Samráð fyrirhugað 16.01.2020—06.02.2020
Til umsagnar 16.01.2020—06.02.2020
Niðurstöður í vinnslu frá 06.02.2020
Niðurstöður birtar 19.06.2020

Drög að frumvarpi til laga um breytingu laga um sjúkratryggingar, nr. 112/2008, með síðari breytingum (stjórn og eftirlit).

Mál nr. 9/2020 Birt: 14.01.2020 Síðast uppfært: 19.06.2020
  • Heilbrigðisráðuneytið
  • Drög að frumvarpi til laga
  • Málefnasvið:
  • Heilbrigðisþjónusta utan sjúkrahúsa
  • Lýðheilsa og stjórnsýsla velferðarmála
  • Málefni aldraðra
  • Hjúkrunar- og endurhæfingarþjónusta
  • Sjúkrahúsþjónusta

Niðurstöður birtar

Frumvarpsdrögin voru unnin áfram að loknu samráði í Samráðsgátt, tekið var tillit til umsagna að einhverju leyti. Útbýtingardagur á Alþingi var 26. mars 2020 og mælti heilbrigðisráðherra fyrir frumvarpinu 28. apríl 2020.

Skjal að loknu samráði

Ferill máls

Málið var opið til umsagnar í gáttinni á tímabilinu 16.01.2020–06.02.2020. Umsagnir voru birtar jafnóðum og þær bárust. Skoða umsagnir. Unnið var úr þeim ábendingum og athugasemdum sem bárust og niðurstöður samráðsins birtar 19.06.2020.

Málsefni

Heilbrigðisráðuneytið kynnir til umsagnar drög að frumvarpi til laga um breytingu á lögum um sjúkratryggingar, nr. 112/2008. Með frumvarpinu er meðal annars lagt til að leggja niður stjórn sjúkratryggingastofnunarinnar og bæta við eftirlitsheimildir.

Með frumvarpi til laga um breytingu á lögum um sjúkratryggingar, nr. 112/2008, er lagt til að stjórn sjúkratryggingastofnunar verði lögð niður. Í frumvarpinu eru einnig gerðar tillögur að auknum eftirlitsheimildum og breyttu verklagi við endurgreiðslu á kostnaði sjúkratryggðs við heilbrigðisþjónustu.

Með því að leggja niður stjórn sjúkratryggingastofnunarinnar er ætlunin að skýra ábyrgð forstjóra stofnunarinnar svo hún verði ótvíræð og óskipt gagnvart ráðherra, bæði hvað varðar rekstur og þjónustu. Enda er skýr ábyrgð forstjóra með slíkum hætti í samræmi við 38. gr. laga um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins, nr. 70/1996, þar sem fram kemur að forstöðumenn ríkisstofnana beri ábyrgð á að sú stofnun, sem þeir stýra, starfi í samræmi við lög, stjórnvaldsfyrirmæli og erindisbréf og að rekstrarútgjöld og rekstrarafkoma stofnunarinnar sé í samræmi við fjárlög. Með því að leggja niður stjórn sjúkratryggingastofnunar er staða forstjóra sjúkratryggingastofnunar sem æðsta yfirmanns stofnunarinnar undirstrikuð með því að hann einn er skipaður af ráðherra og ber því ábyrgð gagnvart honum.

Í frumvarpinu eru einnig lagðar til breytingar á eftirlitsákvæði, þ.e. heimildir stofnunarinnar auknar í þá vegu að stofnuninni verði einnig heimilt að hafa eftirlit með þjónustuveitendum sem standa utan samninga og sjúkratryggðum er endurgreiddur kostnaður vegna heilbrigðisþjónustunnar á grundvelli gjaldskrár sem stofnunin setur, ásamt heimild til þess að endurgreiða kostnað sjúkratryggðs til þjónustuveitenda til hagsbóta fyrir sjúkratryggða enda sendi þjónustuveitendur reikninga rafrænt til stofnunarinnar. Ásamt því er lagt til að stofnunin geti kallað eftir ákveðnum hlutum sjúkraskrár sem nauðsynlegt er vegna eftirlits stofnunarinnar. Í gildandi lögum er gert ráð fyrir að sjúkratryggingastofnunin fari á þann stað sem sjúkraskrá er varðveitt en það verklag hefur tafið og komið í veg fyrir að stofnunin geti sinnt sínu eftirlitshlutverki með góðum hætti.

Innsendar umsagnir

Afrita slóð á umsögn

#1 Benedikt Sveinbj. Benediktsson - 06.02.2020

Meðfylgjandi er umsögn Samtaka heilbrigðisfyrirtækja um drög að frumvarpi til laga um breytingu laga um sjúkratryggingar, nr. 112/2008, með síðari breytingum (stjórn og eftirlit).

Viðhengi
Afrita slóð á umsögn

#2 Þórarinn Guðnason - 06.02.2020

Hér er meðfylgjandi umsögn Læknafélags Reykjavíkur (LR), félags sjálfstætt starfandi lækna um umrætt frumvarp.

Fh stjórnar LR

Þórarinn Guðnason formaður

Viðhengi
Afrita slóð á umsögn

#3 Unnur Pétursdóttir - 06.02.2020

Meðfylgjandi er umsögn Félags sjúkraþjálfara (FS).

FH. félagsins

Unnur Pétursdóttir

Form. FS

Viðhengi
Afrita slóð á umsögn

#4 Tannlæknafélag Íslands - 06.02.2020

Meðfylgjandi er umsögn Tannlæknafélags Íslands (TFÍ) um drög að frumvarpi til laga um breytingu laga um sjúkratryggingar, nr. 112/2008, með síðari breytingum (stjórn og eftirlit).

Viðhengi