Samráð fyrirhugað 20.12.2019—29.01.2020
Til umsagnar 20.12.2019—29.01.2020
Niðurstöður í vinnslu frá 29.01.2020
Niðurstöður birtar 02.06.2020

Drög að reglugerð um almenn verðbréfaréttindi og fjárfestingarráðgjafaréttindi.

Mál nr. 325/2019 Birt: 20.12.2019 Síðast uppfært: 02.06.2020
  • Fjármála- og efnahagsráðuneytið
  • Drög að reglugerð
  • Málefnasvið:
  • Markaðseftirlit, neytendamál og stjórnsýsla atvinnumála

Niðurstöður birtar

Um reglugerðardrögin bárust tvær umsagnir, frá Samtökum fjármálafyrirtækja og Samtökum starfsmanna fjármálafyrirtækja. Talin var ástæða til að bregðast við framkomnum athugsemdum að hluta. Viðamesta breytingin á drögunum er sú að aðeins verða um ein réttindi að ræða, verðbréfaréttindi, í stað tveggja líkt og drögin gerðu ráð fyrir.

Ferill máls

Málið var opið til umsagnar í gáttinni á tímabilinu 20.12.2019–29.01.2020. Umsagnir voru birtar jafnóðum og þær bárust. Skoða umsagnir. Unnið var úr þeim ábendingum og athugasemdum sem bárust og niðurstöður samráðsins birtar 02.06.2020.

Málsefni

Fjármála- og efnahagsráðherra birtir til umsagnar drög að nýrri reglugerð um almenn verðbréfaréttindi og fjárfestingarráðgjafaréttindi.

Fjármála- og efnahagsráðuneytið birti í Samráðsgátt stjórnarráðsins síðastliðið sumar áform um breytingu á fyrirkomulagi prófs í verðbréfaviðskiptum (mál nr. 139/2019) sem hafa verið nánar útfærð í drögum að reglugerð sem hér er birt til umsagnar ásamt greinargerð.

Ráðuneytið birti einnig í Samráðsgátt stjórnarráðsins síðastliðið haust drög að frumvarpi til nýrra laga um markaði fyrir fjármálagerninga (mál nr. 204/2019) en í þeim drögum voru ákvæði um prófnefnd verðbréfaviðskipta og próf ekki fullunninn. Eru því einnig hér birt til umsagnar fullunnin drög að slíkum lagaákvæðum ásamt skýringum.

Helstu breytingar sem lagðar eru til frá gildandi rétti eru að:

1. Um verði að ræða réttindi en ekki próf – almenn verðbréfaréttindi.

2. Kynnt verði til sögunnar ný réttindi, fjárfestingarráðgjafaréttindi, til að bregðast m.a. við nýjum kröfum MiFID2.

3. Tekið verði fyrir undanþágur frá einstökum hlutum prófanna.

4. Möguleikar erlendra aðila innan EES til að öðlast réttindi á Íslandi verði auknir.

5. Gerð verði krafa um endurmenntun hjá þeim aðilum sem öðlast annað hvort almenn verðbréfaréttindi eða fjárfestingarráðgjafaréttindi.

Gert er ráð fyrir að drög að nýrri prófefnislýsingu fyrir prófin tvö þar sem efnistök eru nákvæmlega útfærð verði birt til umsagnar í Samráðsgátt stjórnvalda í mars 2020.

Tengd mál

Innsendar umsagnir

Afrita slóð á umsögn

#1 Samtök fjármálafyrirtækja - 29.01.2020

Meðfylgjandi er umsögn frá Samtökum fjármálafyrirtækja um drög að lagaákvæðum og reglugerð um almenn verðbréfaréttindi og fjárfestingarráðgjafarréttindi.

Viðhengi
Afrita slóð á umsögn

#2 Samtök starfsmanna fjármálafyrirtækja - 29.01.2020

Nokkur atriði úr umsögninni:

SSF harmar að ekki hafi verið orðið við beiðni samtakanna um beina aðkomu að ferlinu, en stór hluti þeirra sem breytt fyrirkomulag nær til eru félagsmenn í SSF.

SSF telur það ófrávíkjanlegt skilyrði að eldri réttindi haldi gildi sínu að fullu þrátt fyrir að nýtt fyrirkomulag verði tekið upp við próf í verðbréfaviðskiptum.

Fyrirkomulag endurmenntunar sem kynnt er í reglugerðinni verður varla lýst með öðrum orðum en að um sé að ræða ,,tiviljanakennda endurmenntun“.

Ef tilgangurinn með nýjum laga- og reglugerðarákvæðum er á einhvern hátt að minnka kostnað þeirra sem falla undir vottunina þá má ljóst vera að þeim tilgangi er ekki náð fram með tillögunum. Þvert á móti er ljóst að íþyngjandi ákvæði um endurmenntun munu auka kostnað starfsmanna verulega.

Verði þau ákvæði laga/reglugerðar sem hér um ræðir samþykkt óbreytt áskilur SSF sér rétt til að skoða nánar hvort verið sé að ganga á lögvarin réttindi félagsmanna (eignarrétt og atvinnufrelsi) og grípa til viðeigandi aðgerða.

Sjá umsögn í heild í fylgiskjali.

Viðhengi