Samráð fyrirhugað 16.01.2020—06.02.2020
Til umsagnar 16.01.2020—06.02.2020
Niðurstöður í vinnslu frá 06.02.2020
Niðurstöður birtar

Drög að frumvarpi til laga um breytingu laga um sjúkratryggingar, nr. 112/2008, með síðari breytingum (stjórn og eftirlit).

Mál nr. 9/2020 Birt: 14.01.2020 Síðast uppfært: 16.01.2020
  • Heilbrigðisráðuneytið
  • Drög að frumvarpi til laga
  • Málefnasvið:
  • Heilbrigðisþjónusta utan sjúkrahúsa
  • Lýðheilsa og stjórnsýsla velferðarmála
  • Málefni aldraðra
  • Hjúkrunar- og endurhæfingarþjónusta
  • Sjúkrahúsþjónusta

Til umsagnar

Umsagnarfrestur er 16.01.2020–06.02.2020. Umsagnir eru birtar jafnóðum og þær berast. Niðurstöður samráðsins verða birtar þegar unnið hefur verið úr þeim ábendingum og athugasemdum sem berast.
Senda inn umsögn

Málsefni

Heilbrigðisráðuneytið kynnir til umsagnar drög að frumvarpi til laga um breytingu á lögum um sjúkratryggingar, nr. 112/2008. Með frumvarpinu er meðal annars lagt til að leggja niður stjórn sjúkratryggingastofnunarinnar og bæta við eftirlitsheimildir.

Með frumvarpi til laga um breytingu á lögum um sjúkratryggingar, nr. 112/2008, er lagt til að stjórn sjúkratryggingastofnunar verði lögð niður. Í frumvarpinu eru einnig gerðar tillögur að auknum eftirlitsheimildum og breyttu verklagi við endurgreiðslu á kostnaði sjúkratryggðs við heilbrigðisþjónustu.

Með því að leggja niður stjórn sjúkratryggingastofnunarinnar er ætlunin að skýra ábyrgð forstjóra stofnunarinnar svo hún verði ótvíræð og óskipt gagnvart ráðherra, bæði hvað varðar rekstur og þjónustu. Enda er skýr ábyrgð forstjóra með slíkum hætti í samræmi við 38. gr. laga um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins, nr. 70/1996, þar sem fram kemur að forstöðumenn ríkisstofnana beri ábyrgð á að sú stofnun, sem þeir stýra, starfi í samræmi við lög, stjórnvaldsfyrirmæli og erindisbréf og að rekstrarútgjöld og rekstrarafkoma stofnunarinnar sé í samræmi við fjárlög. Með því að leggja niður stjórn sjúkratryggingastofnunar er staða forstjóra sjúkratryggingastofnunar sem æðsta yfirmanns stofnunarinnar undirstrikuð með því að hann einn er skipaður af ráðherra og ber því ábyrgð gagnvart honum.

Í frumvarpinu eru einnig lagðar til breytingar á eftirlitsákvæði, þ.e. heimildir stofnunarinnar auknar í þá vegu að stofnuninni verði einnig heimilt að hafa eftirlit með þjónustuveitendum sem standa utan samninga og sjúkratryggðum er endurgreiddur kostnaður vegna heilbrigðisþjónustunnar á grundvelli gjaldskrár sem stofnunin setur, ásamt heimild til þess að endurgreiða kostnað sjúkratryggðs til þjónustuveitenda til hagsbóta fyrir sjúkratryggða enda sendi þjónustuveitendur reikninga rafrænt til stofnunarinnar. Ásamt því er lagt til að stofnunin geti kallað eftir ákveðnum hlutum sjúkraskrár sem nauðsynlegt er vegna eftirlits stofnunarinnar. Í gildandi lögum er gert ráð fyrir að sjúkratryggingastofnunin fari á þann stað sem sjúkraskrá er varðveitt en það verklag hefur tafið og komið í veg fyrir að stofnunin geti sinnt sínu eftirlitshlutverki með góðum hætti.

Viltu senda inn umsögn um málið?

Smelltu hér til að skrá þig inn með Íslykli eða rafrænni auðkenningu.

Ef umsögnin er send fyrir hönd samtaka, fyrirtækis eða stofnunar þarf umboð þaðan, sjá nánar hér.