Samráð fyrirhugað 16.12.2019—30.01.2020
Til umsagnar 16.12.2019—30.01.2020
Niðurstöður í vinnslu frá 30.01.2020
Niðurstöður birtar 08.06.2020

Frumvarp til laga um breytingu á tollalögum, nr. 88/2005 (persónuupplýsingar o.fl.)

Mál nr. 307/2019 Birt: 16.01.2020 Síðast uppfært: 08.06.2020
  • Fjármála- og efnahagsráðuneytið
  • Áform um lagasetningu
  • Málefnasvið:
  • Æðsta stjórnsýsla

Niðurstöður birtar

Engar umsagnir bárust og var frumvarpsvinnunni haldið áfram óbreytt.

Ferill máls

Málið var opið til umsagnar í gáttinni á tímabilinu 16.12.2019–30.01.2020. Umsagnir voru birtar jafnóðum og þær bárust. Skoða umsagnir. Unnið var úr þeim ábendingum og athugasemdum sem bárust og niðurstöður samráðsins birtar 08.06.2020.

Málsefni

Frumvarp til laga um breytingu á tollalögum nr. 88/2005 er snúa að meðferð persónuupplýsinga og aðgerðum gegn peningaþvætti.

-Heimildir til vinnslu persónuupplýsingar: Hinn 19. október 2016 voru lög um aðgerðir stjórnvalda gegn skattsvikum o.fl., nr. 112/2016, samþykkt á Alþingi. Í ákvæði til bráðabirgða í lögunum er kveðið á um skyldu ráðherra til að leggja lagafrumvarp fyrir Alþingi þar sem kveðið verði á um heimildir tollyfirvalda til vinnslu persónuupplýsinga. Eins og ákvæðið gerir ráð fyrir skipaði ráðherra starfshóp til að undirbúa tillögur að heimildunum. Í frumvarpinu munu koma fram ákvæði sem byggja á tillögum hópsins.

-Eftirlit með flutningi reiðufjár: Í áhættumati ríkislögreglustjóra vegna peningaþvættis og fjármögnunar hryðjuverka frá 2019 er gerð athugasemd við eftirlit með flutningi reiðufjár til og frá landinu. Eftir að áhættumatið kom út hafa verið gerðar úrbætur og hefur tollstjóri t.a.m. fengið til sín sérhæfðan peningahund. Lagt er til að heimildir tollstjóra til þess að leita í farangri farþega verði auknar.