Samráð fyrirhugað 06.01.2020—20.01.2020
Til umsagnar 06.01.2020—20.01.2020
Niðurstöður í vinnslu frá 20.01.2020
Niðurstöður birtar 15.06.2020

Áform um frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum á málefnasviði mennta- og menningarmálaráðuneytis vegna laga nr. 90/2018 um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga.

Mál nr. 2/2020 Birt: 06.01.2020 Síðast uppfært: 15.06.2020
  • Mennta- og menningarmálaráðuneytið
  • Áform um lagasetningu
  • Málefnasvið:
  • Leikskólar, grunnskólar, starfsnám og stjórnsýsla mennta- og menningarmála

Niðurstöður birtar

Samráði lokið. Engar umsagnir bárust um áformin. Frumvarpið er til vinnslu í ráðuneytinu.

Ferill máls

Málið var opið til umsagnar í gáttinni á tímabilinu 06.01.2020–20.01.2020. Umsagnir voru birtar jafnóðum og þær bárust. Skoða umsagnir. Unnið var úr þeim ábendingum og athugasemdum sem bárust og niðurstöður samráðsins birtar 15.06.2020.

Málsefni

Áformaðar eru breytingar á ýmsum lögum á málefnasviði mennta- og menningarmálaráðuneytis í kjölfar gildistöku laga um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga.

Með frumvarpinu verða lagðar til viðeigandi breytingar á ýmsum lögum er heyra undir málefnasvið mennta- og menningarmálaráðuneytis svo að þau samræmist kröfum reglugerðar (ESB) 2016/679 eins og hún hefur verið leidd í íslensk lög með ákvæðum laga um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga nr. 90/2018. Ætlunin er að tryggja réttindi einstaklinga í tengslum við vinnslu persónuupplýsinga þannig að hún samræmist persónuverndarlöggjöfinni og að hlutaðeigandi stjórnvöld sem vinna með persónuupplýsingar hafi fullnægjandi heimildir til vinnslunnar. Í nýrri persónuverndarlöggjöf eru gerðar auknar kröfur til ábyrgðar- og vinnsluaðila um skýrar heimildir til vinnslu persónuupplýsinga. Lagt verður mat á þörf nýrra heimilda til vinnslu persónuupplýsinga í löggjöf, þar sem þær mögulega skortir, en einnig má gera ráð fyrir að einhver gildandi ákvæði þurfi að vera skýrari svo vinnslan samræmist persónuverndarlöggjöfinni, sérstaklega lagaákvæði um vinnslu viðkvæmra persónuupplýsinga. Áformuð lagasetning mun styðja við grundvallarréttindi um persónurétt samkvæmt 8. gr. mannréttindasáttmála Evrópu og 71. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands.

Samráð hefur nú þegar verið haft við Samband íslenskra sveitarfélaga og stofnanir sem heyra undir mennta- og menningarmálaráðuneyti og fyrirhugað er áframhaldandi samráð í samráðsgátt stjórnvalda.

Í frumvarpi dómsmálaráðherra um innleiðingu reglugerðar (ESB) 2016/679 sem varð að lögum nr. 90/2018 var ekki mælt fyrir um efnislegar breytingar á sérlögum sem heyra undir málefnasvið annarra ráðuneyta. Af þeim sökum er nauðsynlegt að leggja fram sérstakt lagafrumvarp um viðeigandi breytingu á lögum sem heyra undir málefnasvið mennta- og menningarmálaráðuneytis.