Samráð fyrirhugað 31.01.2020—28.02.2020
Til umsagnar 31.01.2020—28.02.2020
Niðurstöður í vinnslu frá 28.02.2020
Niðurstöður birtar 03.06.2020

Reglugerð um breytingu á ýmsum reglugerðum vegna útgáfu starfsleyfa og sérfræðileyfa heilbrigðisstétta (ákvæði til bráðabirgða)

Mál nr. 21/2020 Birt: 31.01.2020 Síðast uppfært: 03.06.2020
  • Heilbrigðisráðuneytið
  • Drög að reglugerð
  • Málefnasvið:
  • Lýðheilsa og stjórnsýsla velferðarmála

Niðurstöður birtar

Reglugerð hefur verið birt á vef Stjórnartíðinda og fengið númerið 401/2020.

Skjal að loknu samráði

Ferill máls

Málið var opið til umsagnar í gáttinni á tímabilinu 31.01.2020–28.02.2020. Umsagnir voru birtar jafnóðum og þær bárust. Skoða umsagnir. Unnið var úr þeim ábendingum og athugasemdum sem bárust og niðurstöður samráðsins birtar 03.06.2020.

Málsefni

Breytingin lýtur að gildi eldri leyfa og ákvæða til bráðabirgða í reglugerðir um starfsleyfi og sérfræðileyfi heilbrigðisstarfsmanna um útgáfu leyfa á grundvelli náms er eldri réttarheimildir giltu.

Tilefni þess að lagt er til að bætt verði ákvæði til bráðabirgða í reglugerðir um starfsleyfi og sérfræðileyfi heilbrigðisstarfsmanna er vegna tveggja kærumála sem bárust ráðuneytinu. Í ljós kom að viðkomandi aðilum hafði láðst að sækja um leyfi að námi loknu á grundvelli eldri laga og reglugerða, en nám eða menntastofnun í viðkomandi starfsgreinum hafði breyst við gildistöku laga um heilbrigðisstarfsmenn, nr. 34/2012, og reglugerða um hverja stétt frá árinu 2012. Voru að mati landlæknis því í framangreindum kærum skilyrði laga og reglugerða frá árinu 2012 ekki uppfyllt.

Við frekari skoðun kom í ljós að láðst hafði að setja inn ákvæði til bráðabirgða í reglugerðir sem settar voru um hverja stétt eftir gildistöku laga nr. 34/2012 og gefa þannig þeim, sem ekki höfðu sótt um starfsleyfi eða voru enn í námi sem taka myndi breytingum við gildistöku reglugerðanna árið 2012, kost á að sækja um starfsleyfi á grundvelli þess náms sem þeir höfðu stundað eða voru enn í námi á grundvelli eldri laga og reglugerða.

Auk þess var ákveðið að setja inn nýja grein varðandi gildi eldri leyfa sem byggðust á fyrri réttarheimildum.

Stefnt er að því að frestur til að sækja um starfsleyfi á grundvelli ákvæða til bráðabirgða verði hálft ár frá gildistöku reglugerðarinnar.

Til upplýsingar verður ekki kveðið á um eftirfarandi stéttir í umræddri reglugerð:

• Tannsmiði en þeir voru löggiltir sem heilbrigðisstétt með lögum nr. 34/2012. Í reglugerð um starfsleyfi tannsmiða nr. 1123/2012 var sett ákvæði þess efnis að eldri réttindi héldu gildi sínu, en námið var iðnnám fyrir löggildingu stéttarinnar sem heilbrigðisstétt.

• Þegar heyrnarfræðingar voru löggiltir sem heilbrigðisstétt árið 2018 var ekki talinn grundvöllur til að setja ákvæði er tæki til eldri starfsréttinda, né var ekki sett ákvæði til bráðabirgða um þá sem ekki uppfylltu skilyrði um menntun samkvæmt reglugerðinni, en höfðu starfað lengi í greininni og aflað sér sambærilegrar menntunar og handleiðslu, en unnið er að endurskoðun á þeirri reglugerð í ráðuneytinu.

• Unnið er að breytingu á reglugerð um starfsleyfi og sérfræðileyfi lækna og var því ákveðið að taka þessa breytingu inn í þá vinnu.

Sjá allar reglugerðir um starfsleyfi og sérfræðileyfi heilbrigðisstétta: https://www.reglugerd.is/reglugerdir/24/24c/

Innsendar umsagnir

Afrita slóð á umsögn

#1 Kristrún Sigurðardóttir - 17.02.2020

Reykjavík 18. febrúar 2020.

Athugasemd vegna: „ Drög að reglugerð um breytingu á reglugerðum vegna útgáfu starfsleyfa og sérfræðileyfa heilbrigðisstétta“

file:///C:/Users/kristrun/Downloads/Regluger%C3%B0%20um%20breytingu%20%C3%A1%20regluger%C3%B0um%20heilbrig%C3%B0isst%C3%A9tta%20-%20samr%C3%A1%C3%B0sg%C3%A1tt.pdf

í kaflanum um heilbrigðisgagnafræðinga kemur fram:

„V. KAFLI

Breyting á reglugerð nr. 640/2019, um menntun, réttindi og skyldur

heilbrigðisgagnafræðinga og skilyrði til að hljóta starfsleyfi.

8. gr.

Við reglugerðina bætist nýtt ákvæði til bráðabirgða sem orðast svo:

Þrátt fyrir ákvæði 3. gr. er landlækni heimilt til 1. júlí 2020 að veita þeim starfsleyfi sem voru í námi við gildistöku reglugerðar nr. 640/2019, sem lokið hafa námi samkvæmt reglugerð nr. 1104/2012, um menntun, réttindi og skyldur læknaritara og skilyrði til að hljóta starfsleyfi, og samkvæmt reglugerð nr. 161/1987, um menntun, réttindi og skyldur læknaritara, með síðari breytingum, og hafa viðhaldið kunnáttu sinni með því að hafa starfað við greinina frá því að framangreindu námi lauk.“

Af þessu tilefni viljum við benda á að nemendur sem ennþá eru við nám á læknaritarabraut þurfa lengri aðlögunartíma til að ljúka námi. Nám læknaritara fer að langmestu leyti fram í fjarnámi með vinnu. Eðlilegur fjöldi áfanga í fjarnámi er þrír áfangar á önn það mun því taka þessa nemendur að minnsta kosti 2 ár að ljúka öllum áföngum og útskrifast. Það er því tillaga frá Fjölbrautaskólanum við Ármúla að breyta dagsetningu í fyrstu setningu á eftirfarandi hátt:

„Þrátt fyrir ákvæði 3.gr. er landlækni heimilt til 1. júlí 2022 að veita þeim starfsleyfi sem voru í námi við gildistöku reglugerðar nr. 640/2019,…“

Virðingarfyllst

Kristrún Sigurðardóttir

Kennslustjóri

Fjölbrautaskólanum við Ármúla

Viðhengi
Afrita slóð á umsögn

#2 Embætti landlæknis - 21.02.2020

Sjá umsögn embættis landlæknis í viðhengi.

Viðhengi
Afrita slóð á umsögn

#3 Félagsráðgjafafélag Íslands - 02.03.2020

Viðhengi