Samráð fyrirhugað 02.01.2020—31.01.2020
Til umsagnar 02.01.2020—31.01.2020
Niðurstöður í vinnslu frá 31.01.2020
Niðurstöður birtar 03.02.2020

Drög að reglugerð um óhæði greiðslukortakerfa og vinnslueininga

Mál nr. 1/2020 Birt: 02.01.2020 Síðast uppfært: 03.02.2020
  • Fjármála- og efnahagsráðuneytið
  • Drög að reglugerð
  • Málefnasvið:
  • Markaðseftirlit, neytendamál og stjórnsýsla atvinnumála

Niðurstöður birtar

Engar umsagnir bárust.

Ferill máls

Málið var opið til umsagnar í gáttinni á tímabilinu 02.01.2020–31.01.2020. Umsagnir voru birtar jafnóðum og þær bárust. Skoða umsagnir. Unnið var úr þeim ábendingum og athugasemdum sem bárust og niðurstöður samráðsins birtar 03.02.2020.

Málsefni

Áformað er að setja reglugerð til að veita framseldri reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/72 gildi hér á landi.

Framseld reglugerð (ESB) 2018/72 útfærir fyrirmæli a-liðar 1. mgr. 7. gr. reglugerðar (ESB) 2015/751 um milligjöld fyrir kortatengdar greiðslur um að greiðslukortakerfi og vinnslueiningar skuli vera óháðar með tilliti til reikningshalds, skipulags og ákvarðanatökuferlis. Reglugerð (ESB) 2015/751 var veitt lagagildi hér á landi með lögum um milligjöld fyrir kortatengdar greiðslur, nr. 31/2019.

Framselda gerðin og ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar um að taka hana upp í samninginn um Evrópska efnahagssvæðið hafa ekki enn verið birtar í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins en það verður líklega gert á næstu vikum. Af þessum sökum eru eyður í reglugerðardrögunum þar sem vísa á í viðbætinn. Í fylgiskjölum eru drög að þýðingum framseldu gerðarinnar og ákvörðunarinnar.

Tengd mál