráðuneytið
  • Drög að frumvarpi til laga
  • Málefnasvið:
  • Umhverfismál

Niðurstöður birtar

Fimm umsagnir bárust um frumvarpið eftir birtingu þess í samráðsgátt. Athugasemdir lutu m.a. að mögulegri tengingu CarbFix aðferðarinnar við ETS-kerfið. Þess má geta að vinna við það er í gangi á vegum stjórnvalda. Lögð var til breyting á skilgreiningu "bindingar kolefnis úr andrúmslofti" sem tekið var tillit til í frumvarpinu. Náttúruverndarsamtök Íslands óskuðu frekari skýringa á samstarfi Íslands við ESB um sameiginlegt losunarmarkmið. Orðalagi ákvæðis í frumvarpi var breytt í kjölfarið til frekari skýringa.

Skjal að loknu samráði

Ferill máls

Málið var opið til umsagnar í gáttinni á tímabilinu 22.11.2019–06.12.2019. Umsagnir voru birtar jafnóðum og þær bárust. Skoða umsagnir. Unnið var úr þeim ábendingum og athugasemdum sem bárust og niðurstöður samráðsins birtar 28.05.2020.

Málsefni

Frumvarp um breytingar á lögum um loftslagsmál. Með frumvarpinu er ætlunin að leiða í lög breytingar á viðskiptakerfi ESB með losunarheimildir á 4. tímabili kerfisins sem hefst 2021. Frumvarpið mun einnig veita tveimur reglugerðum ESB lagastoð (2018/841 LULUCF og 2018/842 ESR).

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið kynnir til umsagnar frumvarp til laga um breytingar á lögum um loftslagsmál. Með frumvarpinu er m.a. ætlunin að heimila setningu reglna sem varða kröfur vegna skuldbindinga Íslands samkvæmt Parísarsamningnum á tímabilinu 2021-2030.

Ísland hefur ásamt Noregi náð samkomulagi við Evrópusambandið um þátttöku í sameiginlegu markmiði 30 ríkja innan Parísarsamningsins. Efnislegt samkomulag náðist að mestu í lok árs 2018, en síðan hefur farið fram skoðun á lagalegum þáttum og frágangur á texta. Samkvæmt samkomulaginu eru teknar upp tvær lykilreglugerðir ESB á sviði loftslagsmála, auk reglna um bókhald og skýrslugjöf o.fl. Samkomulagið er með fyrirvara um staðfestingu Alþingis og verður þingsályktunartillaga þar um lögð fram í desember nk.

Frumvarpinu er ætlað að veita lagaheimild til að innleiða ofangreindar reglugerðir, en þær fjalla annars vegar um landnotkun, breytta landnotkun og skógrækt og hins vegar um „sameiginlega ábyrgð“, sem nær til losunar utan viðskiptakerfis ESB, s.s. frá samgöngum, sjávarútvegi, landbúnaði og meðferð úrgangs.

Í frumvarpinu eru einnig ákvæði um breytingar á viðskiptakerfi ESB með losunarheimildir (ETS) á fjórða tímabili viðskiptakerfisins sem varir frá 2021–2030. Lögin eins og þau eru nú taka mið af tímabilinu 2013-2020.

Í frumvarpinu er lagt til að sett verði ákvæði um auknar vöktunarskyldur flugrekenda vegna hnattræns kerfis Alþjóðaflugmálastofnunarinnar (ICAO) sem ætlað er að taka á losun frá flugumferð frá 2021 (Carbon Offsetting and Reduction Scheme, CORSIA).

Frestur til að gera athugasemdir við frumvarpið rennur út 6. desember n.k.

Gerðirnar sem um ræðir eru nánar tiltekið:

1) reglugerðir ESB 2018/841 um landnotkun, breytta landnotkun og skógrækt og 2018/842 um sameiginlega ábyrgð,

2) tilskipun (ESB) 2018/410 sem breytir tilskipun 2003/87/EB. Um er að ræða breytingar á viðskiptakerfi ESB með losunarheimildir (ETS) á fjórða tímabili viðskiptakerfisins sem varir frá 2021-2030,

3) ákvæði um auknar vöktunarskyldur vegna kerfis Alþjóðaflugmálastofnunarinnar (ICAO) til þess að vakta, gefa skýrslu um og fá vottun fyrir losun frá flugi,

4) að síðustu verða gerðar breytingar á VI. kafla laganna um skráningarkerfið til þess að innleiða breytingar á fjórða tímabili ETS í kjölfarið á útgáfu reglugerðar (ESB) 2019/1122 sem er sett til viðbótar við tilskipun 2003/87/EB hvað varðar virkni skráningarkerfis Evrópusambandsins.

Innsendar umsagnir

Afrita slóð á umsögn

#1 Verne Global hf. - 06.12.2019

Fyrir hönd Verne Global hf. þá geri ég athugasemd við texta í Frumvarpi til laga

um breytingu á lögum um loftslagsmál, nr. 70/2012, með síðari breytingum (EES-reglur).

Á bls. 18 eru tiltekin sjö fyrirtæki á Íslandi sem eru þátttakendur í viðskiptakerfi ESB með losunarheimildir fyrir staðbundinn iðnað. Nafn Verne er á listanum og tilgreint að samanlögð losun þessara sjö fyrirtækja sé 40% af heildarlosun Íslands. Við teljum að þessar upplýsingar séu verulega villandi og gefi í skyn að Verne Global hf. sé ábyrgt fyrir umtalsverðum hluta af heildarlosun landsins, sem ekki getur verið meira fjarri sanni. Ástæða veru  Verne Global hf. á þessum lista er að fyrirtækið er með uppsettar varaaflstöðvar til að tryggja uppitíma kerfa viðskiptavina fyrirtækisins, notkunin takmarkast við afmarkaðar prófanir og rof á afhendingu rafmagns frá Landsneti. Í raun er heildarlosun Verne Global hf. einungis 36 tonn fyrir árið 2018 sem er brotabrot af framangreindri heildarlosun eða sem mér reiknast til að sé u.þ.b. 0,0019% af 40%.

Mbk, Helgi Helgason 

Afrita slóð á umsögn

#2 Norðurál ehf. - 06.12.2019

Norðurál þakkar fyrir tækifæri til að koma með umsögn varðandi breytingar á lögum um loftlagsmál (EES-innleiðing), nr. 70/2012. Sjá umsögn í viðhengi.

Viðhengi
Afrita slóð á umsögn

#3 Orkuveita Reykjavíkur - 06.12.2019

Góðan daginn

Hjálögð er umsögn Orkuveitu Reykjavíkur og dótturfélaga við frumvarp til laga um breytingum á lögum um loftslagsmál nr. 70/2012.

Með kærri kveðju

Íris Lind Sæmundsdóttir

Lögmaður

Viðhengi
Afrita slóð á umsögn

#4 Orkuveita Reykjavíkur - 06.12.2019

Góðan daginn

Hjálögð er umsögn Orkuveitu Reykjavíkur og dótturfélaga við frumvarp til laga um breytingum á lögum um loftslagsmál nr. 70/2012.

Með kærri kveðju

Íris Lind Sæmundsdóttir

Lögmaður

Afrita slóð á umsögn

#5 Árni Bragason - 06.12.2019

Sendi hér inn umsögn Landgræðslunnar um breytingar á lögum nr. 70/2012.

Viðhengi
Afrita slóð á umsögn

#6 Árni Finnsson - 06.12.2019

Sjá umsögn Náttúruverndarsamtaka Íslands í viðhengi.

Ekki er ljóst af frumvarpinu hver stefna Íslands er. Á að draga úr losun um 40% líkt og segir á vefsíðu umhverfis- og auðlindaráðuneytisins? Eða, verður látið duga að draga úr losun um 29%.

Raunar er þingsályktunartillaga utanríkisráðherra um staðfestingu ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar um um losunarmörk fyrir Íslands og Noreg.

F.h. Náttúruverndarsamtaka Íslands,

Árni Finnsson.

Viðhengi